Reserapport - utresande lärare
Vårkänslor i Toronto
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 8
Namn: Elisabet Welin Henriksson
E-postadress: elisabet.welin.henriksson@ki.se

Boende

Jag reste med kollegan docent Lena Wettergren som varit vid Makerere University tidigare. Hon hade innan avresa varit i kontakt med dr Rose Nabirye (head of department of Nursing) för att planera veckan till Kampala.


Vi bodde på Makerere University Guesthouse http://guesthouse.mak.ac.ug/ ett enkelt men trevligt boendealternativ (kostnad ca 325 SEK per natt). Det ligger i universitetsområdet ca en kvarts promenad från Mulago Hospital där department of Nursing finns.

Språk och kultur

Undervisningsspråk är engelska vilket fungera bra. Vissa accenter var svåra att förstå speciellt i början av veckan innan jag vande mig.

Fritid

Torsdag förmiddag när vi presenterade och hade seminarium med lärargruppen om klinisk bedömning bjöd vi på lunch och te till lärargruppen och sekreterare med catering från universitetets kantin. Vi var hembjudna på middag till Rose Nabirye på middag men blev sjuka och fick tyvärr ställa in det.


Kampala är en förhållandevis trygg stad att vistas i, det jag upplevde som farligast var den intensiva trafiken när man skulle gå över en gata.

Övrigt

Jag är mycket tacksam att ha fått möjlighet till detta lärarutbyte som har givit mig många nya insikter och en ökad förståelse för utbildning och klinisk verksamhet i en del av världen där jag aldrig varit förut. Jag tror också att jag kunnat bidra genom mina kunskaper om framförallt klinisk utbildning och distansundervisning. 

Annan verksamhet

Eftersom kollegan Lena Wettergren har ett forskningssamarbete med Uganda Cancer Institute fick jag förmånen att följa detta arbete och därmed få insyn i klinisk vardag på Mulago Hospital. Även om det formella samarbetet med Makerere University via Linnaeus Palme är avslutat finns goda förutsättningar att ett framtida samarbete med University of Rwanda kan innefatta kontakter och samarbeten med Makerere University.

Förberedelser

Jag åkte på ett kortare lärarutbyte till Department of Nursing vid Makerere University, Kampala, Uganda. Genom intervjuer som genomförts med ugandiska studenter på utbyte vid Karolinska Institutet visste vi att klinisk utbildning var ett efterlängtat ämne och innan resan förberedde jag föreläsningar och workshops för lärarna vid Department of Nursing.


Eftersom Karolinska Institutet just avslutat ett framgångsrikt Linneaus-Palme-samarbete med Makerere University var detta en för mig mycket värdefull resa för att lära inför ett planerat framtida samarbete med University of Rwanda, i Kigali, Rwanda.


Den enda obligatoriska vaccinationen som krävs för inresa i Uganda är mot gula febern, men Tvinrix-vaccination mot hepatit samt översyn av grundskyddet mot stelkramp, difteri och polio rekommenderas varmt av vaccinationsbyrån. Eftersom Uganda ligger i malariaområde ska man ta malariaprofylax. Visum ordnas vid ankomsten och kostar 50 USD. 

Reflektioner

De föreläsningar och workshops vi hade var mycket positiva - lärarna på Department of Nursing deltog aktivt, ställde initierade frågor och diskuterade framtida implementering i sitt eget program. Jag kommer ha fortsatt kontakt med lärarna vid department of Nursing, initialt för en engelsk version av vårt bedömningsformulär för klinisk bedömning men även för utveckling av läraktiviteter inom distansundervisning.

Undervisning

Department of Nursing bedriver ett fyraårigt sjuksköterskeprogram på kandidatnivå som tar in 20 studenter per år samt ett nystartat masterprogram med inriktning mot ”Nursing in Midwifery and Women´s Health” som tar in ungefär 10 studenter per år. Eftersom Karolinska Institutet har avslutat ett sjuårigt Linnaeus-Palme samarbete var Lena Wettergren och jag nu huvudsakligen inriktade mot lärargruppen för att bidra till en mer långsiktigt pedagogisk utveckling.


Första dagen träffade vi dr Rose Nabirye för att planera veckan mer i detalj. Det framkom att de var mycket intresserade av att diskutera distanspedagogik samt bedömning i klinisk utbildning vilket resulterade i följande planering:


Tisdag: föreläsning och diskussion om virtuella patienter samt om examination av professionell kompetens i sjuksköterskeprogrammet.

Onsdag: inläsning av curriculum samt master proposals

Torsdag: föreläsning och diskussion om bedömning i klinisk utbildning samt om kliniska examinationer (OSCE). Workshop om ett nytt planerat curriculum som vi sedan även gav skriftliga synpunkter på.

Skriftlig examination av Elizbeth Orodriyos masters proposal (22 sidor exkl bilagor)

Fredag: rundvandring på sjukhusområdet

Undervisningstimmar

Måndag: planeringsmöte 1 timme


Tisdag: föreläsning och workshop 1,5 timme


Onsdag: inläsning och förberedelse av workshop om nytt curriculum ca 2,5 timmar


Torsdag: Föreläsningar med diskussion: 1,5 timme

Workshop om nytt curriculum 1 timme

Examination av projektplan för masteruppsats 3 timmar

Skriftlig återkoppling på curriculum 1 timme


Fredag: rundvandring på sjukhusområdet ca 1 timme