Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 17
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

En bil var beställd via email av den chaufför som vi alltid använder och som jag starkt rekommenderar. Han väntade på flygplatsen enligt uppgjord tid via email och sms. Vårt boende var beställt via email på Makerere guesthouse där vi alltid brukar bo. Standarden är OK dvs rent och man känner sig alltid mycket välkommen av en trevlig personal. Internet fungerar mycket bra och där har det varit en stor utveckling under de senaste 8 åren då det nu är trådlöst och man kan sitta på sitt rum. Hade bara ström avbrott vid två tillfällen. Kostar 180 000 Uganda shilling för ett dubbelrum/ natt med frukost och det är betydlig billigare än de flest hotell dvs mycket prisvärt. Att rekommendera då KI har samarbete med Makerere University och de flesta andra partneruniversitet bor där vilket ger en stor möjlighet att träffa lärare från andra universitet från olika delar i världen. Mottagandet från universitetet var bra, vi promenerade upp dit på måndag morgon där vi hade det första mötet och gick igenom planerad undervisning och lärarmöten för de två kommande veckorna.   

Språk och kultur

Undervisning genomfördes på engelska utan problem då engelska är Ugandas första språk. Det är alltid mer eller mindre en kulturchock. "Ju mer man vistas i en annan kultur desto mer inser man att man inte förstår". Studenter som åker ner behöver mycket stöd i både förberedelser och även under vistelsen är min stora erfarenhet.

Fritid

 Har genomfört flera tidigare vistelser och utbyten vid partneruniversitetet så miljön är välkänd. Det finns en guide som heter "The Eye" och där står i stort sett allt man behöver veta. Anmäl vistelsen på Svenska Ambassadens hemsida. Säkerhetsläget bör alltid beaktas. Deltog i en alumni träff planerad av KI centralt på Makerere geusthouse område vilket var trevligt och skapade möjligheter att träffa andra med KI koppling.

Övrigt

Ta gärna kontakt med en lärare som har varit på tidigare utbyte i det aktuella värdlandet.

Annan verksamhet

Tidigare utbyte och samarbete med partner universitetet har genererat att en av lärarna är registrerad doktorand på KI vilket har gett en möjlighet till vidare samarbete genom forskning. En student från KI och programmet var på utbyte samtidigt i 5 veckor för första gången efter avslutat LP samarbete. Vidare förutsättningar för studentutbyten diskuterades. Tog kontakt med internationell koordinator från Linköpings universitet för att initiera ett fortsatt utbyte med detta universitet för partner universitetet.

Träffade också vid flera tillfällen studenter från andra universitet från Sverige och Europa tillsammans med studenten från KI då de hade ett stort behov av att diskutera sin vistelse och ett uttalat behov av stöd. 

Förberedelser

 

Detta lärarutbyte genomfördes genom ett beviljat extra mobilitetspengar från KI tillsammans med en kollega. Arbetsterapeutprogrammet har haft lärar- och studentutbyte till utbildningen i Uganda via Linnaeus/Palme (LP) under 8 år. Under läsåret 2012/2013 genomfördes det sista utbytet. Utbytet har varit mycket uppskattat både bland lärare och studenter och det finns nu många studenter inom arbetsterapeutprogrammet, som önskar åka till Uganda, för att göra någon del av sin utbildning där framför allt en klinisk praktik men även att samla in data till sina projektarbeten. Det frekventa kontinuerliga bilaterala utbytet under några år gjorde Uganda och utbildning där mycket intressant för både studenterna på arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen.

Tillsammans med Sektionen för sjukgymnastik vid KI och Makerere University, College of Health Sciences, har vi arbetat för att hitta olika lösningar för att uppgradera både arbetesterapeut- och sjukgymnastprogrammen till en kandidatexamen. Vi har varit starkt involverade i utveckling av utbildningsplanerna, deltagit i möten både på Makerere University och KI, och det har även bildats en arbetsgrupp som fortsatt arbeta med detta i Uganda med stöd ifrån våra program.

Det var också viktigt att diskutera forskningsanknytning av utbildningen för att se hur vi utanför LP programmet kan fortsätta ett utbyte. Det långa samarbetet har resulterat i att en av lärarna på arbetsterapeututbildningen i Uganda nu är registrerad doktorand på KI.

