Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 5
Namn: Lena Wettergren
E-postadress: lena.wettergren@ki.se

Boende

 

Jag hade bokat rum på Makerere University Guest House http://guesthouse.mak.ac.ug/ som är ett enkelt och trevligt boende på universitetsområdet med gångavstånd till Department of Nursing och Mulagosjukhuset. Jag har bott där vid tidigare resor till landet (drygt 300 kronor natten), det är rätt basalt och till exempel så finns det ingen luftkonditionering, men det är tillräckligt rent och personal.en är trevlig Dessutom är det gångavstånd till Department of Nursing och Mulagosjukhuset vilket gör det enkelt att ta sig fram även om trafiken är igenkorkad, vilket den ofta är! Många gäster som besöker universitetet och sjukhuset bor och förlägger möten där så det är en akademisk stämning med forsknings- och undervisningsrelaterade diskussioner. Transport från flygplatsen var i förväg bokat med taxichaufför som kört oss till och från flygplatsen vid tidigare besök i Uganda.

Språk och kultur

 

Engelska språket fungerar väl även om jag tycker accenten ibland är lite svår.

Fritid

 

Den förmiddag när vi höll vår presentation om verksamhetsförlagd utbildning med efterföljande seminarium med lärargruppen bjöd vi på lunch och te till lärargruppen och sekreterare, catering från universitetets kantin. Vi var samma kväll hembjudna på middag till Rose Nabirye men hade varit sjuka natten före och fick tyvärr ställa in det.

Övrigt

Ett inspirerande samarbete!

Annan verksamhet

 

Karolinska Institutet hade samtidigt två svenska sjuksköterskestudenter från termin 6 på plats i Kampala. De skriver examensarbete på data som insamlas i Uganda; jag är handledare för examensarbetet. Studenterna medverkade vid en pilotstudie på Uganda Cancer Institute; 20 patienter besvarade frågeformulär och blev intervjuade om sina uppfattningar om frågeformuläret. Datainsamlingen genomfördes under veckan jag vara där och jag träffade också studenterna för handledning.

 

Jag har tidigare handlett en Ugandisk sjuksköterskestudent som skrev kandidatuppsats 2010-2011 baserat på intervjuer av patienter som fick cytostatikabehandling vid Uganda Institute. Han håller nu på och omarbetar texten för att skicka till en vetenskaplig tidskrift. Han önskar meritera sig för att ha möjlighet att erhålla stipendium och kunna genomföra en masterutbildning. Han och jag träffades en eftermiddag och jobbade med hans manuskript tillsammans med chefssjuksköterskan vid Uganda Cancer Institute, Allen Naamala.    

Förberedelser

 

Jag deltog i ett kortare lärarutbyte, en vecka, till Department of Nursing, Makerere University, Kampala, Uganda. Jag hade tidigare besökt Makerere, både inom ramen för lärarutbyten och finansierad av egna forskningsmedel, varför det kändes tryggt att resa dit. Jag reste tillsammans med Elisabet Welin Henriksson, lektor vid sektionen för omvårdnad, som inte tidigare hade varit på lärarutbyte i Afrika.

 

Karolinska Institutet har nyligen avslutat ett framgångsrikt Linnaeus-Palme samarbete gällande sjuksköterskeutbildning och vi var därför insatta i institutionens utmaningar som till delar liknar de svensk sjuksköterskeutbildning kämpar med. Jag hade haft mejlkontakt med Rose Nabirye som leder Department of Nursing vid Makerere University och översiktligt planerat veckan. Rose och jag hade planerat att fokusera på verksamhetsförlagd utbildning då det är det område som inresande studenter från Uganda har uppskattat allra mest när de besökt Sverige och någonting som skiljer sig mycket från deras egen utbildning. Detaljplanering för hur veckans undervisning skulle läggas upp gjorde vi första dagen i Kampala.

 

Visum behövs för att resa till Uganda vilket går bra att ansöka om på flygplatsen vid ankomsten för en kostnad av 50 USD. Malariaprofylax är ett måste och vaccination mot gula febern obligatoriskt.

