Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Burapha University
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 14/15
Antal dagar: 8
Namn: Gustaf Ahlén
E-postadress: gustaf.ahlen@ki.se

Boende

Som vid tidigare besök upplevde jag att mottagandet vid värduniversitetet var mycket bra.  Vi fick hjälp med att ordna transport från flygplatsen till hotellet/universitetet. Vi hade ett väldigt välplanerat schema över de aktiviteter vi skulle göra gällande undervisning samt besök vid sjukhus. Bra mottagande vid värduniversitetet och allt kring undervisning samt planerade studiebesök var väl organiserade. Bra undervisningslokaler och alla nödvändiga hjälpmedel fanns tillgängliga. Vi åt luncher och middagar tillsammans med lärare från utbildningsprogrammet. Vi fick även hjälp med att ordna med boende till ett förmånligt pris. Vi bodde på hotell The Tide Resort http://www.thetide-resort.com beläget ca 2 km från universitetet. Vi har bott på detta hotell tidigare och är nöjda med vistelsen även denna gång. Transport mellan hotell och universitet gjordes med taxi-buss sk. Song Teaw vilket kostade ca 5kr/resa.

 

Språk och kultur

Undervisningen var på engelska under vår vistelse vilket fungerade bra. Vi har tidigare upplevt att studenterna är blyga och försiktiga med att uttrycka sig på engelska. Jag tycker det gick något lättare denna gång och flera studenter kändes mer trygga med språket. Anledningen till detta är dels att mer undervisning och litteratur på engelska nu används vid utbildningen. En annan anledning är troligtvis även att vi har träffat flertalet av studenterna vid tidigare besök.

 

Jag har varit i Thailand vid flertalet tillfällen både som turist och i arbetet så jag känner väl till de kulturella skillnaderna jämte mot Sverige. Jag tror det är viktigt att förbereda sig genom att läsa på lite kring kulturen i Thailand innan ett första besök. 

Fritid

På kvällarna åt vi middag tillsammans med kollegor besökte på olika restauranger i Bangsean. En av kvällarna hade vi middag med de två studenterna placerade vid Queen Savang Vadhena Memorial Hospital. Bra att få träffa dom utanför sjukhuset och få en chans att höra deras reflektioner kring vistelsen i Thailand.

Övrigt

Sammanfattningsvis så var detta lärarutbyte mycket lärorikt och inspirerande. Jag skulle gärna göra liknande eller längre lärarutbyte om tillfälle ges. Jag upplever att universiteten har mycket att lära av varandra så ett fortsatt samarbete gagnar båda lärosätena.

Annan verksamhet

Följande studiebesök/kontaktbesök gjordes under lärarutbytet:

*Chonburi Hospital i Bangsaen som ligger ca 15 km från Burapha University. Ändamålet med besöket var att diskutera framtida möjligheter att placera KI BMA-studenter på kliniska placering vid sjukhuslaboratoriet. Samtal fördes med laboratoriechefen Prakit Yothipitak. Kliniska placeringar möjligt inom ämnesområde: microbiology, clinical chemistry, microscopy, haematology and blood bank.

 

*Bangkok Pattaya Hospital i Pattaya som ligger ca 50 km från Burapha University. Ändamålet med besöket var att diskutera framtida möjligheter att placera KI BMA-studenter på kliniska placering vid sjukhuslaboratoriet. Samtal fördes med assistant hospital director Piyaporn Thippayarat. Kliniska placeringar möjligt inom ämnesområde: clinical chemistry, immunology, and clinical haematology.

 

*Queen Savang Vadhena Memorial Hospital i Sriracha som ligger ca 17 km från Burapha University. Ändamålet med besöket var att träffa handledare och KI BMA-studenter som gör sin kliniska placering vid sjukhuslaboratoriet under perioden September-December 2014. Samtal fördes med laboratoriechefen Mrs. Kansiri Charoenthammachoke. Kliniska placeringar kan göras inom ämnesområde: biochemistry/haematology and microbiology. Vid detta besök gjordes även intervjuer med KI studenterna angående deras upplevelse av studentutbytet. Materialet som filmades kommer att användas i olika sammanhang för att informera framtida studenter kring utbytet med BUU.

