Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Burapha University
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 7
Namn: Lars Frelin
E-postadress: lars.frelin@ki.se

Boende

Mottagandet var mycket bra organiserat av universitetet. Transport mellan flygplatsen i Bangkok och hotellet bokades av universitetet i förväg och betalades kontant på plats mot kvitto.

Boende bokades på hotell i närheten av Burapha University av personal vid universitetet. Hotellet som jag bodde på heter: The Tide Resort

http://www.thetide-resort.com

The Tide Resort ligger ca 2 km från Burapha University och är ett fint hotell med bra standard. Lättast tar man sig till universitetet med hjälp av minibuss som kostar 20 BHT (ca 5 SEK) per enkel resa eller genom att promenera. Då temperaturen var runt 30-35 grader så var det inte optimalt att gå till och från föreläsningar vid universitetet.

 

Mat och transport kostnader var generellt låga jämfört med i Sverige.

Språk och kultur

All undervisningen skedde på engelska språket vilket var en spännande och lärorik

erfarenhet. Att undervisa på engelska fungerade bra, jag har även vana av detta sedan

tidigare vid KI för internationella studenter samt vid tidigare lärarutbyten och vid internationella konferenser och möten. Jag upplevde att undervisningsmetoderna var

annorlunda vid Burapha University än vid KI. Det var mestadels katedrala föreläsningar

(e.g. mycket envägskommunikation) och så noterade jag att det var liten interaktion mellan studenter och lärare. Här finns mycket som lärarna kan jobba med för att få en bättre kommunikation mellan studenter och lärare. Vidare så behöver studenterna öva på att ställa frågor till lärarna.

 

Som utbyteslärare i Thailand fick jag ett mycket trevligt och vänligt bemötande. Lärarkåren var mycket mån om att allt skulle fungera bra under utbytet och de var väl förberedda. Att notera är de ekonomiska skillnader som finns mellan Sverige och Thailand. Är bra att ha detta i åtanke gällande sociala aktiviteter, t.ex. inte välja en för dyr restaurang vid middag och istället låta lärarna från universitetet välja restaurang vid gemensamma middagar.

Fritid

Burapha University (http://www.buu.ac.th/en) är beläget i Bangsaen, Chon Buri som ligger ca 80km öster om Thailand’s huvudstad Bangkok. Skolan grundades 1955 och är sedan 1990 ett universitet med mer än 30.000 studenter och upp emot 1000 lärare. Universitetet ligger nära kusten och är beläget centralt i staden. Inom universitetsområdet fanns en gratis buss "shuttle" som man kunde åka med för att komma till de olika byggnaderna. Kollegorna vid Burapha University ordnade med gemensamma middagar vid lokala restauranger i Bangsaen.

I Bangsaen och vid universitetet är säkerheten bra. Störst säkerhetsrisken är att råka ut för en trafikolycka. Stor försiktighet bör iakttas när man är ute i trafiken. Övergripande är säkerheten god för besökande personer i Thailand. Se information från utrikesdepartementet gällande regioner, främst i södra Thailand som bör undvikas (http://www.regeringen.se/sb/d/3950/a/179098/fromdepartment/3950/pressitem/179098?utm_source=Regeringskansliet&utm_medium=RSS&utm_campaign=UD%20avr%C3%A5der%20fr%C3%A5n%20resor#anc179098).

I nuläget styrs landet av militären. Oroligheter blossar upp med jämna mellanrum framförallt i Bangkok.

Övrigt

Mina erfarenheter från detta lärarutbyte har väckt ett större intresse för undervisning och att jag vågar prova fler undervisningsformer. För mig var det viktigt att ha en bra dialog med Burapha University inför mitt lärarutbyte så jag kunde förbereda mig väl inför mina undervisningsmoment. Jag var noga med att planera vad jag ville uppnå med utbytet för att få ut maximalt av vistelsen. Mina mål med utbytet var utöver undervisning att diskutera samarbeten, möjligheter för utbyten i framtiden (lärare/studenter), besöka kliniskt laboratorium/sjukhus. Avslutningsvis så känner jag inspiration att delta i andra lärarutbyten i framtiden för att ytterligare vidga mina vyer om hur undervisning kan gå till på olika platser.

Annan verksamhet

Förrutom att undervisa så hade vi diskussioner kring kommande student- och lärarutbyten inom det Linnaeus-Palme (LP) program som finns etablerat mellan Karolinska Institutet och Burapha University sedan några år tillbaka. Under lärarutbytet besöktes “Queen Savang Vadhena Memorial Hospital” i Sriracha som ligger ca 17 km från Burapha University. Sjukhuslaboratoriet vid Queen Savang Vadhena Memorial Hospital kommer fungera som värd för BMA-studenter från KI som gör sin kliniska placering i Thailand. De första KI-studenterna som åker till Thailand inom LP-programmet åker i slutet av september 2014 och kommer vara placerade vid Queen Savang Vadhena Memorial Hospital under 12 veckor.

 

Diskussion kring forskningssamarbete inom viral hepatit fördes och gemensamma forskningsprojekt har identifierats. Anslag kommer sökas från myndigheter i Thailand.

 

Sammanfattningsvis så finns bra förutsättningar för gemensamt forskningssamarabete samt goda möjligheter till intressanta och lärorika lärar- och studentutbyten.

Förberedelser

Syftet med detta lärarutbyte var att undervisa inom mikrobiologi vid Burapha University (BUU), Faculty of Allied Health Sciences på utbildningsprogrammet “Medical Technology” (MT) i Bangsaen, Chonburi, Thailand. MT-programmet är jämförbart med biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet. Ändamålet var även att jag ville bredda mina undervisningserfarenheter med undervisning i ett annat land och annan kultur. Jag var noga med att förbereda mina föreläsningar och praktiska examinationer innan avresa. Väl på plats gick all tid åt att undervisa, examinera och diskutera med kollegor och studenter vid universitetet. All undervisning skedde på engelska. De flesta kvällar under lärarutbytet var planerade för olika sociala aktiviteter med lärarkollegiet.

