Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University of Malta
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 5
Namn: Ellika Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Boende ordnat av kurskoordinator och värduniversitet. Bra hotell där kollegor från andra universitet som deltog också bodde vilket gav många tillfällen till möten och diskussioner.

Språk och kultur

Undervisningen gavs vid Malta University där alla talar god engelska. All undervisning skedde på engelska vilket fungerade väl. Några studenter från södra Europa verkade ha litet svårare att följa med, i övrigt inga problem

Fritid

Malta erbjuder många tillfällen till båda kultur- och naturupplevelser. Ön har en intressant historia. Bad och friluftsliv finns, men det är mycket folk överallt!

Övrigt

Vill uppmana alla som har möjlighet att genomföra lärarutbyten, det är roligt och givande

Annan verksamhet

Diskussioner med andra lärare om forskningsprojekt och framtida möjligheter till lärar- och studentutbyte pågick, men i övrigt deltog jag inte i några direkta forskningsaktiviteter under vistelsen.

Förberedelser

Jag deltog i lärarutbyte inom ramen för en intensivkurs i logopedi som getts vid olika lärosäten i Europa under en rad år. Utbytet förbereddes redan vid förra årets kurs då planeringen för 2014 gjordes under en mötesdag. Har därefter varit i kontakt med värduniversitetet och personer som koordinerar kursen bl a  för planering av innehåll av undervisningen på den kursdag jag deltog i. Jag har också själv varit ansvarig för planering av en av de andra kursdagarna och har stått i e-postkontakt med den lärargrupp som medverkade under förberedelsearbetet.

Reflektioner

Lärarutbyte av detta slag är väldigt värdefullt. Möjligheten att träffa lärare från flera olika lärosäten från flera kontinenter är särskilt givande. Många diskussioner, både vetenskapliga och pedagogiska pågick under vistelsen. Ges möjlighet kommer jag att delta i lärarutbyte igen.

Undervisning

 Bedömer att logopedutbildningen på Malta håller god kvalitet och att man har en lärargrupp med hög ambitionsnivå och goda akademiska kvalifikationer. Klinisk praktik tycks mindre omfattande och mindre varierad. Studenterna är i regel yngre än på motsvarande program på KI.


Under utbytet medverkade jag på en intensivkurs där också en rad andra lärare från olika lärosäten i Europa, USA, Taiwan och Hong Kong medverkade. Jag hade ansvar för en kursdag vid vilken flera olika lärare medverkade. Dagen inleddes med key-noteföreläsningar, som sedan följdes av parallella workshops (studenterna delades i mindre grupper). Dagen avslutades med gemensam återsamling, rapportering från de olika workshopsen och gemensam diskussion. Dagen hade förberetts genom att medverkande lärare skickade in abstracts och utifrån dessa samordnades programmet vad gäller innehåll och omfattning på undervisningen.


jag deltog också själv i undervisning under ytterligare en dag med temat teknisk utveckling och applikationer inom logopedi  (som samordnades av en kollega). Vid detta tillfälle höll jag en key-note föreläsning om en ny bärbar utrustning för långtidsregistrering av röstfunktion. Föreläsningen omfattade genomgång av användningsområden (inkl diskussion med studenterna om möjligheter) samt rapport från några pågående forskningsprojekt.

Undervisningstimmar

Dag 1, 6 timmar (i samverkan med andra lärare): Höll inledande föreläsning, modererade sedan andra lärares inslag och deltog därefter i workshops och paneldebatt under em (tre timmar).


Dag 2: Key-note föreläsning 1 timme. Deltog sedan i workshops och paneldiskussion under em (3 timmar)


Dag 3: Tog del av studenters presentationer av sina utbildningsprogram (2 timmar)


Dag 4: Lärarmöte med planering inför 2015 års kurs ( 8 timmar)