Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Bournemouth University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 3
Namn: Helena Lindgren
E-postadress: helena.lindgren@ki.se

Boende

Eftersom jag besökt Bournemouth University tidigare hade vi viss insikt om lamplight boende och kunde också ta oss dit på egen hand. Vi blev dock mötta av de två studenter som var på utbyte I Bournemouth under vår vistelse och dom tog oss med till sitt boende så att vi fick se hur det var på plats för dom. På universitetet mottogs vi av programdirektor och lärare.

Språk och kultur

Engelska, det var Inga problem för någon sida.

Fritid

 Kollegiet hade ordnat en tur genom New Foundland området som vi åkte igenom och fick en trevlig utflykt med några av lärarna som var hemma I området.Övrigt

Jag är nöjd med utbytet även om det tyvärr kan visa sig att fortsatt lärarutbyte kan bli svårt från deras sida men det är en fråga vi får diskutera vidare.

Annan verksamhet

Vi hade möjlighet att träffa professor Vanora Hundley som har flera stora forskningsprojekt som har samröre med forskning som bedrivs vid vår enhet. Professor Hundley ingår efter detta som "advisory board" I ett project på KI.

Förberedelser

Inför detta besök I Bournemouth förberedde vi oss genom att göra en utförlig plan för vår vistelse. Syftet var bland annat att undersöka förutsättningar för gemensamma kurser för barnmorskor inom områden som vi har olika erfarenhet ifrån och detta studerades innan avresa och kontakter med nyckelpersoner togs.

Reflektioner

Det finns fortsatt intresse från båda hall att fortsätta detta samarbete vi får bara diskutera hur det ska läggas upp I framtiden. Viktigt att nyckelpersoner finns och att det finns kontinuitet I utbytet.

Undervisning

 Den VFU-placering som studenterna har skiljer sig avsevärt från det de får uppleva I Sverige då barnmorskorna roterar mellan olika uppgifter och framförallt för att man har större möjlighet till kontinuitet I vårdkontakterna med de blivande och nyblivna föräldrarna. Barnmorskan I GB har kompetens och legitimation för att utföra bland annat undersökning av det nyfödda barnet efter en normal förlossning och detta görs vanligen vid ett hembesök.

Undervisningstimmar

Under den tid vi vistades vid universitetet hade vi tre föreläsningar och dessa hade förberetts under cirka 8 timmar fore avresa.