Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Burapha University
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 7
Namn: Gustaf Ahlén
E-postadress: gustaf.ahlen@ki.se

Boende

Mottagandet vid värduniversitetet var mycket bra.  Vi fick hjälp med att ordna transport (minibuss) från flygplatsen till universitetet. Vi fick ett bra mottagande vid ankomst till universitetet. Organisationen kring vårt besök var välordnat och vi fick möjligheten att träffa flera viktiga personer inom både utbildning och forskning. Även de föreläsningar och undervisningstillfällen vi deltog vid var bra organiserade. Bra undervisningslokaler och alla nödvändiga hjälpmedel fanns tillgängliga. Vi åt luncher och middagar tillsammans med lärare från utbildningsprogrammet. Vi fick även hjälp med att ordna med boende till ett förmånligt pris. Vi bodde på hotell The Tide Resort http://www.thetide-resort.com beläget ca 2 km från universitetet. Transport mellan hotell och universitet gjordes med taxi-buss sk. Song Teaw vilket kostade ca 5kr/resa.

Språk och kultur

Undervisningen var på engelska under vår vistelse vilket fungerade bra. Som vid tidigare besök upplevde jag att studenterna till en början var något blyga speciellt när de måste uttrycka sig på engelska. Med det upplägg vi hade gällande laborationer släppte detta dock ganska snabbt och studenterna blev mer aktiva.

 

Jag har varit i Thailand vid flertalet tillfällen både som turist och i arbetet så jag var väl förberedd på de kulturella skillnaderna som råder. Att notera är den tydliga skillnaden i respekt man ser studenter har gentemot sina lärare. Som tidigare upplever jag att lärarna vid universitetet har stort engagemang i och kring sina lärarkollegor och har ett professionellt sätt att bemöta och ta hand om sina gäster. En skillnad mellan lärosätena är att vi inte kan erbjuda samma fullmatade schema med aktiviteter, middagar etc. i Sverige med det prisläge och den kultur vi har.

Fritid

På fritiden, d.v.s. kvällarna hade ansvariga ordnat så att vi tillsammans besökte diverse olika restauranger i Bangsean området. Eftersom lärarkollegerna vid BUU visste att vi varit på liknande utbyte tidigare upplevde jag att vi fick lite mer tid till att själva utforska universitetet och staden. Vi hann med att besöka ett större varuhus samt se lite av turistlivet vid Bangsean beach. 

Övrigt

Sammanfattningsvis så var detta lärarutbyte mycket lärorikt och inspirerande. Jag blev inspirerad att vilja undervisa mer både vid hem- och utbytesuniversitetet. Vidare så ser vi potential att utveckla pedagogiken vid BUU, som idag inte är fullt utvecklad. Vi skulle vilja få till fler student aktiverande aktiviteter i undervisningen, samt en bättre interaktion mellan student och lärare.  


Genom utbyten med BUU kan vi lära oss mycket inom tropisk medicin och parasitologi som är en av deras specialiteter, som vi i Sverige inte har lika mycket kunskap om.

Annan verksamhet

Både framtida student och lärarutbyte samt forskningssamarbete diskuterades under besöket. Lärare från BUU har tidigare varit på utbyte vid KI och vid detta besök gavs utrymme för vidare diskussioner inför kommande lärarutbyten. Gällande forskningssamarbete finns ett pågående samarbete mellan universiteten. Virusorsakad hepatit är ett stort problem i Thailand och forskning kring detta gynnar båda universiteten.

 

Vidare så gjordes studiebesök vid “Queen Savang Vadhena Memorial Hospital” i Sriracha som ligger ca 17 km från Burapha University. Sjukhuslaboratoriet vid Queen Savang Vadhena Memorial Hospital kommer fungera som värd för BMA-studenter från KI som gör sin kliniska placering i Thailand.

Förberedelser

Detta var mitt andra lärarutbyte vid Burapha University (BUU), Chon Buri, Bangsean, Thailand. Ändamålet vid detta lärarutbyte var att undervisa vid Medical Technology (motsvarande BMA) programmet under kursen Research Metodology in Biomedical Science.  Målgruppen för undervisningen var ca 40 studenter vid utbildningen, år 3, termin 6.

 

I förberedelsefasen planerade jag för de föreläsningar jag skulle hålla samt gick igenom det undervisningsmaterial och hänvisningar vi fått gällande de laborativa momenten som jag skulle medverka vid. Eftersom detta var mitt andra lärarutbyte vid BUU kände jag att jag hade ganska klart med vad som förväntades av mig.

 

Vaccination mot hepatit A och B rekommenderas för resa till Thailand. Eftersom skydd mot hepatit B kräver flera doser vaccin bör man påbörja vaccination i god tid före resa. Inget visum behövs för vistelse under 30 dagar.

Reflektioner

Liksom tidigare är jag mycket nöjd med lärarutbytet vid BUU. Eftersom jag visste lite mer vad det innebar upplever jag att både förberedelser och själva undervisningen fungerade bättre och var ytterligare mer givande denna gång. För mig är denna typ av undervisning internationellt väldigt stimulerande och utvecklande för min pedagogiska kompetens. Det märks hela tiden att man får nya erfarenheter när man varierar sin undervisning vid KI med BUU. Sedan hemkomst har jag delat med mig med mina erfarenheter för andra kollegor i olika forum och rekommenderat dem att ta chansen att göra liknande läraruppdrag.

Undervisning

Utbildningen Medical Technology är jämförbar med BMA utbildningen fast är på 4år. MT-programmet har ca 40 studenter per årskull.

 

Jag undervisade genom att hålla föreläsning inom virologi och hepatit B virus. Vidare deltog jag vid olika stationer i laborativa moment inom kursen ”laborativa metoder och instrumentkunskap”. Detta innefattade demonstration och examination i sterilteknik, sterilbänk, autoklavering, mikroskopi, centrifugering och venös provtagning. Vi hade även möten med studenter som var aktuella för framtida studentutbyte.

Undervisningstimmar

10 undervisningstimmar genomfördes under besöket vid Burapha University. Föreläsningar 2 timmar, laborationer 7 timmar. Vi hade även möten med studenter som var intresserade av att komma till Karolinska Institutet (1 timme). Utöver detta hade vi diskussioner kring fortsatt vetenskapligt samarbete mellan universiteten. Vi gjorde även studiebesök vid “Queen Savang Vadhena Memorial Hospital”.