Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 20
Namn: Margareta Hultin
E-postadress: Margareta.Hultin@ki.se

Boende

Min kollega Conny Abrahamsson är en van resenär i de afrikanska länderna. Han har också tillbringat längre tider i bistånds/utlandsarbete just med tandvård. Han har också en "sommarbostad" i Zimbabwe och är djupt förankrad i den Afrikanska miljön, kulturen och livet. För mig som inte har denna bakgrund och som inte tidigare haft kontakter med Afrika var detta en mycket stor fördel. Jag visste därför ganska väl vad som väntade oss. Vi hade också genom Connys kontakter tagit med oss dentalmaterial som vi visste var en bristvara i undervisningen. Så med två stora resväskor var till största delen fyllda med dentalt förbrukningsmeterial (fyllningsmaterial, komposit, glasjonomer,matrissystem, instrumentel osv) kom vi efter mellanlandning i Frankfurt fram till Kampala. Där blev vi mötta och hämtade på flygplatsen av Prof Muwasi. Den Afrikanska natten var mörk och varm med ett myller av människor motorcyklar och bilar. Efter ca 1,5 timmes bilresa (Detta var bara början på en trafikupplevelse som inte går att beskriva med ord. Vägar som vi inte skulle anse farbara. Ett myller av bilar, motorcyklar, människor som går i ett totalt kaos) var vi så framme vid vår inkvartering. Makerere Guest House. Då aktionen och bevakningen mot "terrordåd" var hög efter flera inträffade terrorist dåd omgärdades unniversitetet och det närliggande sjukhuset av polis/militärbevakning och bilar undersöktes rutinmässigt innan de fick passera. I början kändes detta hotfullt med dessa "säkerhetskontroller" av beväpnad militär överallt men så småningom vande man sig. Vi checkade in på Guest House som låg på Universitetsomrädet och fick varsitt rum med afrikansk standard: Naken glödlampa i taket, säng färglad fleece filt, med myggnät, toa och dusch med eluppvärmt vatten. På Guesthouset fanns också en restaurang med standardmeny (get gryta, omelett). Internetuppkoppling varierade och var enbart tillgänglig i hotelllobby. Det kom att visa sig att Connny och jag skulle tillbringa många timmar varje eftermiddag i hotellobbyns nedsuttna soffa för att kommunicera med e-mail/uppkoppling och för att förbereda våra föreläsningar. Personalen var mycket vänliga, angelägna om att vi skulle finna oss tillrätta. Många internationella möten ägde rum här och så småningom förstod vi att trots den "magra menyn" besökter Makerere Guest House ideligen av utländska gäster som etablerade afrikanska och internationella samarbeten runt hela världen. Flera Linneaus Palme projekt var på gång med både Svenska och andra nordiska universitet. Vi var glada att vara framme och såg fram emot morgondagen när vi skulle bli hämtade med bil för att med Prof Muwazis fantastiska omsorg ta oss till Sjukhusområdet där School of Health Sciences/Department od Denistry var beläget. Avstådnet var inte så långt men han rekommenderade inte promenad (ca 3 km) i den Kampaliska trafiken.

Språk och kultur

All undervisning skedde på Engelska vilket också är det officiella språket

I början var det svårt att höra vad studenterna sa eftersom de talade en "afrikansk" engelska

De talade ofta ganska tyst (blyga) och fort

Så småningomnter etablerades en mer ohierarkisk miljö och vi fick mycket god kontakt med gruppen studenter

Kulturkrockar var många i de flesta fall präglat av stora vårdbehovet och de begränsade resurserna.

Hygienrutiner och utrustning som vi inte hemma kan föreställa oss. T.ex fanns på kliniksalen den intraoral röntgenapparat monterad på en vägg. Ett stort anslag på väggen talade om vilken givare som donerat denna apparat. Här togs bilder "mitt på kliniken" bland både patienter och "staff" utan någonsomhellst avskärming för joniserande strålning. Dock användes inte röntgen så "flitigt" eftersom patienten måste betala för varje bild. För oss är ju detta diagnostiska hjälpmedel ovärderligt men här diagnosticerades mycket enbart genom klinisk undersökning och utan röntgenologisk kompletterande diagnostik.

Fritid

Universitetet som tiog emot många utbytesstudenter hade ett "internationellt kontor" som besöktes flitigt av alla studenter. Viktig mötesplats med god service och närvarande lokal personal som hjälpte till på alla sätt. Vi fick tillexempel god hjälp i att organisera vår gorilla safari av personalen.

Universitetet ordnade sociala aktiviteter med besök på kulturevenemang, t.ex mat, dansuppvisningar i kulturmiljö.

