Reserapport - utresande lärare
Jag och några av de utbytesstudenter vi träffade på Malta, på en utflykt till Dingli Cliffs.
Lärosäte: Tata Institute of Social Sciences
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 13/14
Antal dagar: 17
Namn: FARHAD KHAN
E-postadress: farhad.khan@ki.se

Boende

 Via kontakter med TISS hade jag förbeställt bil från TISS som hämtade mig och tog mig till campus. Det visade sig det fanns billigare varianter från flygplats, men rekommenderas inte om man tar det första gången man kommer till Indien om man inte är mycket resvan. De flesta taxichaufförer talas inte engelska. Man bör ha någon som ringa taxi för att undvika missförståelse. Jag har bott i campus och närliggande hotell under min vistelse tid. Internetkopplingen fungerade inte i vissa områden i campus och lagenheter. Därför behövde jag flytta samt tillbringa mycket tider i bibliotek på kvällarna som i sin tur gav mig möjligheter att träffa många studenter.

Språk och kultur

 

Jag har undervisat på Engelska. Jag har träffat en del studenter som kunde prata Bengaliska som är också mitt modersmål. Dessutom förstår jag hindi. Därför diskussionen ägde rum på hindi och bengaliska också i vissa tillfället.

Fritid

 

Jag har ägnat fritiden åt framför allt att sköta mitt ordinarie arbete och umgåsa med lokala kontakter. Deltog också i ett flertal sociala aktiviteter och middagar. Mumbai i en historisk stad och jag är född i Sydasien, därför ägnade jag helgerna att upptäcka staden och deras matkultur.

Övrigt

Mitt samlade omdöme om utbytesprogam är positiv.

Annan verksamhet

 

Det finns stor intresse och öppenhet för samarbete för undervisnings och forskning bland fakultet medlemmar i TISS med KI. Jag har träffat och haft möte med en flertal lärare och avdelningschefer. Några av dem kan nämnas här: Dr. Hemal Shroff, Centre for Health and Social Sciences, SHSS; Professor Madhushree Sekher, Professor  och Chairperson of the Centre for Study of Social exclusion and Inclusive Policies; Prof C. A. K Yesudian, Dean, School of Health Systems Studies; Dr Sivakami Muthusamy, Associate Professor at the Centre for Health and Social Sciences, SHSS, TISS; Dr. Shoumitro Ghosh at the Centre for Health and Social Sciences, SHSS, of TISS.

Förberedelser

Efter att ha sökt visum, började jag min reseplan.

Det var lite tidskrävande och på något sätt missvisande om vilken typ av visum skulle man ha.

Efter att ha diskussion med visumagent i Stockholm, hade jag sökt turistvisum i stället för affärsvisum som jag har planerat för att undvika väntetid och andra regler.

Reflektioner

 ag har mycket positive intryck om hela utbytesprogam. TISS som är värdinstitution har fungerande och bra infrastruktur för att ta emot utbyteslärare och studenter.

Undervisning

 

Olika magisterprogram pågår i TISS. Jag har hållit ett antal föreläsningar för masterstudenter. Dessutom hade jag utbyte av erfarenheter som lärare med flertal fakultetmedlemmar. Har träffat flertal studenter efter lektionstider samt på kvällarna i biblioteket. Studenterna har fått väggledning i karriärtrappan i yrkesliv inom folkhälsa. En del studenter hade specifika frågor angående uppsatser och epidemiologi metodik som i sin tur fick tipsar och handledning om detta.

Undervisningstimmar

 

Jag har hållit föreläsningar i ämnet epidemiologi av kroniska sjukdomar, globala sjukdomdomsbördan med fokus på Indien och Bangladesh förutom teori och praktik i epidemiologi. Jag har deltagit i en rad seminarium. Dessutom hade jag en rad möte med lärarana, programansvariga, avdelningscheferna och studenterna. Tider med undervisningar, förberedelse, seminarium verksamhet och andra akademiska väggledning och handledning uppgick till ca 10 timmer per vecka.