Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2

Boende

God mottagning.Jag bokade egen hotell. Standard och kostnad som i Sverige.

Språk och kultur

Engelska...och det fungerade bra. Inom norden så skillnaderna var inte så anmärkningsvärda i detta fall.


Fritid

Middag för alla internationella lärare. Väldigt trevligt på alla sätt. 

Övrigt

Det som var lite svårt att fixa har varit utlägg för student.  Resorvar bokade genom KI och var till stor hjälp men studenten behövde sedan ge kvitton till lärare. Här kan det hända glapp i systemet.

Annan verksamhet

Möte med lärare och forskare vid institutionen. Upplever möjligheter till framtida samarbete men verkar vara svåra ekonomiska förutsättningar i nuläget. 

Förberedelser

Detta utbyte valdes utifrån temat kreativitet under en internationell vecka där forskningsmetoder jag användt passade i detta forum för GU studenter och lärare. Förberedelser i enlighet med att hålla workshop. Annars inget särskilt.

Reflektioner

Över lag var detta ett väldigt positivt utbyte utifrån ett bilaterallt samarbete/utbyte med både studenter och lärare. Denna gång var det jag och en student som reste. Studenten har också flaggat för att det var uppskattat på alla sätt. Mina erfarenheter har varit goda. 

Undervisning

Väldigt liknande KI i pedagogiska metoder för undervisning under de tillfällen jag medverkade i. Det var väldigt tvärprofessionellt och IT miljön var av mycket hög kvalitet. 

Undervisningstimmar

5 timmar / vecka = workshop tid varvad med föreläsningar.