Vi deltog i "midnattsmässor" som kyrkan arrangerade och såg större delen av universitetsområdet och studentlivet. Tyvärr är Kampala inte en stad som skall beses nattetid av säkerhetsskäl (brottsrisk) men ochså av trafikskäl. Vi åkte dock flitigt taxi med betrodd taxichaufför som vi fått kontakt med via det internationella kontoret. Vi var på många restauranger på kvällarna och åt både europeisk mat och inhemsk meny.Dagtid promenerade vi flera gånger i centrala Kampala. Besök på kulturcentra med hantverk och konsthantverk.

Safari: Under 4 dagar genomförde vi en fantastisk Gorilla Tracking Safari upp till Mahinga Gorilla National Park i regionen Bwindi. Vi fick se en stor del av landet/landsbygden, Flodsafari med ett fantastiskt djurliv. Vi fick i liten grupp besöka Gorillorna/Silverbacks i bergen. En oförglömlig upplevelse både ur naturpespektiv och människoperspektiv.

Övrigt

Var väl förbered och påläst

Ha god lokal kontakt

Se till att få tid att ta del av landet kanske resa runt för att förstå landets kultur och förutsättninar

Sammanfattningavis har detta utbyte varit en fantastisk upplevelse

 

Annan verksamhet

Annan verksamhet:

Presentation om planerat samarbete för universitetsledning

Besök och deltagande vid Käkirurgiska kliniken på Sjukhuset

Forskningssamarbete som redan initierats av min kollega Prof Anders Gustavsson

 

Förberedelser

 Avtal och förberedelser

Våra förberedelser för resa och utbyte med tandläkarutbildningen vid Makerere Universitetet i Kampala började tidigt redan under hösten 2012 och våren 2013. Min kollega Conny Abrahamsson som är lärare på Cariologiavdelningen på Institutionen för odontologi och vår programdirektor på tandläkarprogrammet Stein Björkman genomförde planeringsresa till Makerere Universitetet Kampala tillsammans med KI`s internationnella koordinator Monika Berge och Ellika Schalling, programdirektor för logopedprogrammet där man också har initierat en ansökan och utbyte inom ramen för LP (Linneaus Palme) programmet. Genom ansökan för LP utbyte hade man då fått medel för att starta upp planeringen och genomföra s.k. planerings/kontaktresa.

Planeringsresan genomfördes under hösten 2012 (1-5 oktober 2012) för att påbörja en LP ansökan om utbyte under två år.

Kontakt etablerades under denna resa för det kommande utbytet med Department of Dentistry, Dr Louis Muwasi, Head of Departmet of Dentistry, School of Health Sciences och Dr Annet Kutesa som koordinator för LP ansökan i Uganda/Makerere Universitetet. 

Bilaterala överenskommelser för utbyte och samarbete etablerades under 2012 för både tandläkarprogrammet och logopedprogrammet.

Under våren 2013 (juni) kom sedan Prof Muwazi Head of Dept. of Dentistry och Dr Annet Kutesa till institutionen för odontologi för att fullfölja planeringen i det bilaterala samarbetet och utbytet. Deras besök varade under en vecka och vi fick möjligheter att lära känna varanda samt mer i detalj sätta upp planer för både lärar och studentutbyte. Detaljerade planer började ta form. Som ett första led i lärarutbytet hade vi då ansökt och fått medel till min och Conny Abrahamsons utbyte under hösten 2013 samt att kunna skicka två studenter från tandläkarutbildningen till Kampala. I överenskommelsen ingick också att två kollegor/lärare från Makerere under våren 2014 besökte vår tandläkarutbildning. Focus för deras besök var den kliniska utbildningen i vuxentandvård och kontakter med specialistdiciplinerna inom odontologi, protetik, parodontologi och cariologi.

Planering inför avresa Makerere Universitetet Kampala

Under augusti och början av september 2013 var kontakten intensiv med Prof Louis Muwazi och Dr Annet Kutesa. Min kollega och jag skulle undervisa och delta i den dagliga kliniska färdighetsträningen deras studenter hade vid undervisningskliniken i comprehensive dentistry varje dag mellan kl 10.00-14.00. Här behandlar studenterna egna vuxna patienter med ett varierat behandlingsbehov inom parodontologi, endodonti, cariologi och protetik. Teoretiska föreläsningar (katedrala) och seminarier var inplanerade varje förmiddag mellan 8.30-10.00. Conny och jag skulle då bidra med seminarier och föreläsningar inom våra respektive ämnesområden (cariologi och parodontologi) under en två veckors period. Önskemålen om teoretisk praktisk parodontologi var många då ämnesansvarig inom detta område saknades under denna period. Jag kunde därför fritt välja. Jag förberedde ett stort antal föreläsningar med tillhörande litteratur.

Den praktiska förberedelsen var ganska enkel: myggnät, vaccinering, malariatabletter och kläder för ett varmt klimat.