Möjligheterna är i dagsläget mycket små för studenterna i Uganda att komma till Sverige för ett utbyte och det var därför intressant att diskutera om/hur man skulle kunna bygga upp en helt internetbaserad utbildning, som naturligtvis skall bygga på den befintliga kursen ”Community and Home Based rehabilitation” på KI .  En sådan utveckling ligger  väl i tiden efter beslut att alla studenter skall genomföra en kurs inom internationalisering. Det är viktigt att bygga på hållbara samarbeten med kontinuitet och vi bedömer att programmen och KIs totala samarbete i Uganda ger goda förutsättningar. Vår erfarenhet är att det är viktigt att träffas ”face-to-face” för att diskutera ett vidare samarbete.

Sammanfattningsvis var det främsta syftet med resan att följa upp vårt 8 åriga avslutade LP samarbetet och då också presentera den utvärderingen som genomförts genom en sammanställning av fokusgruppsintervjuer med både Linnaeus- och Palme lärare/studenter. Finansierat av Beredningsgruppen för internationella frågor.

De förberedelse som genomfördes innan utbytet var kontakter med partneruniversitetet via email där förutsättningarna för undervisningen diskuterades, vaccinationer där vaccinations byrån på Slöjdgatan alltid är behjälplig och dessutom ger KI rabatt. Visum köptes som vanligt på flygplatsen då vi landade.

Reflektioner

Har en stor positiv erfarenhet av lärar- och student utbyte med Uganda. Möjligheten att söka extra mobilitet skapade ett tillfälle till uppföljning av tidigare arbete och att diskutera framtida utmaningar och andra möjligheter till att fortsätta ett samarbete. Denna möjlighet leder till en kontinuitet för samarbetet och upprätthållande av kontakter.  

Undervisning

Vi brukar alltid göra ett schema, se exempel;


Karolinska Institutet                                              2013-11-25

 

Schedule for Susanne 2 weeks in Uganda Nov/December 2013

 

Arrival 23rd November Saturday Evening

 

Week 16  (1)

 

Morning

 

Afternoon

Monday

25th Nov

9.00 Meeting at the OT School 

 with

Andrew +Julius (JK)

Look at Documents

Research plan and Ethical approval and update the document needed for PhD.

Makerere/ KI meeting

Susanne (SG)& Gunilla (GE)

 

Tuesday

26  Nov

 

8.00 Present and discussion about the spring semester.

Working on the research Plan

SIS article

Strategy for data collection

JK+SG

 

11.00 Staff meeting at OT school.

 

Preparation for Education GE+SG

 

(13.00 Meeting at UAHEB, Julius)

 

Wednesday

27th Nov

8.30- 10.30 The OT research process 3 rd year  SG+GE

 


14.00-16.00

Introduction of the Occupational Gaps Questioner

GE+SG 1 +3 rd year students  

 

Thursday

28th Nov

SIS article work  GE+SG

Data Collection, Interviews

Research work

 


 

Friday

29th  Nov

8.30 planning with JK

 

11.00- 12.00 Introduction to occupational therapy as an academic and profession. Education GE+SG

first year students


11.00 Visit a CBR project in Jinja. (potential clinical placement for students) 


 

 

 

 

 

Week 17  (2)

 

Morning  

 

Afternoon  

 

Monday

02nd December

9.00-11.00 OT seminar *1st year

SG (KI)+GE (KI)

13.30 The International hospital and the University. Met Richard Odche for Master thesis discussions. Meeting with the Dean. .

 

Tuesday

03rd December

8.00 Research work plan+ SIS study 1

Meeting and research work with Rose from  the nursing department, at 18.00.


 

 

Wednesday

04th December

 

9.00- 12.00 Seminar in the proposal writing 3 rd year student

SG (KI)+ JK (UG teacher)

KI student

 

14.00 – 18.00 SIS Interviews

 

 

Thursday

05th December

 


9.00 Research work

 

 

 

Friday

06th December

9.00 Evaluation and planning staff  meeting the future

Evaluation of the research work and planning for the future.

  

 

  


 


 


 


 


 


 


 
Undervisningstimmar

Undervisade i enlighet med tidigare presenterat schema som ofta startade med en presentation av läraren, möjlighet till diskussion och sedan introduktion till eget arbete där man arbetade i smågrupper på egen tid men möjlighet till handledning. Där arbetet avslutades med ett seminarium där studenterna presenterade för varandra och hade möjlighet att få feedback av både läraren och andra studenter. Har tidigare en god erfarenhet av detta upplägg.

Hade även två lärarmöten under vistelsen där genomförda aktiviteter diskuterades och framtida möjligheter för utbyte.