 

*Samitivej Srinakarin Hospital i Bangkok som ligger ca 100 km från Burapha University. Ändamålet med besöket var att diskutera framtida möjligheter att placera KI BMA-studenter på kliniska placering vid sjukhuslaboratoriet. Samtal fördes med laboratoriechefen och medical director Pairoj Junyangdikul. Kliniska placeringar möjligt inom ämnesområde: patologi. Pairoj Junyangdikul informerade även om att placering skulle kunna vara möjliga vid National Healthcare Systems Co., Ltd i Bangkok.

 

*Mahidol University i Salaya som ligger ca 30 km från centrala Bangkok. Ändamålet med besöket var att undersöka möjlighet till student- och lärarutbyte mellan Mahidol University Medical Technology program och Karolinska Institutets BMA-program. Samtal fördes med dean of faculty of medical technology Prof. Dr. Virapong Prachayasittikul, deputy dean for international relations and education Asst. Prof. Chotiros Plabplueng, Asst. Prof. Dr. Chaniya Leepiyasakulchai.


Både framtida student och lärarutbyte samt forskningssamarbete diskuterades under besöket. Lärare från BUU har tidigare varit på utbyte vid KI och vid detta besök gavs utrymme för vidare diskussioner kring utbytet av lärare mellan lärosätena. Gällande forskningssamarbete finns ett pågående samarbete mellan universiteten. Virusorsakad hepatit är ett stort problem i Thailand och forskning kring detta gynnar båda universiteten.

Förberedelser

Detta var mitt tredje lärarutbyte vid Burapha University (BUU), Chon Buri, Bangsean, Thailand. Ändamålet vid detta lärarutbyte var att undervisa vid Medical Technology (motsvarande BMA) programmet under kursen Clinical Immunology samt att göra studiebesök/kontaktbesök vid sjukhus där framtida kliniska placeringar för BMA studenter är tänkbara.

 

I förberedelsefasen planerade jag för de föreläsningar jag skulle hålla samt gick igenom det undervisningsmaterial och hänvisningar vi fått gällande de laborativa momenten som jag skulle medverka vid. Vi gjorde även en hel del förberedelser inför planerade besök vid olika sjukhus i regionen.

 

Vaccination mot hepatit A och B rekommenderas för resa till Thailand. Eftersom skydd mot hepatit B kräver flera doser vaccin bör man påbörja vaccination i god tid före resa. Inget visum behövs för vistelse under 30 dagar.

Reflektioner

Jag är mycket nöjd med utbytet både gällande undervisningen, studiebesök och övrig tid. Jag kände mig väl förberedd för undervisning vilket gjorde allt mycket lättare och väldigt givande. De olika studiebesöken var väldigt intressanta och vår förhoppning är att vi nu kan etablera samarbete för utbyte med fler sjukhus i regionen. Jag upplever även att våra erfarenheter från tidigare besök har varit till stor nytta, speciellt i mötet med nya människor. Sedan hemkomst har jag har jag delat med mig av mina erfarenheter för andra kollegor.

Undervisning

Utbildningen Medical Technology är jämförbar med BMA utbildningen fast är på 4år. MT-programmet har ca 40 studenter per årskull. Målgruppen för undervisningen denna gång var studenter under tredje året, termin 5.

 

Jag undervisade genom att hålla föreläsning inom allmän virologi. Vi undervisade även vid laborativa moment där vi fick vara ansvariga för olika moment/stationer som innefattade proteinanalys via bl a gel elektrofores. Vi hade även möte med de studenter som är aktuella för kommande studentutbyte till KI under 2015. 

Undervisningstimmar

Ca 7 undervisningstimmar genomfördes under besöket vid Burapha University. Föreläsningar 1 timme, laborationer 5 timmar. Handledning av två studenter som är planerade för utbyte till KI under 2015 (1 tim). Planering och genomgång av undervisning med lärare från utbildningen (1 tim). Utöver detta hade vi flera studiebesök vid kliniska laboratorier samt förde diskussioner kring fortsatt vetenskapligt samarbete mellan universiteten.