 

Reflektioner

Positive erfarenheter

Att man trots mycket svåra ekonomiska förutsättningar och vårdstrukturella problem kan utbilda duktiga och kunniga tandläkare

Ambitiösa studenter som brinner av att få lära sig och har en enorm motivation att skapa egna och nationella förutsättningar för sin framtida profession

Att man trots mycket begränsade förutsättningar har goda språkkunskaper och traditioner socialt lätt att få god kontakt

 

Negativa

Enorma hälsoproblem som givetvis är kopplat till  AIDS/HIV. En hel generation har "gått förlorad".

Enorma klassskilnader

Fattig befolkning som inte kan läsa, skriva eller har råd med vård

En uppgivenhet hos de entusiaster som utbildar tandläkare

Mycket begränsade ekonomska ramar

Passivitet och förväntan att internationellt samarbete skall förbättra förutsättningarna

 

Framtiden/påverkan

Jga kommer alltid bära med mig hur duktiga studenterna var trots de begränsade förutsättningarna

Våra studenter skulle ibland behöva se att man trots dessa förutsättningar kan ge god basal tandvård

 

Undervisning

 Utbildningsprogrammet har på "pappret" många likheter med tandläkarprogrammet vid KI. Inledningsvis läser dock studenterna tillsammans med läkarprorammet i den basbiologiska utbildningen. Man tillämpar då PBL baserad undervisningsmetodik och studenterna är mycket aktiva i inlärningsprocessen. När den odontologiska utbildningen tar vid är den dock sedan mer "traditionell" och mycket lik den vid KI med en kärna av "teori och praktik" dvs klinisk fördighetsträning och eget patientansvar.

En stor skillnad är dock antalet studenter. Enbart 15 studenter påbörjar tandläkarutbildningen varje år. Befolkningen i Uganda är ca 60 miljoner! Den nationella planen har ursprungligen varit att tandvård i de rurala områdena skall bedrivas av Dental Assistants (ett mellanting mellan tandhygienist och "lätt-tandläkare" som under ledning av en tandläkare skall förse befolkningen med vård. I tandläkarutbildningen ingår därför också ett års placering på landsbygden vid ett sådant vårdcentra. Tyvärr har denna satsning inte fallit väl ut. De flesta /och få tandläkare som utbildas söker sig till storstäderna. Här är konkurrensen hård med utbildade dental assistants och en befolkning som har mycket begränsade ekonomiska förutsättningar. Organiserad vård, ekonomisk subvention och folkhälsopreventivt arbete är mycket begränsat.

Teoretisk undervisning:

Varje dag mellan kl 8.30-10.00 avsattes för katedrala föreläsningar inom teoretiska områden. Studenterna var trevliga, frispråkiga och nyfikna. Dock kändes att distansen mellen lörare och student var betydligt mer markerad än vad vi var vana vid. I bland kunde det vara svårt att få igång diskussionen.

Klinik: Försgick varje dag mellan kl 10-14 under övervakning på "studentkliniken" dit patienter sökte för att få tandvård till reducerat pris/avgift. Patienter undersöktes, behandlingsplanerades, och behandlades på ett strukturerat sätt som i stort sett ser likadant ut som hos oss. Uppföljningen av behandlingen var dock obefintlig eftersom patienterna inte återkom när deras direkta problem var åtgärdade (infektionssanering, rehabilitering i form av fyllningar/proteser, osv). Då ekonomiska begränsningar förelåg både från kliniken och patienten utfördes mycket begränsad restaurativ/rehabiliterande tandvård. Patienten och studenten fick själva stå för allt material som användes (allt från engångshandskar, munskydd, röntgenbilder, fyllningsmaterial, borr, diamanter protesmaterial osv). Trots denna mycket begränsade utrustning genomförde studenterna god vårt. De blev mycket "uppfinningsrika" och skaffade sig god träning i kausalbehandling av odontogena infektioner, karies och parodontit.

Studenterna var mycket duktiga på att redovisa sina "patientfall" på kliniken. Detta skedde löpande ett flertal gånger under ett klinikpass och då samlades alla studenter kring den aktuella patienten. Härigenom fick alla ta del av intressanta fall och reflektera över diagnostik och behandlingsplaneringostik och behandlingsplanering på många patienter. I vår miljö skulle detta sätt säkert uppfattas som ålderdomligt (typ läkarrond) och inte acceptabelt för patienten. Vi använder slutet av varje kliniskt behandlingspass till liknande reflektion men då är tyvärr inte patienten med.

Undervisningstimmar

Undervisningstid

Föreläsningar/seminarier 1,5 timme varannan dag i 12 dagar (ca 16 timmar) med förberedelse tid utgjorde detta ca 30% av tiden

Kliniktid/klinisk handledning på patientklinik 4 timmar varje dag= ca 50% av tiden

Övrig tid vid lärosätet: 20%.= Delaktig i möten vid avdelningen och "staff meetings". Möten och presentationer för universitetsledning osv. Planering av det fortsatta arbetet. Ansökan om fortsatt utbyte Linneaus Palme.