Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 12
Namn: Anna Hjelmstedt
E-postadress: anna.hjelmstedt@ki.se

Boende

Jag har alltid känt mig mycket välkomnad till Uganda. Boendet som hade ordnats via universitet var mycket bra och kostnaden acceptabel. 

Språk och kultur

Vi kommunicerade på engelska vilket inte är någon svårighet då det officiella språket i Uganda är engelska. Jag upplever att de människor jag mött är mycket vänliga och tillmötesgående och har mycket humor. 

Fritid

Vi fick möjlighet att se en mycket trevlig föreställning där ugandiska dans- och sångtraditioner presenteras. Dessutom blev vi hembjudna till en av lärarna. De visade oss även intressanta platser såsom t.ex. Jinja. Jag har aldrig känt mig rädd borträknat min rädsla för den hemska trafiken.

Övrigt

Jag är mycket tacksam över att ha fått möjlighet att vistas vid Makerere University och vill framföra mitt tack till Karolinska Institutet. 

Annan verksamhet

Som framkommer under rubriken undervisning så deltog jag även i forskningsverksamhet och klinisk verksamhet. Möjligheterna till fortsatta samarbeten är mycket goda då vi genom åren byggt upp ett hållbart samarbete med lärarna vid barnmorskeprogrammet. 

Förberedelser

Denna rapport avser vistelser vid Makerere University höstterminen 2013, höstterminen 2014 och vårterminen 2015. 

 

I och med att jag hade fått medel från Linneaus-Palme för en kontaktresa 2013 vara det självklart att åka till Makerere University. Ett flertal av de ugandiska lärarna har varit i Sverige och därmed hade jag möjlighet att få god information innan avresan och hjälp med att ordna boende. När jag åkte till Uganda höstterminen 2014 och vårterminen 2015 hade jag redan erfarenhet för att förbereda mig. 

Reflektioner

Mina vistelser i Uganda har varit mycket positiva.  I och med att vi har fått forskningsmedel för ett samarbetsprojekt i Uganda så är det naturligt att vårt samarbete kommer att fortgå. 

Undervisning

2013 genomförde Magdalena Palmqvist och jag en Linneaus-Palme utvärderingsresa till Makerere University där vi genomförde fokusgruppsdiskussioner med tidigare lärare och studenter som har varit på utbyte vid Karolinska Institutet. Rapporten är insänd till Internationella programkontoret. Jag passade även på att undervisa och gjorde det tillsammans med Kristin Svensson (KS) som fick lärarmobilitetsmedel (se KS reserapport). Som framkommer av KS rapport så presenterade vi även en planerad studie för den etiska kommittén och besökte en klinik för att se om den skulle vara lämplig för en datainsamling. 

Höstterminen 2014 och vårterminen 2015 fick jag återigen möjlighet att undervisa vid barnmorskeprogrammet vid Makerere University tack vare mobilitetsmedel.   De områden jag undervisade i var postnatalvård och amning där studenterna fick jämföra WHOs rekommendationer med Ugandas rekommendationer avseende dessa områden. De fick även testa ett intervjuformulär som är avsett att användas i forskningsprojekt ”Implementing uninterrupted skin-to-skin contact immediately after birth in Uganda” och kom med mycket värdefulla synpunkter. Studenterna fick även titta på en film som är utgiven av The African Midwives Research Network (AMRN) och som är sponsrad av SIDA. Filmen beskriver kvinnors situation i olika länder i Afrika. Därefter fick studenterna reflektera över vad som kan göras för att stärka kvinnors ställning i Uganda.  Jag granskade även studenternas projektplaner inför att de skulle skriva kandidat eller masteruppsatser. I dagarna har det precis bestäms att två av dessa studenter kommer att komma till barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet under höstterminen 2015 vilket är oerhört glädjande. Därutöver fick jag möjlighet att läsa en av lärarnas manuskript och komma med synpunkter. Artiklarna ska ingå i hennes avhandling.

Under min vistelse HT 2014 var även svenska studenter i Uganda. Under en dag följde jag dem på en förlossningsklinik.

Jag har även tagit tillfället i akt och arbeta med ett forskningsprojekt som är ett samarbetsprojekt mellan KI och Makerere University som vi fått medel för (Swedish Research Links). Detta projekt är sprunget ur det ursprungliga Linneaus-Palme samarbetet. En av lärarna vid barnmorskeprogrammet är starkt involverad i projektet och vår förhoppning är givetvis att vårt goda samarbete med Makerere University ska leda till fler forskningssamarbeten.  

Undervisningstimmar

I genomsnitt har jag undervisat 15 timmar/vecka.

75 % av undervisningstiden var föreläsningar/seminarier och 25 % var individuell handledning.