Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Univerzita Karlova
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Johanna Ellung
E-postadress: johanna.ellung@ki.se

Boende

Vi åkte taxi till hotellet från flygplatsen vilket kostade ca 250 kr. Bodde granne med Administrationen på Universitetet och mycket nära den Institution som vi skulle besöka. Gångavstånd. Valde ett Ibis hotell för att det var bra pris och en kedja vi kände till.Centralt läge men ändå tyst och lugnt. Billiga priser i Prag på det mesta.

Språk och kultur

Engelska

Fritid

Ja de bjöd oss på lunch samt sista dagen blev vi erbjudna en extra biltur genom staden för att se sevärdheter.

Övrigt

Det var en lärorik resa och det var spännande att få undervisa i Prag. Kollegorna där var väldigt tacksamma för vårt besök och hade bjudit in alla sina studenter, lärare och även kliniska arbetsterapeuter för att lyssna på min föreläsning.

Annan verksamhet

Klinikbesök. Besökte bland annat ett äldreboende för Judar som har många engelsktalande klienter. Bra VFU plats för våra studenter då en av handledarna dessutom varit på KI som utbytesstudent.

Förberedelser

 Jag åkte tillsammans med en internationell handläggare för programmet. Det var väldigt givande att åka tillsammans lärare och handläggare. Vi hade mycket oklarheter innan vi reste men precis innan avresa så klarnade det mesta. Syftet med resan var att stärka sammarbetet och undersöka vad värduniversitetet kunde erbjuda våra studenter.

Reflektioner

Väldigt givande med utbytet. Fick träffa kollegor som vi samarbetar med främst kring studentutbyte via Erasmus. Fick också möjlighet att träffa studenter som varit hos oss på KI tidigare år. Fick även träffa den student som kommer till oss i höst.

Jag kan nu ge råd till våra studenter som funderar på att åka till Prag vad de kan förväntas att bli erbjudna avseende undervisning och VFU.

Undervisning

Mer medicinskt fokus i Prag. De har inte kommit lika långt inom rehabiliteringsområdet och hade läkare som professorer och chefer. Akademiska nivån var inte lika hög hos arbetsterapeutlärarna men de var alla kliniskt aktiva vilket jag ser som en styrka.

Undervisningstimmar

Undervisningstid 7 timmar

Föreläsning för studenter och lärare. 30%

Besök på klinik och träff med kliniska handledare för diskussioner kring handledning av svenska studenter 70%

 

Möten med professor, avdelningschef och prefekt ca 3 timmar