Reserapport - utresande lärare
Hôpital La Tronche, Grenoble
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 14/15
Antal dagar: 3
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Anordnat transport och boende själv

Språk och kultur

Undervisat på engelska

Fritid

Hann ej med någon egen fritidsaktivitet

Övrigt

Inget nytt att tillägga

Annan verksamhet

Deltagit i flera aktiviteter såsom undervisning, forskningsplanering samt bedömning av examensarbete

Förberedelser

Har undervisat här tidigare, ingen särskild förberedelse krävdes

Reflektioner

Har mött många företrädare för Toscanas hälso och vårdverksamhet under den sociala aktiviteten då en film visades där patienter och personal flyttade från gamla till nya sjukhuset.

Undervisning

Undervisat vid universitetet tidigare

Undervisningstimmar

Höll i föreläsning samt seminarium under de två dagarna motsvarande mer än 8 timmar