Reserapport - utresande lärare
Jag på en av många utflykter
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Forskarutbildning
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Karin Sandstedt
E-postadress: karin.sandstedt@ki.se

Boende

Med kursledaren var det praktiska runt min ankomst uppgjort i förväg. Vi förberedde undervisningen tillsammans och under kursens gång gick vi igenom fortsatta samarbeten.


Boende hade jag ordnat själv i förväg.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska. Deltagarna var både från Finland och andra länder, även utomeuropeiska.

Fritid

Under fritiden reste jag till Helsingfors och besökte bland annat Ateneum (Tove Janson-utställning) och Lilla Teatern.

Övrigt

 Sammanfattningsvis är utbytet värdefullt för båda sidor och det tidigare nämnda EU-direktivet gör att internationellt samarbete blir ännu viktigare, både inom utbildning och forskning.

Annan verksamhet

Med kursledaren samtalade jag om forskning och även om en planerad konferens. Vi är båda angelägna om fortsatt samarbete.

Förberedelser

Inom ämnet försöksdjursvetenskap är relativt få forskare och lärare verksamma. Ett EU-direktiv som rör användning av försöksdjur implementerades i alla EU-länders författningar 2013.Kravet för den som ämnar börja arbeta med försöksdjur är att man måste ha viss utbildning redan innan man börjar arbeta. Kurser inom Laboratory Animal Science hålls således vid de universitet där försöksdjursanvändning förekommer och lärarsamarbete länder emellan är till stor hjälp. 


Karolinska Institutet inledde för några år sedan ett sådant samarbete med Åbo Universitet. Deras kurs i försöksdjurskunskap leds av universitetsveterinären och som kollega kunde jag bidra med undervisning inom flera områden. Kursen är på forskarutbildningsnivå och hålls på engelska.

Reflektioner

Samarbetet med Åbo Universitet inom Lab Animal Science är positivt och givande.

Undervisning

Undervisningen omfattade sjukdomar hos försöksdjur, försöksdjursinfektioner och deras påverkan på forskningsresultat, barriärsystem och  kontroll av smittspridning. Vidare uppbyggnad och funktioner i försöksdjursanläggningar och arbetsmiljöaspekter i form av zoonoser och allergier mot försöksdjur. Det praktiska bestod i basala tekniker vid arbete med försöksdjur.

Undervisningstimmar

Undervisningstiden var sammanlagt drygt 5 timmar.