Reserapport - utresande lärare
Utsikt över sjukhusområdet på CMC
Lärosäte: University of Eastern Finland
Utbildningsprogram: Biomedicin Master
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 14/15
Antal dagar: 3
Namn: Lars-Arne Haldosen
E-postadress: lars-arne.haldosen@ki.se

Boende

Jag möttes vid flygplatsen av en lärare som tog mig till universitetet. Hotell var förbokat till mig. Bra standard och ok pris- rabatterat. Kostnadsläge Finland som Sverige vg boende och mat.

Språk och kultur

Master i biomedicin i Kuopio är internationell och undervisningen sker på engelska. Inga problem för mig med kommunikation med studenterna och lärare. Inga kulturkrockar i Kuopio.

Fritid

Universitetet anordnade middag onsdag kväll. För övrigt hann jag inte md andra aktiviteter.

Övrigt

Inget mer rapportera än det som är skrivet under tidigare rubriker

Annan verksamhet

Tillsammans med de lärare som är engageradei nätverket diskuterades kommande aktiviteter inom nätverket samt förslag på nya aktiviteter.

Förberedelser

Besöket initierades genom det nordiska nätverket för mastersutbildningar i biomedicin, NordBioMedNet, som etablerats mellan KI och universiteten i Bergen, Köpenhamn, Åbo och Kuopio. Inom nätverket har vi startat upp lärarutbyte. Jag blev ombedd att komma till Kuopio och bidra med ett undervisningsmoment, produktion av vetenskaplig poster, som de inte har i Kuopio.  Jag deltog även i ett seminarium om framtidens biomedicinutbildning där jag bidrog med en föreläsning och diskuterade med studenter och lärare. Innan min resa till Kuopio höll jag en live-föreläsning från KI Huddinge - en föreläsning som var grunden till mitt undervisningsmoment i Kuopio. Ingen större förberedelse behövdes för posters-delen i Kuopio. Ny föreläsning om framtidens biomedicintubildning gjordes.

Reflektioner

Mycket positiva erfarenheter av utbytet. Bra att få träffa masterstudenter i Kuopio och jämföra hur de ligger till vg våra studenter - och - de är på samma nivå. Kunde också informera om vår utbildning så studenterna där kan jämföra. Vidare så var det mycket bra att få träffa andra lärare i Kuopio som är engagerade i biomedicinutbildningen - diskutera ämnesinnehåll och eventuella framtidas utbyten. Besök var även inlagt med dekan och med vilken diskuterades utvecklingsmöjligheter och även trevligt få höra att vårt nordiska nätverk uppmärksammat på ett positivt sätt. Journalist från universitetets informationsavdelning intervjuade mig om framtida biomedicinutbildning och vilket sedan blev en artikel på hemsidan för University of Eastern Finland, till vilket universitetet i Kuopio tillhör.

Undervisning

Mastersutbildningen i biomedicin i Kuopio liknar vår utbildning, men med skillnad kanske i det lokala utbudet av vissa valbara kurser. Programmet är där också inriktat på att forma studenterna till att påbörja forskarutbildning. Kommunikation med studenterna och lärare enkel - platt organisation som i Sverige.

Jag deltog i en masterskurs - Advanced cell imaging - där studenter från andra länder än Finland deltog. Min uppgift var att förmedla grunderna till hur göra en poster. Jag höll en live-föreläsning från KI Huddinge cirka två veckor innan jag åkte till Kuopio. Studeterna fick i den föreläsningen tips hur göra en poster och de fick även klargjort uppgiften. I Kuopio träffade jag studenterna två gånger - den första i mindre grupper där jag diskuterade i detalj de posters de producerat. Den andra gången presenterade studenterna sina poster för varandra och där jag och andra lärare var med och kommenterade posters, muntliga framförandet och det vetenskapliga innehållet i posters.

Undervisningstimmar

Jag anlände till Kuopio onsdag 8 oktober - under eftermiddagen deltog jag i ett två timmar långt seminarium med studenter och lärare med fokus på framtidens biomedicinutbildning och där jag höll en föreläsning samt deltog i efterföljande diskussion.
Under torsdag 9 oktober träffade jag 8 studentgrupper - 30 minuter för varje grupp, totalt 4 timmar - och där jag diskuterade med studenterna deras gjorda posters och hur de ev kunde förbättras.
Under fredag 10 oktober presenterade studenterna sina poster för varandra och där jag och lokala lärare kommenterade posters - utseende och vetenskapligt innehåll och även den muntliga presentationen. Totalt 2.5 timmar.