Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universitetet i Bergen
Utbildningsprogram: Biomedicin
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 3
Namn: Lars-Arne Haldosen
E-postadress: lars-arne.haldosen@ki.se

Boende

Jag anlände sent söndag kväll och tog flygbuss till city. Flygbuss bra ordnat och kostar strax över 100 sv kr. Jag bokade hotellrum tidigt via hotel.com  och hittade ett bra pris och bra läge på hotellet. Bergen/Norge är väldigt dyrt. Flygbiljett med Norwegian men SAS flyger också - är man ute i rätt tid så kan båda bolagen ge ett bra pris. Biomedicinska institutet ligger vid Haukelands sjukhus och dit tog jag buss - man köper biljett i automat vid hållplats. En resa kostade 31 norska kronor.

Språk och kultur

Master i biomedicn i Bergen är internationell och undervisningen sker på engelska. Inga problem för mig med kommunikation med studenterna. Inga kulturkrockar i Bergen.

Fritid

Univeristetet ordande med middag måndag kväll. Förövrigt hann jag inte med andra aktiviteter.

Övrigt

Inget mer att rapportera än det skrivet under tidigare rubriker

Annan verksamhet

På måndag eftermiddag hade jag möte med de lärare som är delaktiga i vårt arbete med att skapa nordiska nätverket NordBioMedNet, dvs för mastersutbildningar i biomedicin.

Nätverket är nu igång och ska hålla en gemensam kurs med start i augusti i Åbo med studenter från de fem deltagande universiteten. Efter denna kurstart så arbetar studenter hemifrån via nätet. Det senare är en pilot för att vi ska lära oss styrkor och svagheter i vår IT-infrastruktur och i de IT-program vi använder.

Förberedelser

Besöket initierades genom det nordiska nätverk, NordBioMedNet, som master i biomedicin håller på med att sätta upp i samarbete med universiteten i Köpenhamn, Bergen, Åbo och Kuopio. Inom det nätverket försöker vi starta upp lärarutbyte. Min forskningsbakgrund passade in för att delta i en kurs i cell-signalering/kommunikation i Bergen i februari 2014. För undervisningsaktiviteten plockade jag ihop två föreläsningar. Jag skulle också hålla en journal club kopplad till mina föreläsning så jag valde ut en lämplig vetenskaplig artikel till detta och som meddelades studenterna i förväg. Under den andra dagen av min vistelse skulle jag sitta med och ställa frågor när deras master-studenter presenterade delrapport av sina examensarbeten. Till denna aktivitet behövdes ingen förberedelse.

Reflektioner

Jag har positiva erfareneheter av utbytet - de ligger på samma nivå som oss. Det utmynnar också i att en lärare från dem kommer att sitta med när våra master-studenter presenterar sina examensarbeten. Jag har muntligen för mina kolleger här på KI berättat om utbytet. Det är mycket troligt att andra typer av utbyten kommer att ske - ssk när vi har full fart på vårt nätverk NordBioMedNet.

Undervisning

Jag deltog i en kurs i cellulär kommunikation. masters nivå. Föreläsningar utspridda under kursen och blandad med laborationer och projekt. Liknar väldigt mycket våra upplägg med projekt där studenterna arbetar i grupp eller själva - färre föreläsningar. Studenterna får själva hämta in information. Kommunikation med studenter som i Sverige, dvs platt system, där studenterna kommer nära lärare.

Första dagen föreläste jag två timmar där innehållen var kopplade - från molekyl till sjukdom (östrogensignalering till bröstcancer).  Efter lunch höll jag i en journal club där en grupp studenter hade läst min utvalda artikel, kopplat till mina föreläsningar, och vilken de presenterade för sina kamrater och diskuterade styrkor och svagheter. Dessa båda aktiviteter liknar de vi har och det var intressant att se att vi ligger på ungefär samma nivå. Deras master är internationell med studenter från andra länder så engelska var språket och där upplevde jag att studenterna har samma nivå som hos oss.

Den andra dagen satt jag med på presentationer av examensarbeten, dvs delrapport. Studenterna i Bergen gör ett helårs-examensarbete vilket så klart medför att de kan presentera mer data. Projekten liknar de vi erbjuder på KI. Studenterna var mycket duktiga att presentera på den korta tid de hade till förfogande. 

Sammantaget så var deltagande i denna kurs givande då jag kunde se att vi ligger på samma nivå. 

Undervisningstimmar

Jag åkte till Bergen söndag 16 februari, 2014 och återvände sen eftermiddag tidsdag 18 februari. Jag var på Biomedicinska institutet måndag och tisdag. Jag föreläste två timmar måndag förmiddag och hade journal club 1 timme efter lunch på måndag. På tisdag satt jag med på presentationer delrapport examensarbete - från kl 9.15 till 12.45.