Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Bournemouth University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 08/09
Antal dagar: 5
Namn: ewa andersson
E-postadress: ewa.andersson@ki.se

Boende

Vi, blev hämtade av lärarna på busstationen som sedan tog oss till vårt hotell.

Detta hotell var ordnat från B.U., ett mycket bra hotell med god standard.  Prisvärt med gedigen frukost.

Hotellet  "Marchal court Hotel", vilket vi rekomenderar varmt.

Vi starade samma dag med ett studiebesök på en förlossningsklinik.

Språk och kultur

Engelska.

 

Detta var uppskattat av B.U. de ansåg att vi höll en hög klass på våra språkkunskaper.

Vi  från KI, anser att våra språkkunskaper räckte till.

Få Kulturskillnader fanns.

Miljön på sjukhusen var annorlunda än i Sverige som exempelvis, heltäckningsmattor, privata kläder. 

De har ett stort problem med MRSA.

Fritid

Vi hade en utflykt som anordnades av en lärare, Dorset kurs.

En fantastisk natur vid havet.

Vi hade mingel med lärarna en kväll.

 

Övrigt

 

En reflektion vi alla har gjort är att barnmorskans roll i England är mer självständig. Synen på den födande kvinnan har ett mer friskt perspektiv och de normaliserar hela processen mer än i Sverige.

Vi har fått distans till vårt eget universitet och sjukvård och ser att andra kan ha en hög kvalité på utbildningen.

Detta har varit både ett givande och tagande.

 

Annan verksamhet

Pratade forskning med enhet på B.U.

Fick inblick i deras ämnen och prestationer.

Var på tre studiebesök på klinik, förlossning och BB vård.

Förberedelser

Motivet var att ge kontinuitet i lärarutbyte. Då jag tidigare varit utbyteslärare i Bournemouth.

Jag har haft en tät kontakt innan resan med vår kontakt person vid Bournemouth universitet, som också är den lärare som kommer till oss i vår. Vi har planerat vårt utbyte och vad som ska ske under den vecka vi tillbringar i Bournemoth.

Två andra representanterna från KI, som också skulle åka på utbyte, har också varit med i planeringen .

Vi har haft kontakt med administratörer på B.U. samt planerat olika möten med dem samt planerat undervisning och kontaktmöten med student från KI samt lärarkollegor på BU.

 

Reflektioner

 Man får reflektera över sin egen utbildningsplats, man kan göra saker på flera sätt och åndå nå samma resultat.

Vi fick nya influenser i pedagogik som vi kan implementera hos oss.

Vi gav BU vår syn på pappans roll samt amningsstrategier från Sverige. De var mycket imponerade över vår strategi i dessa frågor.

Vi kommer att delge våra kollegor våra erfarenheter i utbytet. Detta kommer att presenteras vid ett möte på KI innan sommaren.

Undervisning

UB bedriver sin utbildning utifrån EU direktiv vilket innebär vissa skillnader .

Det vi uppmärksammade var ex. kravet antal förlossningar är enligt EU direktiv 40 st. Vi har krav på 50 st.

Vidare har England olika typer av barnmorskeutbildningar, vissa kräver ej sjuksköterskeexamen innan och då är utbilningen 3 år (Denna utbildning har B.U.) En annan skillnad var att barnmorskestudneterna får gå ut i klinik tidigt i deras utbildning (första året) Barnmorskorna har inte förskrivningsrätt av preventivmedel i England, vilket innebär att detta moment inte finns i utbilningen.

Lärarrollen var liknande den vi har i Sverige.

Det som var extra intressant var att studenterna har en portfolio, en för varje år som lärarna granskar varje termin.

Jag och Anna deltog aktivt i undervisning av årskurs 3 studenter i föräldrautbilning under en heldag. Upplägget var först teori och sedan interaktiva uppgifter/övningar.

 

Vidare hade jag en föreläsning om mitt forskningsprojekt för dessa studenter.

 

Vi var också ute i klinik 2 dagar och hälsade på vår student samt BU studenter

 

Undervisningstimmar

16 timmar undervisning för alla KI-representanter.

Föreläsning 50% och seminarie/övningar 50%

Utöver detta; klinikkontakt 6 timmar.