 

Att lärarutbytet blev till Burapha University beror på att jag och kollegor vid biomedicinska analytikerprogrammet har initierat ett Linnaeus-Palme-program mellan Burapha University och Karolinska Institutet sedan ett par år tillbaka. Vidare så har vi under flera år haft ett forskningssamarbete med Burapha University under ledning av professor Somsak Pantuwatana (Burapha University) gällande japansk encefalit (JEV). I detta samarbete har bland annat två doktorander spenderat ca 1 år vid KI för forskarutbildningsstudier. Vidare så har flera lärare från Burapha University varit vid KI och undervisat de senaste 8-10 åren.


Viktigt att ta hepatit A och B vaccination i god tid före resa. Vara noga med
handhygien och undvik att äta mat som är sköljd i kranvatten för att slippa
problem med magen. Jag rekommenderar att ta med receptfria läkemedel mot magproblem om detta skulle uppstå. Visum behövs om du ska stanna längre än 30 dagar i Thailand och det behöver sökas i Sverige i god tid innan avresa.

Reflektioner

Jag har tidigare varit på ett lärarutbyte (2011) samt kontaktresa inom Linnaeus-Palme programmet (2013) vid Burapha University. Mina erfarenheter är att det finns goda förutsättningar för att både student- och lärarutbyte ska fungera bra mellan KI och Burapha University.

För mig så var lärarutbyte mycket lärorikt och inspirerande. Jag blev inspirerad att vilja undervisa mer både vid hem- och utbytesuniversitetet. Vidare så ser jag stor potential att utveckla pedagogiken vid Burapha University, som idag är ganska bristfällig jämfört med situationen på KI. Främst skulle jag vilja få till fler student aktiverande lärandeaktiviteter i undervisningen, samt en bättre interaktion och kommunikation mellan studenter och lärare. Jag uppfattade att studenterna främst var vana vid katedrala föreläsningar och ovana vid andra aktiviteter såsom diskussionsgrupper och bikupor. Det var därför mycket inspirerande att utforska andra aktiviteter med dessa studenter. Vid framtida lärarutbyten med Burapha University vill jag jobba med att introducera fler student aktiverade aktiviteter i min undervisning. På hemmaplan ser jag även möjligheter för mig att introducera fler lärandeaktiviteter i min undervisning.

 

Genom att Burapha University har en stor expertis inom tropisk medicin och parasitologi så kan jag som lärare inom mikrobiologi lära mig mycket ny kunskap inom detta område som kan överföras till kollegor och studenter. Här kan KI och biomedicinska analytikerprogrammet genom student- och lärarutbyten inhämta ny kunskap inom detta område. Vidare används till viss del fler manuella metoder inom de kliniska laboratorierna som KIs studenter har nytta av att lära sig.

 

Jag har informerat biomedicinska analytikerprogrammets internationella kommitté om mina erfarenheter under utbytet samt kollegor inom mikrobiologi, immunologi och infektion. Reserapporten kommer även att finnas tillgänglig för lärarkollegiet att läsa.

Undervisning

Burapha University har ett 4-årigt program inom “Medical Technology” (MT) vilket är jämförbart med biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. MT-programmet har ett liknande upplägg som BMA-utbildningen vid KI där kurser varvas med kliniska placeringar och utbildningen avslutas med ett examensarbete. En skillnad är att kurser läses parallellt under terminen vid BUU och inte i block som oftast sker vid KI. MT-programmet ger en B.Sc. i ”Medical Technology”.

Relationen mellan student och lärare upplevdes inte lika nära och jämlik som mellan student och lärare i Sverige och KI. Det är en betydligt mer hieratisk struktur i utbildningssystemet i Thailand jämfört med Sverige. Det var också tydligt att studenterna var försiktiga med frågor och ifrågasättande av fakta från lärare. Generellt så verkar det vara mycket katedral undervisning vid BUU och relativt lite student aktiverade aktiviteter.

 

Under mitt lärarutbyte så undervisade jag för ca 40 studenter på kursen ”Research methodology in Biomedical Science” som ligger termin 6 (år 3). Jag genomförde katedral föreläsning samt examination av olika laborativa metoder och instrumentkunskap. Min undervisning inom mikrobiologi och hepatit C var mycket uppskattad och ett starkt intresse fanns för ämnet hos MT-studenterna. Jag varvade föreläsningen med korta diskussioner och frågestunder. Jag examinerade även studenter inom olika laborativa metoder och instrumentkunskap (t.ex. sterilbänkar för cellodling, mikroskopi, autoklavering, centrifuger, provtagning). Den muntliga och praktiska examinationen var upplagd så att studenterna fick visa hur olika instrument fungerade och hur de skulle hanteras på ett säkert sätt. Detta varvades med frågor kring instrumentet och dess användning. Undervisningen utfördes på engelska vilket var en spännande erfarenhet och jag kunde se hur studenterna under utbytet blev mer och mer involverade i diskussioner. Sammantaget var utbytet mycket lärorikt och inspirerande. Utbytet har bidragit till min personliga utveckling som lärare och gjort mig mer nyfiken på olika sätt att lära ut kunskap.

Undervisningstimmar

Totalt genomfördes 10 undervisningstimmar under veckan vid Burapha University. Dessa timmar var fördelade enligt följande:

*föreläsning (2 tim)

*laboration/examination (7 tim)

*handledning av studenter (1 tim)

 

Vidare så spenderades omkring 2 timmar på diskussion om forskningssamarbeten mellan KI och Burapha University.