Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universidade de Lisboa
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 7
Namn: Monica Barr Agholme
E-postadress: Monica.Barr.Agholme@ki.se

Boende

Jag kom  Lisboa (som staden heter på portugisiska)  en lördag kväll. Jag åkte tillsammans med en studentadministratör. Vi bodde bra och centralt, hade ordnat boendet själva men fått bekräftat från vår kontaktperson att det var ett bra val. De hade bla en härlig takterass på hotellet där vi under vistelsen tillbringade några kvällar, planerade för nästa dags aktiviteter  ätandes rostade kastanjer, tittandes på solnedgången och på Lisboas vackra hus, många höjder och vatten.  Första dagen i Lisboa var en söndag som ägnades åt att ströva omkring i Lisboa, en mycket trevlig stad som jag aldrig tidigare besökt.

 På måndag morgon tog jag tunnelbanan  jag ut till universitetet, det var ganska lätt att hitta. Väl där var de lite avvaktande för hon som varit min kontaktperson hade blivit akut sjuk och låg nerbäddad i lunginflammation.

Språk och kultur

All kommunikation skedde på engelska jag upplevde inte några speciella kulturkrockar. Det som var mest tydligt var att de hade en ekonomiska kris som de var mycket bekymrade över. De största skillnaden var att vården var organiserad på ett annat sett och inte så preventivt inriktad

Fritid

När jag hade varit på universitetet min första förmiddag tog de hand om mig och vi  gjorde  tillsammns en rundtur på stan och tittade på den fantastiska slottsruin om ligger mycket vackert  mitt i stan. Lissabon är en mycket trevlig stad att turista i, det fanns gott om fantastiska skaldjurrestauranger, vackra hus med vackert kaklade  fasader,  söta spårvagnar som kämpar i backarna och  många lockande skoaffärer där jag gjorde några fynd. När jag är i en ny stad så är det just att vandra omkring och suga in stadens atmosfär som ger de bestående minnena och så förståss människorna man möter.

Övrigt

Trevligt lärorikt utbyte, viktigt med kontakt innan så att de är förberedda på att man ska komma 

Annan verksamhet

Vi har haft lite mailkontakt efteråt och jag hoppas kunna träffa dem på pedodontikongresser i framtiden.

Förberedelser

På våren 2013 hade vi en inresande lärare från univeritetet i Lissabon på besök vid Odontologiska Institutionen i Huddinge. Eftersom hon undervisade i pedodonti och nyligen hade  specialiserat sig följde hon den kliniska undervisningen i pedodonti och deltog också på ett terapimöte för våra tandläkare under specialistutbildning. Vi fick bra kontakt, hon var intresserad av mitt ämnesområde pedodonti och så föddes ideen att återgälda besöket med ett besök vid tandläkarhögskolan i Lissabon. Vi bokade under hennes vistelse hos oss till och med en preliminär vecka som borde passa enl vårt och hennes schema.Hon var intresserad av såväl grundutbildning som specialistutbildning och ville hämta ideer och inspiration för att ev omsätta till sin verklighet i Portugal. Min uppgift i Portugal var att också få följa deras utbildning på såväl grund som specialistnivå och samtidigt ge ett seminarium/ föreläsning. Bland de ämnen jag förelog  tyckte hon att  ämnesområdet tandvård till barn med kronisk sjukdom och handikapp var det som skulle vara mest intressant ur deras perspektiv.

 

 

Reflektioner

Det var ett trevligt besök man kände att de var nyfikna på Sverige. Jag blev väl mottagen. Det var kanske inte en optimal vecka om man vill studera deras kliniska undervisning men allt kan ju inte stämma jämt. Det var tråkigt att tandläkaren som var hos oss på erasmusutbyte var sjuk. Jag har fått många nyfikna frågor från de studenter som ska åka till Portugal och jag fick många nyfikna frågor om hur det är i Sverige från de studenter som ska komma till oss.

