Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 3
Namn: Fredrik Brolund
E-postadress: fredrik.brolund@ki.se

Boende

Ordnade resa och boende själv, via resebyrå. Pga Champions League final i fotboll och en konsert med Rolling Stones samma helg räckte dock inte ersättningen för resan. Tog in på hotell Tivoli som låg lite längre bort från skolan (7-800 m) men närmare tunnelbana och bussar. På skolan fanns alla kollegor på plats och tog emot för att diskutera alla aktiviteter!

Språk och kultur

Allt kommunikation skedde på engelska. Detta fungerade utmärkt. Kulturellt finns självklart skillnader, som berikar! men framför allt finns stora likheter mellan våra länder när man kommer ner till detaljer.

Fritid

Vårt hotell låg mycket nära den gamla världsutställningen från 1998 (Parque de Nacoes) som inbjöd till en joggingtur varje morgon längs den flera km långa strandpromenden... Under lördagens eftermiddag reste vi med 2 lärare ut till havet och till den vackra medeltidsborgen i staden Obidos. Mycket trevligt och uppskattat! 

Övrigt

Ett ovanligt varierande utbyte med många olika inslag av diskussioner, undervisning, seminarier och möten. Roligt att det blev tid över till en social em/kväll en bit utanför staden också!

Annan verksamhet

Träffade flera lärare och grupper av lärare samt personal på internationella kontoret. Diskuterade bl a kommande utbyte med programansvariga inom programmet för patologi och cytologi. En av skolans lärare ska komma till Stockholm i september och berättade vilka områden som kan bli aktuella att undervisa inom. Sedan fanns en del formalia som skulle signeras och diskuteras med deras internationella kontor.Slutligen hade jag fått en inbjudan att delta i bedömningen av en föreslagen ny utbildning (sammanslagning av 2 gamla utbildningar - cardiopneumologi och neurofysiologi - till en ny - Klinisk fysiologi). Detta är ett uppdrag från Portugals motsvarighet till UKÄ som jag nu även formellt accepterat.  

Förberedelser

Har varit på utbyte i Lissabon och denna skola flera gånger tidigare. Var nu även inbjuden till en internationell konferens inom Nuklearmedicin. Parallellt med mitt utbyte fanns även kollegor från Röntgensjuksköterskeprogrammet som resan koordinerades med (samma flygtider och hotell) vilket var ett stöd.

Reflektioner

Trevligt att komma tillbaks till en plats man känner igen. Gör det mer avspänt men samtidigt kan man uppskatta och upptäcka fler detaljer som man inte tänker på när man är på en främmande ort för första gången. Roligt också att bli igenkänd! Träffade vid ett par tillfällen folk på gatan som jag mött tidigare (studenter och lärare) . Vi planerar att resa tillbaka med 2 andra lärare i höst igen om det blir möjligt.
Själv reser jag ner i sommar och tillbringar 2 veckor av min semester med ett par kollegor och reser runt i landet efter tidigare inbjudan!

Undervisning

Höll 2 föreläsningar. Den första var egentligen 2-delad. Dels presenterade jag KI och vårt program samt berättade om hur utbytet kan se ut. Flera av studenterna var intresserade att delta under våren 2015. Därefter talade jag om kvalitet inom utbildning och vård. Presenterade svenska företeelser som SWEDAC och EQUALIS och vilka olika myndigheter som reglerar kvalitet och utvärdering av utbildningen och vårt yrke. Många frågor blev det... Stora likheter fanns även märkte vi.
Den andra föreläsningen var en ganska omfattande inom området Ekokardiografi, där jag dels presenterade ett 10-tal fall och även diskuterade tekniker som kontrast och 3D inom detta metodområde. I denna undervisning deltog även 2 av våra egna studenter som var där på utbyte under våren.
Efter denna senare föreläsning hade jag en muntlig examination med våra två studenter på inläsningsuppgifter de arbetat med under sin tid i Lissabon. Då fanns även tid att diskutera hur de haft det under sin tid i Portugal och vad som fungerat/inte fungerat.

Undervisningstimmar

Under mitt utbyte hade jag sammanlagt drygt 8 timmar inprogrammerat fördelade som:
  • undervisning, 4 timmar (50%)
  • Presentation på konferens med diskussion, 1,5 timmar (18%)
  • Diskussion med lärare och personal, 3 timmar (32%)