Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 7
Namn: Tanja Tomson
E-postadress: tanja.tomson@ki.se

Boende

Mycket bra mottagande då en redan etablerad relation finns. Docka fick vi påbörja kursen senare än beräknat.
Boendet var på hotell som vi bokat via KI:s resebyrå i samband med resans bokning. Ett tips är att även boka in taxi resan mellan Entebbe och Kampala. Ha med USD, visum kan utfärdas direkt på plats på flygplatsen och kostar 50 USD. Kostnadsläget är relativt lågt, en öl ca 15 kronor och en tre rätters på bättre hotell ca 400 kr.

Språk och kultur

All undervisning sker på engelska. En kulturskillnad/krock är att tidsuppfattningen är mycket olik vår egen. Planeringen håller sällan och management är en svaghet som värduniversitetet erkänt behöver förstärkas/utvecklas.
De mänskliga relationer som byggts upp genom åren är förstås ovärderliga och även de mest svåra situationer går att hantera. Det handlar om tålamod och att ha ett långsiktigt perspektiv.

Fritid

Denna gång hade vi som nämnts tidigare mest möten med fakulteten. Vi arrangerade även möten med en forskare Dr. Lilian Nabulime som vi träffat vid ett tidigare tillfälle på College of Fine Arts. Här planerades för ett besök till Sverige, Karolinska Institutet där Lilian tillsammans med en annan inbjuden forskare Liz Gaufberg från Harvard Medical School kommer att vara keynote speakers för eventet "Art as medium". 
Upplever Uganda som säkert. Ett tips är att besöka Uganda National Cultural Centre (UNCC) som ordnar olika events och där man kan träffa skådespelare, stå upp komiker etc. 

Har träffat en av landets ledande journalister och stå-upp komiker "Pablo". Jag och min kollega har bl.a. diskuterat med honom om Ugandas politiska klimat och flera andra aktuella frågor. Mycket intressant!

Övrigt

Möjligheten till att föra en dialog med andra forskare och dela med sig av erfarenheter leder nästan alltid till utvecklandet av nya idéer och projekt som i sin tur kan bidra till att ifrågasätta och förbättra sin undervisning.

Annan verksamhet

Deltog i utvecklingsarbete som bl.a. berörde hur vi i framtiden skulle kunna utveckla denna kurs till något som skulle kunna ges för all fakultet på Makerere och även för studenter. Diskuterade flera optioner länge med Professor Celestino Obua, deputy Principal på University of Makerere, College of Health Sciences Makerere (MakCHS) och Dr. Isaac Iokullo, Dean of Health Sciences. I den mån vårt fortsatta projekt med Makerere kommer att kunna finansieras finns det möjligheter till fortsatt samarbete. 

Synergieffekter har utvecklats då ytterligare en kontakt med en forskare på College of Fine Arts bidragit till att nytt projekt skapats. 

Förberedelser

Vi har ett väl etablerat samarbete med Makerere Universitetet, och har även denna gång blivit inbjuden att hålla en kursen i ledarskap. Leading change in higher education. 

Reflektioner

Mycket positiva erfarenheter då jag inte bara hållit en kurs, haft diskussioner med ledningen på MakCHS utan även planerat ett event "Art for global Public health and active learning".  En rapport är under utveckling. Självklart har detta kulturutbyte påverkat mig men även andra på KI. På Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) institutionen har konst använts på senaste doktorand retreatet som planerades under juni. 

Undervisning

Modulen vi erbjuder är anpassad efter värduniversitetets behov och är en interaktiv kurs där erfarenhetsbaserat lärande tillämpas. Kursdeltagarna arbetar med case, och rollspel så de kan utgå från verkliga händelser och lösa problem utifrån deras vardag baserat på den teori som presenterats under lektionen.

Undervisningstimmar

Kursen fick kortas ned. Andra aktiviteter var inplanerade vilket äventyrade vår kursplanering. Tre hela dagar om totalt 15 undervisningstimmar. Flera möten (6 timmar) med fakultet och dekanus på College of Health Sciences fick hållas för att säkerställa att detta inte skulle uppreas.