Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 10
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Som vanligt fanns förslag på aktiviteter och personer som gärna ville diskutera med mig.

Språk och kultur

Undervisningen sker på engelska.

Fritid

Då jag har varit i ett flertal gånger så blir promenader i omgivningarna den rekreation som behövs mellan undervisningstillfällena. Det är som vanligt flera inbjudningar till möten och middagar både officiella och privata.

Övrigt

Skulle önska att det var en naturlig del som planerades in av ansvariga att alla lärare skulle åka på ett lärarutbyte.

Annan verksamhet

I Prato har ett nytt sjukhus byggts och min önskan var att få en rundvandring där vilket också gjordes. Stor uppslutning på Akutmottagning, Barnkliniken, Förlossning och Intensivvård med representanter frå flera professioner, tidigare studenter som jag mött i undervisning och som också varit utbytesstudenter var ciceroner under rundturen. Vd för sjukhuset mötte jag vid två gånger då han gärna ville ha "ögon utifrån" som kunde hjälpa till med reflektion kring verksamheten - spännande samtal!

har fått förfrågan om jag har möjlighet att komma igen både för undervisning och besök på sjukhuset.

Förberedelser

Har under 11 år haft kontakt med Universitetet och får fortsatt förfrågan om att undervisa.

Reflektioner

För mig personligen är lärarutbytet ett sätt att representera sjuksköterskeutbildningen vid KI och även Universitetet KI. Att ha kontinuerlig kontakt med ett universitet gör att allt runt omkring flyter på så enkelt. jag har också möjlighet att följa de studenter som varit i Sverige och deras utveckling bla. så har en av de första studenterna som gjorde delar av sitt examensarbete i Sverige med mig som bihandledare nu antagits till doktorandstudier. De bilder, frågeställningar, problem som jag samlar på mig finns med i det fortsatta arbetet vad jag än gör.

Undervisning

Sjuksköterskeprogrammet har hela tiden utvecklats och undervisningen som jag deltar i - Vetenskaplig teori och metod ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv har mycket goda utvärderingar och har också bidragit till att studenter söker Erasmusutbyte med KI.

Undervisningstimmar

Undervisningen som är helt teoretisk inleds med en introducerande föreläsning på 45 minuter för att sen övergå till it-baserat seminarium där studenterna arbetar i grupp. Resultatet redovisas i halvgrupp dvs 50 studenter/grupp. Summering och instruktioner inför examination gås igenom. Studenterna har inläsningstid inför examination som sker i grupper om 5 studenter. Vid examinationen får studenterna redovisa sina kunskaper, reflektera och ge förslag på tillämning av sin kunskap utifrån olika kliniska case. detta motsvarar 20 timmars undervisning