Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: National University of Ireland, Galway
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 7
Namn: Karin Johansson
E-postadress: karin.e.johansson@ki.se

Boende

Mycket väl av min  kontaktperson

Bostad ordnades genom kontaktpersonen i hennes hem = god standard. Generellt är boende på hotell och liknande av god standard i Galway

Språk och kultur

Inga problem

Fritid

överlag är Galway en stad som är lätt at röra sig i, med internationell prägel, och närhet och goda transporter (buss) till närliggande naturområden

Övrigt

Galway har ett stort universitet med mycket möjligheter, och Galway som stad är en trevlig plats, med internationell prägel

Annan verksamhet

Jag tog del av trädgårdsprojektet och förde diskussioner kring detta med ansvrig lärare

Förberedelser

Jag har tidigare varit på lärarutbyte i GAlway, med goda erfarenheter och valde därför att åka igen för att vidareutveckla samarbetet.
Enhelska är språket på Irland, och därför finns inga språkliga hinder.

Reflektioner

Främsta behållningen är att kunna upprätthålla och bygga vidare på ett gott samarbete, samt att få inspiration och kunskap om hur integrering av utbildningen, med samhällsbaserade aktiviteter kan utvecklas på hemmaplan

Undervisning

Grundutbildningen på arbetsterapetprogrammet i Galway är ganska likt det vi KI. Det mest intressanta är ett trädgårdsprojekt där studenter samarbetar med olika organisationer och grupper i samhället (äldregrupper, grupper kopplade till missbruks behandling, psykiatri, barngrupper mm) för att orgnasiera anlägga och upprätthålla ett parkområde på universitetsområdet.


Min egen undervisning var inte kopplad till detta projekt utan rörde främst semianrier ch handledning med doktorander

Undervisningstimmar

Individuell handledning av doktorand