Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 6
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Det finns bra anvisade hotell både i Florens och i Prato, Kostnadsläget är ungefär som i Sverige.

Språk och kultur

Undervisningen sker helt på engelska.

Fritid

Blir alltid bjuden hem till kollegor samt möter tidigare ubytesstudenter som varit tre månader vid KI

Övrigt

Intensivt och givande!

Annan verksamhet

Alltid möte med kollegor, diskussion om pedagogisk utveckling samt forskningsstudier.

Förberedelser

Har ett långvarigt utbyte med Universitetet

Reflektioner

Stor uppskattning från värduniversitetet, får förfrågningar om fler önskemål om undervisning.

Undervisning

Undervisar och examinerar 100 studenter i vetenskaplig teori och metod

Undervisningstimmar

20 timmar totalt uppdelat på föreläsning, seminarie och examination både hel grupp och fyra mindre grupper.