Reserapport - utresande lärare
Hanoi
Lärosäte: University of Brighton
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Hans Jonsson
E-postadress: hans.Jonsson@ki.se

Boende

Hotell som föreslagits av mottagande universitet

Språk och kultur

Engelska fungerar utmärkt

Fritid

Besök på pub på kvällen

Övrigt

positiva erfarenheter

Annan verksamhet

Diskussion med lärare

Förberedelser

Diskussioner med internationell koordinator samt lärare i Eastbourne om inriktning och utformning av undervisning.

Reflektioner

Positivia erfarenheter och hoppas på fortsatt utbyte

Undervisning

Föreläsning och diskussion kring uppläggningen av en masteruppsats samt forskningsprocessen och designfrågor. Enskild handledning utifrån studenternas frågeställningar.

Undervisningstimmar

6 timmar varav 4 föreläsning och 2 handledning