Jag hoppas kunna vidareutveckla kontakten via mail och att vi kommer att träffas på pedodontikongresser i framtiden.

Undervisning

 Efter att ha väntat och frågat runt en en stund  fick vi kontakt med deras erasmus koordinator som visade sig vara en mycket hjälpsam, trevlig och omhändertagande person. Hon hittade snart deras endodontiprofessor som gav mig en tur genom alla  tandläkarhögskolans avdelningar, vi tittade på preklin, forskning, postgraduate och undergraduate. Han var väl insatt i det mesta och mycket underhållande. Mycket var likt vårt upplägg på undervisningen och en del var olikt. Det hade ett medicinskt basår först. En av lärarna berättade att när hon gick sin utbildning så blev hon först läkare för att sedan gå vidare till tandläkare, så var det emellertid inte längre. Efter det medicinska basåret  var det preklin som gällde, ganska likt vår preklin men vi har mkt mera integrerad klinisk verksamhet tidigt under utbildnngen.

De började sin kliniska verksamhet termin fem med vuxentandvård. De flesta av lärarna arbetade deltid och hade en egen privatpraktik vid sidan om. På pedodonti avd arbetade en professor och en heltids tandläkare de  var tillsammans ansvariga för de kliniska och teoretiska utbildningsmomenten i pedodonti och var båda disputerade. Sedan var det tre deltider varav en hade sin specialistutbildn från Belgien och en från Spanien, den tredje jobbade halvtid som pedodontist och halvtid som sjukhustandläkare. Två utav dem var i början av sina doktorandutbildningar. Precis som hos oss hade ortodonti och pedodonti mycket samarbete. De delade i viss mån både på patienter och utrymmen. Ingen barntandvård var kostnadsfri så studenterna fick lära sig mer akuttandvård än våra och det fanns inte så mycket utrymme för förebyggande vård. Tyvär så var det ingen klinisk grundutbildning som pågick när jag var där men jag fick följa några av de nyantagna ST tandläkarna när de behandlade sina första patienter

 Det finns idag sju tandläkarhögskolor i Portugal varav tre är statliga.Den jag besökte var statlig. 

 Portugal har ung 10 milj inv och i Lisboa bor ung 2 milj. Utbildningen är 6 årig. De var lite bekymrade eftersom efterfrågan på tandläkarutbildning minskat generellt då många nyblivna tandläkare går arbetslösa. På grund av den ekonomiska krisen i samhället anser många portugiser att de inte har råd att gå till tandläkaren. De går när de har ont. Till stor del saknades det preventiva tänkandet som genomsyrar både vår utbildning och omhändertagandet i vården, speciellt inom barntandvården där vi undervisar mycket i både populationsbaserad och individanpassad prevention

 2005/06 hade de 408 tandl studerande, 2012/13 hade siffran krympt till 284. Vi har ju de senaste åren fått flera nyutbildade tandläkare från Portugal till bl a Dalarna. I Portugal finns det också ett inflöde av tandläkare från Brasilien som idag konkurerar om jobben i Portugal.

Undervisningstimmar

 Jag var på universitetet måndag, tisdag och onsdag på torsdagen åkte jag hem. Måndagen gick åt till att orrientera sig på universitetet, vandra runt och titta på verksamheten. Eftersom de hade mycket begränsad klinisk verksamhet de dagar jag var där och hon som var min kontaktperson var sjuk så kunde jag bara följa det kliniska arbetet en förmiddag 3-4 tim. Jag hade  ett seminarie för deras ST tandläkare och föreläste sedan för deras grundutbildningsstudenter. Det mottogs väl och vi hade en trevlig diskussion efteråt. Jag fick också möjlighet att träffa  och välkomna de  studenter som planerade att komma till oss som utbytesstudenter under vårterminen 2014. Totalt sett uppskattar jag min tid på universitetet till c:a 20 timmar varav 15 var undervisning