Reserapport - utresande lärare
TANN-bygget i Tromsö
Lärosäte: Kenya Medical Training College
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 23
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

Jag landade en söndagkväll från Uganda eftersom jag veckan innan hade deltagit i KI-delegationens besök på Makerere University. Min kollega och jag möttes på Jomo Kenyatta flygplats och vi tog en taxi (1200 ksh) till  Angelican Church Guesthouse (bokat via mail men även sedan november besöket). Min kenyanska kollega smsad och vi bestämde ett planeringsmöte på guesthouse måndag morgon. Jag har tidigare arbetat i Nairobi tiden mellan 1995-1998, 2002-2004 så det var lite som att komma hem. Det är inte så billigt som man kanske förknippar ett land i Afrika med men jag kunde sedan även pruta på priset. Men ett dubbelrum där vi delade rum i tre veckor men enkel standard och afrikansk frukost kostade ca 12 000 sek.

Språk och kultur

Afrikansk engelska kanske kan vara lite svår, men då jag har träning sedan tidigare faller man lätt in i dialekten. Vi blev hembjudna till kollegan ute på farmen under en helg och kom där mycket nära kulturen och byn var hade inte haft så mycket besök av "muzungus" tidigare. Detta innebar att vi hälsade på många grannar och släktingar. Vi lärde oss också mycket om kulturen och denna stam.

Fritid

Vi skrev en blog https://kiotinkenya.wordpress.com där man kan ta del av vad vi gjorde.Trafiken är hemsk och man får vara beredd på att promenera en del. Säkerheteten ska man ta på allvar men jag kände mig inte rädd.

Övrigt

Hör gärna av dig susanne.guidetti@ki.se om du har någon fråga avseende utbyte i Uganda eller Kenya. det är bra att ha kontakt med någon som har lokal kännedom innan man åker.

Annan verksamhet

Jag deltog ute på Kenyatta University Hospital där jag tidigare hade arbetet och genomfört mitt magisterarbete. Det var härligt att träffa gamla kollegor. Jag träffade även en grupp personer med stroke där jag kunde delge lite kunskap och forskning och jag har även kontaktat Strokeförbundet i Sverige sedan de ville starta en patientförening. De bad mig komma tillbaka och det gjorde jag även vid ett senare tillfälle och kunde visa lite strategier för träning.

Förberedelser

Jag valde att delta i lärarutbytet som koordinator för programmet. Jag och min kollega i Nairobi Kenya Medical Training College (KMTC) hade skrivt ansökan tillsammans året innan. Vi hade haft kontakt både via mail och sms. Jag fick även ett sms redan då jag landade vilket var välkomnande. Vaccinationer hade jag de flesta då jag tidigare deltagit i utbyten med Uganda. En bra vaccinationscentral ligger på Slöjdgatan. Utbytet och boendet hade bokats under min genomresa från Uganda i november då vi även skrev rapport från planeringsresa och ny LP ansökan.

Reflektioner

Det var mycket positiva erfarenheter och fanns en bra plan för utbytet. Vi fick ett fantastiskt mottagande och avsked och ser fram emot fortsatt samarbete. Vi har en bra plan och aktiviteter för framtiden. Planerar för en presentation av utbytet på ett lärarmöte och planerar som mest inför de kenyanska lärarnas utbyte i maj 2015.

Undervisning

Vi fick ett varmt mottagande på universitetet och utbildningen är ett diploma program. Många diskussioner under de tre veckorna kom att handla om up grade courses eller top up courses då alla vill få en kandidat examen med möjlighet till att kunna fortsätta läsa en masterutbildning. Vi utvärderade med studenterna vid två tillfällen under dessa veckor och det som främst hade gjort en påverkan var vår student aktiva undervisning,där studentern aför första gången fick arbeta i grupper och stå inför klassen och redovisa. Detta hade skapat en self -confidence and you had develop as a person. Det fanns en bra planering för våra veckor och varje vecka hade vi ett field work besök planerat. Vecka 1 Kenyatta University Hospital, vecka 2 Mathare Hospital (psykiatri) där besökte vi bland annat High security ward, vecka 3 Community Based Rehabilitation i Kibera (största slumområdet i Nairobi).


Vi undervisade bland annat i arbetsterapi teori såsom olika arbetsterapi modeller, aktivitetsvetenskap, forskningsmetodik och klientcentrering. Studenterna fick en mycket student interaktiv undervisning som de inte var vana vid sedan tidigare. En pedagogik som även gjorde stor inverkan på lärarna.

Undervisningstimmar

Ca 20 timmar /veckan varav undervisning i föreläsningsform oftast var introduktionsföreläsningar på ca 2 timmar. Studenterna hade sedan grupparbeten som presenterades i seminarie form. Vi hade studiebesök och träffade där yrkesverksamma, träffade rektor, andra kollegor i lärarmöten för avstämning och fortsatt planering. Träffade även Kenyas arbetsterapeutorganisation.