Reflektioner

 

Detta var mitt fjärde besök till Makerere och jag tyckte att samarbetet fördjupades. Vid det avslutande möte jag hade med Dr Rose Nabirye som leder institutionen planerades att Nursing Department ska ansöka om att formellt knyta Lars E Eriksson, lektor vid sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet och mig till Department of Nursing, Makerere University.

Det kändes speciellt roligt att ha med mig Elisabet Welin Henriksson som inte tidigare deltagit i lärarutbyte till Afrika. Sektionen för omvårdnad har ansökt om planeringsresa till Rwanda för att undersöka möjligheterna att påbörja ett Linnaeus-Palme med University of Rwanda i Kigali. Om vi fick till stånd ett Linnaeus-Palme samarbete där skulle vi även i framtiden ha möjlighet att besöka Uganda i anslutning till utbytesresor till Rwanda.

Undervisning

 

Department of Nursing bedriver ett fyraårigt sjuksköterskeprogram på kandidatnivå som tar in 20 studenter per år och ett masterprogram med inriktning mot barnmorska och kvinnohälsa som tar in ungefär 10 studenter om året. Eftersom vi har avslutat ett sjuårigt Linnaeus-Palme samarbete var Elisabet Welin Henriksson och jag mera inriktade mot lärargruppen den här gången.

 

Department for Nursing ska i dagarna ansöka om att starta en kompletterande utbildning för sjuksköterskor som har en kortare sjuksköterskeutbildning utan kandidatexamen sk Diploma. Lärargruppen berättade för oss om hur den nya tre-åriga utbildningen på distans är tänkt att vara upplagd (Nursing in Midwifery and Women´s Health). Vi läste sedan deras utkast till utbildningsplan och gav skriftlig återkoppling på den. Elisabet och jag bistod också med att examinera var sin forskningsplan för masteruppsats av studenter som just nu går masterprogrammet. En av de sista dagarna hade jag ett möte med chefen för Nursing Department då vi diskuterade möjligheter till fortsatt samarbete och hur vi kan stödja varandra i undervisning och forskning. Jag träffade också en tidigare student som jag var bihandledare till när han skrev sin kandidatuppsats; jag hjälper honom att arbeta om uppsatsen till ett manuskript som ska skickas till vetenskaplig tidskrift. Vår veckoplanering strukturerades enligt nedan.

 

 

Måndag. Planeringsmöte.

Tisdag. Medverkan vid föreläsning och diskussion om virituella patienter samt examination av professionell kompetens i sjuksköterskeprogrammet.

Onsdag. Inläsning och återkoppling på ny urbildningsplan (curriculum) samt inläsning av projektplan för masteruppsats.

Torsdag. Föreläsning om bedömning i klinisk utbildning samt om kliniska examinationer (OSCE). Seminarium om ny utbildningsplan (curriculum) för nyplanerad utbildning. Skriftlig examination av Christine Ondorus projektplan för masteruppsats (>20 sidor exklusive bilagor).

Fredag. Möte med chefen för institutionen för planering av fortsatt samarbete. Möte kring manuskript med tidigare student och chefssjuksköterskan vid Uganda Cancer Institute.

Lördag. Handledning av svenska sjuksköterskestudenter som skriver examensarbete i Uganda.

Undervisningstimmar

 

Måndag. Planeringsmöte 1 timme.

Tisdag. Medverkan vid föreläsning och workshop, 1,5 timme.

Onsdag. Inläsning och förberedelse av workshop om ny urbildningsplan (curriculum), 2,5 timme.

Torsdag. Föreläsning med diskussion, 1,5 timme. Workshop om ny utbildningsplan (curriculum), 1 timme. Examination av  projektplan för masteruppsats, 3 timmar. Skriftlig återkoppling på curriculum, 1 timme.

Fredag. Möte med chefen för institutionen för planering av fortsatt samarbete, 1,5 timme. Möte kring manuskript med tidigare student och chefssjuksköterska, 4 timmar.

Lördag. Handledning av svenska sjuksköterskestudenter, 1,5 timme.