Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Forskarutbildning
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Sarah Holst
E-postadress: sarah.holst@ki.se

Boende

Jag kom med färja till Åbo tidigt på morgonen och åkte hem sent samma kväll. Standarden på färjan var god. Finlands kostnadsläge är ungefär detsamma som i Sverige.

Språk och kultur

Undervisningen var på engelska, som på KI. Det fungerade jättebra. Ev kulturkrockar är att finska studenter är tystare ev pga större skillnader mln olika hierarkier än i Sverige. Det blir lite svårare att utvärdera responsen på sin undervisning men det går tillräckligt bra.

Fritid

Universitet ordnade med lite pub och restaurang på kvällen innan jag åkte hem. Det var som i Sverige, trevligt!

Övrigt

Att åka till Finland med båt fram och tillbaka är bra i teorin, i praktiken sover man lite dåligt så det kan vara bra att ha lågprioriterade arbetsuppgifter några dagar efter hemkomst.

Annan verksamhet

Jag blev rundvisad i deras två PET centrum, för  människor respektive djur. Jag bedömer möjligheten till samarbete som god och möjligheten till fortsatt lärarutbyte som mycket god.

Förberedelser

Lärarutbytet var i Åbo, Finland, det krävdes inga särskilda praktiska förberedelser ma på vaccinationer mm. Jag har tidigare goda erfarenheter av ett lärarutbyte med Åbo. Vi hjälper varandra att ge våra studenter en god och heltäckande utbildning i försöksdjurskunskap.

Åbo universitets hemsida:
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx

Reflektioner

Jag har enbart positiva erfarenheter av lärarutbytet, det är enkelt att resa dit, jag har blivit  väl omhändertagen och får ett gott utbyte på många plan. Jag vill gärna ha ett fortsatt lärarutbyte och gärna även ett forskningssamarbete. Jag har tipsat flera av mina kollegor om lärarutbyte. De lärdomar jag dragit från Finland är att sedan jag började min forskarutbildning har kunskapen om mitt forskningsområde (djurbeteende) blivit allt grundare bland forskare i gemen och jag behöver börja på en enklare nivå än jag behövde tidigare. Jag behöver även tydliggöra hur vanliga rutiner och försöksdesign påverkar forskningsresultaten. 

Undervisning

Utbildningen i försöksdjurskunskap är utformad i enlighet med FELASAs rekommendationer precis som på KI, där föreläsningar varvas med praktik. Finska studenter är något mer tystlåtna än svenska, i övrigt är det mesta likt.

Undervisningstimmar

Jag var där en dag och undervisade i 5h (67% föreläsning 33% handledning). Jag var på Åbo Universitet hela dagen och när jag inte undervisade blev jag rundvisad och fick träffa andra lärare och forskare.