Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University of Malta
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 5
Namn: Anita McAllister
E-postadress: anita.mcallister@ki.se

Boende

 

Flög till Valetta, Malta tidigt på söndagen den 17 augusti. Ankoms till Malta i 32-gradig fuktig sommarvärme. Taxi till Corinthia Palace Hotel som var en renoverad äldre byggnad med stort poolområde och flera restauranger strax utanför Valetta.  

Språk och kultur

 

Undervisningen skedde helt på engelska. Studenternas kunskaper i språket varierade. Malta är tvåspråkigt med engelska och maltesiska som officiella språk. Maltesiskan är en intressant arabisk dialekt som skrivs med latinska bokstäver.

Fritid

 

På min fritid besökte jag den mycket vacker stadskärna i Valetta tillsammans med några andra lärare på kursen. Staden är historiskt mycket intressant med ett välbevarat palats för korsriddarnas stormästaren för Malteserordens och mycket rikt dekorerade katedraler, mm. Hamninloppet och befästningarna vid hamnen var också imponerande. Ett besök till Malta och Valetta kan varmt rekommenderas.

Övrigt

Inget

Annan verksamhet

 

Deltog även i nätverksaktiviteter med lärare från USA, Holland, Tyskland, Italien och Finland kring eventuell utökning av samverkan utöver SLT summer school.

Förberedelser

 

SLT summer school är en årligen återkommande kurs för logopedstudenter i Europa med viss medverkan även från universitet i USA och Asien. Det förberedelser som krävdes var att skicka ett abstract med förslag på aktiviteter inom området inter professional education/learning. I övrigt krävdes inga särskilda förberedelser.

Reflektioner

 

Uppläggningen av undervisningen i olika temata gav intressanta och användbara erfarenheter mellan olika logopediska områden. IPL-dagen var en bra och mer generell introduktion till kursen för samtliga deltagare. Den tematiska undervisningsformen lämpar sig väl för team baserat lärande eller interprofessionella aktiviteter inom ramen för ordinarie program. Studenterna gav intryck av att känna sig utmanade, ta till sig informationen och stimuleras av gruppaktiviteterna.

Undervisning

 

SLT summer school (även kallad Intensive programme) är en intensiv kursvecka i logopedi med totalt 20 medverkande universitet. Årets kurs samlade 120 logopedstudenter från 18 länder, inklusive studenter från Taiwan, Hong Kong och USA. Årets kurs hade ett särskilt tema för varje dag. Deltagande lärare förväntades vara aktiva under hela dagen, antingen som föreläsare, seminarieledare, gruppansvarig eller observatör. Det aktuella temat för min undervisning var  "Interprofessiona Education (IPE) ". I min undervisningen ingick en föreläsning om principer och forskning kring IPE/IPL och angränsande pedagogiska metoder. Övriga föreläsningar inom samma tema berorde olika typer av samverkan äver professionsgränserna. Dagen avslutades med grupparbeten kring olika fall där studenter från olika institutioner blandades. Två lärare/grupp fungerade som bollplank och handledare i gruppen. Grupperna rapporterade enligt en metod som kalla SMART. SMART är en akronym för  Specific, Measurable, Achivable, Realistic Timely.  Grupperna rapporterade målsättningarna för sina fall under sen eftermiddag. Rapporterna utgjorde underlag för diskussion mellan studenter och lärare i storgrupp. Programmet pågick hela dagen till sen eftermiddag.

Undervisningstimmar

 

Totalt antal undervisningstimmar uppgick till 8 timmar. Undervisningen inkluderade föreläsning/seminarier och grupphandledning. På kvällen ingick en buffé tillsammans med övriga lärare och studenterna där ytterligare utbyte av dagens erfarenheter skedde mer informellt.