Reserapport - utresande lärare
Dalahäst, den största i hela Nordamerika, belägen i Mora, MN.
Lärosäte: FH Campus Wien
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 2
Namn: Fredrik Brolund
E-postadress: fredrik.brolund@ki.se

Boende

Min kontaktperson i Wien hade föreslagit ett nytt och central hotell som jag även valde att prova. Magdas hotel ligger i kanten på Praterparken, 5 minuter från tunnelbanan och väldigt lugnt. Det är ett socialt projekt för immigranter som driver hotellet. Helt nyrenoverat men ganska enkelt. Helt OK. http://www.magdas-hotel.at/home/

Jag har ju bott flera gånger i Wien och känner stan väl och valde att besöka ett par goda vänner första kvällen. Dagen efter hade jag avtalat att möta min kontaktperson vid ett av Wiens sjukhus - Otto Wagner spital, ett psykiatriskt och neurofysiologisk sjukhus.

Språk och kultur

Jag inledde min udervisning på tyska(österrikiska) men övergick till engelska med hänvisning till IAH (Internationalization at home). Även på klinikerna varierade jag språket eftersom studenterna inte hunnit lära sig så mycket än. En av studenterna bodde dock med en österrikisk student och övade varje dag sin tyska!

Fritid

Förutom den informella middagen på kvällen dag 1 träffade jag även mina studenter på en restaurang i Prater på kvällen dag 2. Där provade vi bl a Lberknödelsuppe och Stelze (grisben) fett men gott!

Övrigt

Hundertwasserhaus är ett intressant besök. Herrmanns strand intill Schwedenplatz om vädret är fint!

Annan verksamhet

Dels i de informella samtalen på dag 1´s middag men även på tisdagens förmiddagsmöte diskuterades hur och inom vilka områden som man skulle kunna utöka den klinisk fysiologiska delen av utbildnignen. Dels genom fler placeringar men även att låta bara en griupp av studenterna "välja" detta spår. Österrike har en ganska byråkratisk administration styrd av lagar och förordningar, varför det är en seg och långsam process. Det finns dock ett mycket starkt behöv från sjukvården om att utbilda personal inom klinisk fysiologi och neurofysiologi. Här framstår Sverige som ett föregångsland. 

Förberedelser

Jag hade fått en förfrågan från partneruniversitetet att föreläsa om ultraljudsdiagnostik, vilket är mitt huvudområde. Dessutom ville man "promota" för kommande utbyten i de klasser som var aktuella. vidare ville man gärna att jag skulle få en möjlighet att möta de 2 studenter som ansökt om att få komma till KI under hösten 2015, där jag skulle vara ansvarig för en del av deras undervisning.
Det skulle även ge mig en möjlighet att möta de studenter vi haft placerade i Wien med Erasmus-utbyte och ta del av deras utbildningsmiljö.  

Reflektioner

Se under övriga rubriker

Undervisning

På Otto Wagner blev jag visad runt men min student, Roman, på ett par av de neurofysiologiska avdelningarna. Jag träffade och diskuterade med många av handledarna och personalen där. De var imponerade över de kunskaper som våra studenter hade. I Österrike saknas en formell utbildning för klinisk fysiologi och neurofysiologi. BMA med inriktning labmedicin eller sjuksköterskor söker dessa arbeten och utbildas lokalt på varje klinik. Undersökningarna påminde mycket om de i Sverige men det fanns även både avvikande metoder och andra apparater.
Under eftermiddagen var jag på ett annat sjukhus - AKH (Allgemeine Krankenhasu im Wien) det största och mest avancerade sjukhuset. Där träffade jag min andra student, Rebecca, på en hjärtavdelning för barn. Även här diskuterade jag med handledare. Bl a tog vi upp bedömningsformulär och möjligheterna till att ha praktiska prov. Det senare är inget som tillämpas i Österrike men de var klart intresserade av att införa något sådant för att kunna höja kvalitén på praktiken.
Under tisdagen hade jag dels ett möte med programmet för diskussion kring utvecklingen av den fysiologiska delen av deras utbildning (totalt c:a 12 veckor teori, laborationer och praktik). Därefter hade jag två dubbeltimmar med deras studenter där jag berättade om ekokardiografi och Doppler samt en del av den kliniska tillämpningen. Det var spännande och ganska uppskattat. Dock lite svårt att hamna på rätt nivå med studenter som knappt känner till området....

Undervisningstimmar

Under dag 1 hade jag c:a 6 timmars diskussion och rundvandring på sjukhusen
Under dag 2 hade vi 2 timmars möte och 4 lektionstimmar undervisning med studenterna
På kvällen dag 1 var jag inviterad till programansvarig på middag då vi även hade långa informella samtal kring utvecklingen på utbildningen vid FH Wien.