Reserapport - utresande lärare
Ett av mina första barn jag var med och förlöste på high risk förlossningen på Mulago Hospital
Lärosäte: Hogeschool van Amsterdam
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Hans Jonsson
E-postadress: hans.Jonsson@ki.se

Boende

förslag på hotell gavs som hade rimlig prisnivå

Språk och kultur

Engelska fungerar bra

Fritid

Restaurangbesök

Övrigt

Positivt med utbyte och diskussioner över nationsgränser och i andra högskolekulturer

Annan verksamhet

Diskuterade med lärare kring utbildning och forskning samt fortsatt samarbete

Förberedelser

diskussioner med ansvariga lärare på HVA om behov och hur undervisningen kunde komma in naturligt i kursen.

Reflektioner

Positivt både med undervisning och samtal/diskussioner med lärare. Leder fram mot fortsatt samarbete

Undervisning

del av undervisning på masternivå med föreläsning och seminarie kring att gå från en ide till en formulerad forskningsfråga.

Undervisningstimmar

5-6 bestående av föreläsning och diskussion/seminarie