Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Technological Educational Institute (TEI) of Patras
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 6
Namn: Ellika Thelaus Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Värduniversitetet ordnade boende samt transporter till universitetet.

Språk och kultur

Undervisningen gavs på engelska. Som alltid, värdefullt och roligt att möta personer från andra länder/kulturer. Inga påtagliga kulturskilllnader(bortsett från middag som började efter kl 22...)

Fritid

 En del gemensamma aktiviteter ordnades, ff a en gemensam utflykt till Olympia, vilket var en mycket sevärd historisk plats. I övrigt inte mycket tid för fritidsaktiviteter under vistelsen, men Patras har en gammal stadskärna med trevliga restauranter. En kväll då det var månsken var det fritt inträde på ett museum där det också spelades jazzmusik (moon-light-jazz), en härlig upplevelse.

Övrigt

Att träffa studenter och kollegor vid andra universitet är en värdefull och rolig erfarenhet som jag hoppas få vara med om igen!

Annan verksamhet

 Huvuduppgift under kursen var undervisning i form av föreläsningar och PBL-seminarium (inkl examination på kursen),  men deltog även i diskussioner om utveckling av grundutbildning med andra lärare.

Förberedelser

 Utbytet ingick som en del i en intensivkurs för logopedstudenter. Förberedelserna började redan året innan då program och innehåll planerades. Var sedan i kontakt med värduniversitetet en tid innan utbytet ägde rum samt förberedde den undervisning som skulle ges.

Reflektioner

 Tillfällen att diskutera utbildning och forskning med andra kollegor är värdefullt. Flera diskussioner jag hade med andra lärare har varit intressanta och värdefulla och har också lett till fortsatt kontakt i några fall.

Undervisning

Del av undervisningen genomfördes i PBL-format där studenterna arbetade i olika grupper och flera lärare medverkade. En del lärare hade mindre erfarenhet av PBL och jag tror inslaget ökade kännedom om denna metod. Har svårt att uttala mig om kvaliteten på värduniversitetet då den kurs jag deltog i gavs av en grupp lärare från olika universitetet. Intrycket var dock att man hade stora studentgrupper och relativt begränsade resurser för undervisningen.

Undervisningstimmar

Jag undervisade/deltog under en heldag (7 timmar) inom mitt eget undervisningsområde. Deltog därutöver i en heldag PBL-arbete kring patientfall inom olika logopediska områden. Deltog också vid studentredovisningar under en em.