Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Biomedicin Master
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 3
Namn: Niklas Juth
E-postadress: niklas.juth@ki.se

Boende

Jag deltog i sommarkursen tisdag 12 augusti till sent torsdag eftermiddag 14 augusti. Jag, tillsammans med några andra lärare/föreläsare, 

anlände till Åbo via flyg och togs omhand av lokal lärare som ombesörjde transport till ön Seili som ligger i Åbo skärgård. 

Boende och helpension var ordnat av Åbo universitet på Seili som tillhör universitetet - ett gammalt stort sjukhus som byggts om 

till forskningsstation och till att kunna ge kurser. Boendestandard bra. 

Språk och kultur

All undervisning och diskussion med studenterna var på engelska vilket fungerade bra. Alla studenter bekväma i att prata engelska.

Fritid

Under vistelsen gavs helpension och många möjligheter till att diskutera med andra lärare från de andra universiteten. Vidare så gavs möjlighet att under kväll bada bastu och grilla vid stranden - vilket ytterligare gav möjlighet att diskutera.

Övrigt

Inget övrigt att tillägga till det skrivet under tidigare rubriker.

Annan verksamhet

Under onsdag kväll hade styrgruppen för nätverket möte för planering inför framtiden. Jag och andra närvarande lärare var inbjudna att komma med reflektioner och förslag till fortsättning. I mitt fall kan det resultera i att jag och kollega från Åbo skriver etiska case lämpliga att använda för biomedicinstudenter

Förberedelser

Jag deltog dels som föreläsare och dels som bollplank vid grupparbete vid 1st NordBioMedNet Summer School - "Omics in Drug Screening and Discovery", hållen på Seili (Själö), The Archipelago Research Institute, tillhörande Åbo Universitet; 10 till 15 augusti, 2014.

NordBioMedNet är ett nordiskt nätverk för biomedicin masters utbildningar vid KI och universiteten i Bergen, Åbo, Kuopio och Köpenhamn som initierades 2013. Nätverket ska uppmuntra och ordna student och lärarutbyten samt på sikt bygga upp gemensamma utbildningsmoment. 

Inga särskilda förberedelser behövdes då min undervisning under denna kurs liknar aktiviteter jag har på KI för grundutbildnings- och forskarutbildningsstudenter.

Reflektioner

Deltagande i denna sommarkurs gav positiva erfarenheter - möjlighet att träffa masterstudenter och lärare från andra nordiska länder. Vidare så gav det ett utvidgat perspektiv på området biomedicin samt troligen ett samarbete med kollega i Åbo för att utveckla etiska case passande för biomedicin, vilka jag även kan använda på KI

Undervisning

Min uppgift under kursen var hålla i det etiska perspektivet på området. Under onsdagen gav jag en introducerande föreläsning på en timme med efterföljande frågestund. Studenterna fick därefter ett etiskt case att begrunda för att sedan gemensamt diskutera med mig och andra lärare. Studenterna arbetade sedan i grupper med fokus på att bl a reflektera över det etiska perspektivet på deras fiktiva läkemedelsutvecklingsprojekt. Jag var då behjälplig under senare delen av eftermiddagen och även vid studenternas fortsatta grupparbete efter middagen. Under torsdagen var jag med när studenterna presenterade sina projektförslag och gav då kommentarer vg deras etiska reflektioner. Jag kommer under hösten vidare att vara med och läsa studenternas finala rapporter där jag ska fokusera på etiken.

Undervisningstimmar

Jag deltog i undervisningsaktiviteter under onsdag och torsdag vilket totalt blev minst 8 timmar.