Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Kobenhavns universitet
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Maria Södersten
E-postadress: maria.sodersten@ki.se

Boende

Värduniversitetet hade föreslagit ett hotell, till standardkostnad, och bokningen gjordes av vår administratör. Jag anlände rätt sent på kvällen med tåg. Jag hämtades på morgonen av Jenny Iwarsson som också var min kontaktperson med bil för att åka till unviersitetet.  

Språk och kultur

Jag talade svenska och studenterna danska. Det var ibland problematiskt att förstå varandra men det var ett önskemål från värduniversitetet. Som tur var var Jenny Iwarsson, som är svensk- och dansktalande, närvarande hela dagen och kunde översätta när det behövdes.  

Fritid

Dagen efter en tur till Louisiana där en fantastisk utställning med Hilma af Klint konstverk visades.  

Övrigt

Ta chansen, roligt att komma ut och få perspektiv på sin egen och andras verksamheter.

Annan verksamhet

Jag visades runt i tallaboratoriet som är under uppbyggnad, blev imponerad och intresserad, skulle vara bra för våra studenter att komma dit. På kvällen träffade jag lektor Iwarsson och vi diskuterade möjliga framtida studentutbyte, samarbete kring ev examensarbeten och forskning och även Iwarssons medverkan vid KI i september 2014.     

Förberedelser

Lärarutbytet mellan enheten för logopedi vid KI och Institutet för Nordiska studier och språkvetenskap vid Köpenhamns Universitet inleddes med att lektor Jenny Iwarsson från Köpenhamns universitet vid två tillfällen varit gästlärare på Logopedprogrammet vid KI. Jag hade bett henne medverka på en kurs om jag är kursansvarig för, nämligen Röst- och talstörningar 2 på termin 7. Jenny Iwarsson tog sin logoped- och doktorsexamen vid KI och flyttade till Danmark. Då vi fick kontakt genom ERASMUS utvecklades idéer om fortsatt samarbete och utbyten. Det visade sig att ett område som jag arbetar med kliniskt, undervisar på och även bedriver forskning inom, inte är särskilt väl utvecklat i Danmark nämligen Transsexuellas röst och kommunikation. Jenny Iwarsson föreslog därför att jag skulle komma till Köpenhamn och undervisa inom detta område. Även en av mina doktorander, Ulrika Nygren, tillfrågades. Vi hade möjlighet att planera tillsammans inför utbytet.

Reflektioner

Mycket positivt. Det var ju en mycket kort vistelse denna gång och jag kan tänka mig att vi utvecklar lärar- och studentutbytet åt båda håll. Det finns saker att lära från båda håll. Jag har kort informerat mina kollegor vid enheten vid en planeringsdag.   

Undervisning

En stor skillnad mellan logopedprogrammen i Danmark och Sverige är att i Sverige är utbildningarna vid Medicinsk fakultet medan i Danmark vid humanistisk. Det gör att kopplingen till sjukvården och patientarbetet inte är lika självklart i Danmark som i Sverige. Det är allså ett större avstånd mellan teoretiska kurser och klinisk praktik i Danmark. Å andra sidan får studenterna större närhet till universitetets lokaler med tekniska metoder för inspelning och analys av röst, tal och språk. Lektor Iwarsson höll på att bygga upp ett

nytt lab för sådana analyser under tiden för min vistelse.

Jag undervisade en hel dag vilket motsvarade 6 undervisningstimmar. Titeln var "Röst och kommunikation hos transsexuella personer: Utredning och behandling av män-till-kvinnor". Innehållet under förmiddagen var Bakgrund, Terminologi, Utredning, Bedömning och Behandling med röstterapi och frekvenshöjande stämbandskirurgi. Eftermiddagens lektioner innehöll information om forskning, nationella riktlinjer för utredning och behandling, det nationella kvalitetsregister vi håller på att starta i Sverige och informtion om den internationella organisationen World Professional Association of Transgender Health (WPATH). WPATH hade en månad innan lärarutbytet ägde rum ordnat en konferens i Bangkok och jag hade möjlighet att referera från det. I min undervisning berättade jag om fall som vi kunde diskutera tillsammans. Då gruppen bestod av endast ca 10 studenter och några yrkesverksamma logopeder med erfarenhet från arbete med transsexuella var det lätt att få igång frågor och diskussioner.   

 

Undervisningstimmar

Jag undervisade en hel dag vilket motsvarade 6 undervisningstimmar. Föreläsningar blandades med att studenterna frick reflektera och diskutera utifrån fall.