Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Medicinsk Pedagogik
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 5

Boende

Denna gång anlände jag med BA:s flight från London sent på kvällen. Tanja kom från Qatar följande morgon. Vi arbetade med kursen tisdag-torsdag samt tillbringade hela fredagen samt tillgänglig tid under undervisningsdagarna med att arbeta med vår kommande Sida-ansökan i Sida IV-omgången. 

Språk och kultur

Engelska

Fritid

Vi brukar alltid försöka ta del av kulturscenen i Uganda vid våra resor. Denna gång var vi dels på National Theatre, dels på La Bonita som är en privat teater. Nationalteatern är hårt regeringsstyrd vad gäller deras uppsättningar och ofta spelas komedier. Anledningen till att just komedier är en stark tradition på nationalscenen är att det var strängt förbjudet med "politisk" teater under Idi Amins styre och det rådde en stor osäkerhet om den allmänna yttrandefriheten. Därav blev komedier en viktig del i människors vardag för att kunna "andas" och koppla av en stund. Detta avspeglas ännu idag i den repertoar som finns. Även dans eller andra "ofarliga" föreställningar är vanligt förekommande.

La Bonia som bara ligger några kvarter från Nationalteatern är en privat teater som inte på samma sätt är direkt politiskt kontrollerad. Även här är dock föreställningarna klart avpolitiserade så långt det går men denna teater är mer av en "broadway"-teater än en samhällskritisk kulturinstitution. Jag träffade en av teatercheferna för en diskussion om teater, samtida Uganda, samhällskritik och val av repertoar.

För några resor sedan träffade vi "Pablo" på nationalteatern när de satte upp "Welcome Back to School" som var en serie föreställningar som gavs i februari. Pablo som egentligen heter Kenneth Kimuli och hans fru Karen Hasahya är två framstående kultur- och mediapersonligheter i Uganda. "Pablo" känner "alla" genom hans underhållande radioprogram och TV-shower på ugandisk privat TV och hans fru är en känd sångerska och tidigare miss Uganda. Hon ägnar sig åt välgörenhet och driver ett arbete för att stärka utsatta flickors möjligheter till ett bättre liv. Pablo är långt mer samhällskritisk än de båda teatrarna och arbetar med komedi (förstås!) och ironier. Vid vårt möte med Pablo och Karen diskuterade vi dagens Uganda och medialandskapet samt svårigheterna med att använda komedi; balansgången mellan att vara en superkänd TV- och radiopersonlighet, komiker men samtidigt inte bli ett hot för regeringen och det politiska etablisemanget. Pablo är närmast att betrakta som Ugandas motsvarighet till Fredrik Skavlan fast mer aggressivt ironiserande med komedi som sitt vapen.

Vi träffade också konstnären Lilial Nabulime som genom sin konst riktar uppmärksamheten mot HIV-prevention. Lilians make Edvard dog i AIDS 2003 och detta är förstås ett enormt utbrett problem i Uganda och ett tabubelagt område. Lilian har skapat en hel HIV-kollektion av figurer och skulpturer i tvål representerande manliga och kvinnliga genitalier. Hon har sedan använt dessa i ett omfattande folkhälsoarbete för att undervisa människor med ingen eller dålig läs- och skrivförståelse i riskerna med sexuellt överförbara sjukdomar. Konst blir med hennes sätt att använda det ett medel i folkhälsoarbete och sjukdomsprevention. Under våra resor i Uganda har vi byggt upp en relation till Lilian som gjort att hon senare kom till Stockholm och KI för att hålla ett seminarium som sin konst och sitt arbete med förebyggande mot HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Övrigt

Möjligheten av att få fortsätta arbeta med Uganda är fantastisk och jag hoppas nu innerligt att vårt arbete genom det fantastiska bidrag vi fått från KI vid flera tillfällen för att kunna arbeta med Uganda nu medför att vi får fortsatt finansiering av Sida. En enormt god grund har lagts för akademiskt samarbete och viktiga kontakter har skapats både inom universitetet och i Kampala i stort!

Annan verksamhet

Undervisning; arbete med Sida-ansökan tillsammans med våra partners; besök på sjukhuset och möten med olika personer vi tidigare haft verksamhet med. 

Förberedelser

Den utbildning vi ger i Uganda bygger på ett längre utvecklingsarbete som går startade på vår egen internationella pedagogiska ledarskapsutbildning på KI där vi hade KI:stipendiater som finansierats av rektor. Året var 2010. Gruppen från Uganda åkte sedan hem och började planera för en egen ledarskapsutbildning. Tanja Tomson och jag har sedan tillsammans med ugandiserna utvecklat ett nytt kurskoncept med nytt innehåll som är helt anpassat till de lokala förhållanden som finns i Uganda. Inför varje resa läser vi in ny litteratur och går tillbaks till erfarenheterna från tidigare kursomgångar. Vi brukar också ha skype-möten med våra ugandiska partners för att gå igenom och planera den specifika kursomgången. 

Reflektioner

Det som har varit och är så givande med ugandasamarbetet är dels det fina samarbete vi har med våra kollegor på School of Health Sciences, dels de kontakter vi skapat inom konst-, kultur och medialandskapet. Vi har dels akademiskt lyckats utbilda hundratals personer i pedagogiskt ledarskap, dels har vi lärt oss enormt mycket om dagens uganda via andra kanaler är den rent etablerade inom ramen för Makereres väggar. Kombinationen av detta har varit och är enormt givande. Dessutom har det skapat vänner för livet!

Undervisning

Denna resa syftade till att genomföra ytterligare en omgång av vår kurs i pedagogiskt ledarskap. Kursen började på KI för flera år sedan då vi genomförde en liknande kurs här med deltagare från Uganda. Några av dessa deltagare har sedan några år tillbaks utvecklat en lokal variant av vår kurs i Uganda. Kärnan av lärare i Uganda har nu tillsammans med oss genomfört flera tidigare omgångar av kursen som denna gång var öppen för deltagare från andra fakultet utanför College of Health Sciences.

 

Kursen genomfördes på Makereres centrala campus med ett 30-tal deltagare. Från KI-sidan var det undertecknad och Tanja Tomson som genomförde kursen och från deras sida var det Isaac Okullo och Ian Munabi. Totalt omfattade undervisningen ca 15 timmar.

 

Vid sidan av denna kurs arbetade vi med Lilian Nabulume från deras School of Fine Arts för att förbereda ett event här på KI om konst som medel för aktivt lärande.

 

En viktig del av vår tid i Uganda denna gång användes också till möten med olika personer inom  College of Health Sciences för att förbereda vår del i den stora Sida-ansökan som pågår inom ramen för Sida-4 utlysningen av nya samarbetsmedel KI-Makerere.

 

Vi träffade också en representant för populärkultur, Pablo, som är en mycket känd komiker. Mötet med Pablo gav många viktiga inblickar i dagens Uganda, kulturlivets roll i arbete med hälsa och prevention.

 

Som alltid var detta en lyckad resa och det är enormt kul att se hur vår kurs på KI gett sådant genomslag i Uganda och att ledarskapsprogrammet fortsätter att kunna genomföras där vi nu tränat över närmare 100 personer

Undervisningstimmar

ca 15 timmar plus en mängd möten om vår Sida-ansökan plus andra möten för att underhålla och följa upp tidigare kontakter.