Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 10
Namn: Tanja Tomson
E-postadress: tanja.tomson@ki.se

Boende

Bra mottagande. Jag ordnade med hotellbokningen efter rekommendation från värduniversitetet. Bra standard men dyrt då det är Europa. 

Språk och kultur

Mastersprogrammet ges på engelska all undervisning skedde på engelska och fungerade bra. En intressant iakttagelse och skillnad var ledarskapet.  Märkte inte några uttalade kulturskillnader egentligen utan snarare handlar det om olika personliga egenskaper och skillnad i hur organisationen styrs, ledarskapet. På EHESP tar man snarare ledarskap på allvar och det är inte nödvändigt att vara toppforskare för att inneha en ledningsposition. Huvudsaken är att man ÄR en BRA ledare och inte hur många artiklar som är publicerade. Ledarskapsuppdrag är inte på 20-30% utan på minst 50%. 

Fritid

Sociala aktiviteter ordnades inte men vi hade gemensamma luncher och kaffe/te möten. Paris är förstås en fantastisk kulturstad som inte behöver närmare beskrivning.

Övrigt

Sammanfattningsvis var det ett bra utbyte och jag hoppas att fler kommer att vilja åka till Paris alternativt att våra partners skickar lärare till vårt program.

Annan verksamhet

Under vistelsen hölls ett par möten med forskare Karine Gallopel Morovan och Eric Breton för att diskutera möjligheter till gemensam framtida EU ansökan. Vi har ännu inte bestämt om vi ska gå vidare i processen. 

Förberedelser

Det är första utbytesresan till Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). Anledningen är att programansvarig tagit kontakt och att de har liknande mastersprogram som är multidisciplinärt deä vi kan lära av och med varandra.  

Reflektioner

Mest positiva erfarenheter såsom planer på gemensamt arrangerad undervisning/lektion där vi kommer att jämföra olika hälsosystem i världen. Tanken att ha gemensamma undervisningsmoment är ett bevis i att mötet mellan våra respektive fakulteter har lett till något positivt. Studenterna har varit med i beslutet att hålla gemensam undervisning och alla tillfrågade tyckte att idén är mkt bra!

Undervisning

Utbildningen är inte lika interaktiv men då detta är ett School of Public Health så finns en koncentration av all folkhälsouttbildning som sker i Frankrike. Relationen mellan studenter och lärare är mer eller mindre densamma som på KI. En stor fördel mastersutbildningen har är att de har praktik i undervisningen vilket uppskattas mycket av studenterna. För detaljerad information om upplägg etc läs mer: http://mph.ehesp.fr/

Min undervisning bestod mer av seminarium och interaktiva lejtioner där studenterna fick diskutera fritt efter det givna ämne som presenterades. Ämnet hade tidigare diskuterats med programansvarig på värduniversitetet. 

Undervisningstimmar

Under veckan jag besökte EHESP hölls 5 undervisningstimmar innehållande en blandning av seminarium + föreläsningar + 5 timmar möten med forskare och annan fakultet.