Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 14/15
Antal dagar: 17
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

Har sedan tidigare en bra kontakt som jag hade gneom sms beställt transport till Makerere guesthouse med vilket fungerar utmärkt. Makerere guesthouse är där jag har valt att bo under alla mina vistelser vilket fungerar utmärkt. Maten är enkel och Ugandiska rätter serveras. Men det finns flera ställen i närheten där man kan äta och närmast är Club 5 på området där man kan få vällagad indisk mat. Jag rekommenderar  Makerere guesthouse och det är som att "komma hem"! IPersonalen väldigt trevlig och nätuppkopplongen fungerar nu även på rummet. Man träffar många andra utländska forkare och lärare på utbyte från all världens universitet.

Språk och kultur

Undervisning genomfördes på engelska vilket är Ugandas undervisningsspråk. Kulturskillnader diskuskuterades både med studenter från Uganda men var även en stor del i introduktionen till de inkommande studenterna från KI.

Fritid

Det var endast en vecka men Kampala har ett stort utbud av trevliga resturanger och det var vi hann med då vi arbetade sent. Under helgen promenerade vi staden och besökte de marknader som finns i närområdet. 

Övrigt

Att få möjlighet att följa upp ett avslutat utbyte är oerhört värdefullt samt att det underlättar student utbyte om någon lärare är där för att ta emot studenter som kommer ner för.

Annan verksamhet

 Vi tog även emot och hade introduktion av inkommande studenter från KI, en arbetsterapeut och två läkarstudenter både avseende miljö, kultur men också specifik introduktion til arbetsterapi i Uganda. Hade sedan fortlöpande kontakt med arbetsterapeutstudent via email och sms.

Förberedelser

 

Arbetsterapeutprogrammet har haft lärar- och studentutbyte till utbildningen i Uganda via Linnaeus/Palme (LP) under 8 år. Under läsåret 2012/2013 genomfördes det sista utbytet. Utbytet har varit mycket uppskattat både bland lärare och studenter.  Studenterna har inom arbetsterapeut programmet fortsatt att åka till Uganda 1-2 studenter/år, för att göra någon del av sin utbildning där och då framför allt en klinisk praktik men även för att samla in data till sina projektarbeten. Under hösten var det 1 studenter som genomförde ett utbyte under fem veckor och där vi kunde ta emot och introducera henne i Kampala.

Sammanfattningsvis var syftet med resan att diskutera fortsatt samarbets möjligheter och ett förnyande av kontrakt. Samt  att diskutera och utveckla hur studenter från Uganda kan ta del av ett utbyte.  Mailkontakt samt ett Skype möte genomfördes innan avresa.

Reflektioner

 De många år av både student/lärarutbyte med Occupational Therapy School i Kampala har bara positiva erfarenheter och ett utbyte att rekommendera. Att vara närvarande när studenterna kommer från Sverige till Uganda är en fördel och vi diskuterade detta mycket med studenterna som verkligen uppskattade detta. En stor vinst var att genom en introduktion till staden, samhället och kulturen underlättades anpassningen till det okända och nya.

Undervisning

Undervisnings genomfördes inom vetenskaplig metod och design samt handledning av uppsats skrivande. En presentation av den utvärderingen med fokusgruppsintervjuer med LP lärare/studenter (finansierat av Beredningsgruppen för internationella frågor) genomfördes under utbytet för ledningen inom fakulteten . 

Undervisningstimmar

Undervisning genomfördes med ca 2x 3  timmar med undervisning som följdes upp av ett seminarium a 6 timmar där studenterna preenterade sina projektplaner. Totalt 40 % undervisning, 20 % möten och resten forsknings handledning.