Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Biomedicin Master
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 2
Namn: Karin Dahlman-Wright
E-postadress: karin.dahlman-wright@ki.se

Boende

Jag deltog i sommarkursen måndag 10 augusti till tisdag tidig eftermiddag 11 augusti. Jag, tillsammans med annan lärare/föreläsare anlände till Åbo via flyg och togs omhand av lokal lärare som ombesörjde bil och båttransport till ön Seili som ligger i Åbo skärgård. 

Boende och helpension var ordnat av Åbo universitet på Seili som tillhör universitetet - ett gammalt stort sjukhus som byggts om till forskningsstation och till att kunna ge kurser. Boendestandard bra. 

Språk och kultur

All undervisning och diskussion med studenterna var på engelska vilket fungerade bra. Alla studenter bekväma i att prata engelska.

Fritid

Under vistelsen gavs helpension och många möjligheter till att diskutera med andra lärare från de andra universiteten. Vidare så gavs 

möjlighet att under kväll bada bastu och grilla vid stranden - vilket ytterligare gav möjlighet att diskutera.

Övrigt

Inget övrigt att tillägga till det skrivet under tidigare rubriker.

Annan verksamhet

Jag deltog inte i annan aktivitet förutom kollegiala och informella samtal med kollegor från de andra nordiska universiteten

Förberedelser

Jag deltog dels som föreläsare och dels som bollplank vid grupparbete vid 2nd NordBioMedNet Summer School - "Omics in Drug Screening and Discovery", hållen på Seili (Själö), The Archipelago Research Institute, tillhörande Åbo Universitet; 10 till 15 augusti, 2015.

NordBioMedNet är ett nordiskt nätverk för biomedicin masters utbildningar vid KI och universiteten i Bergen, Åbo, Kuopio och Köpenhamn som initierades 2013. Nätverket ska uppmuntra och ordna student och lärarutbyten samt på sikt bygga upp gemensamma utbildningsmoment. 

Inför kursen så förberedde jag en föreläsning - med material delvis från andra tidigare givna föreläsningar.

Reflektioner

Deltagande i denna sommarkurs gav positiva erfarenheter - möjlighet att träffa masterstudenter och lärare från andra nordiska länder. 

Jag har nu också en nytt undervisningsmoment inarbetat och som kan användas vid andra tillfällen. 

Undervisning

Min uppgift under kursen var beskriva de nya tekniker som kommer inom biomedicin och läkemedelsutveckling. Under måndagen gav jag en introducerande föreläsning på en 2h med efterföljande frågestund. Under eftermiddagen arbetade studenterna med att börja bygga 

upp ett fiktivt läkemedelsutvecklingsprojekt och där var min uppgift att gå runt till de olika grupperna och hjälpa studenterna. 

Under tisdagen var jag med när studenterna presenterade sina första utkast till läkemedelsutvecklingsprojekt och där var min uppgift att ge 

kommentarer vg deras upplägg. 

Undervisningstimmar

Jag deltog i undervisningsaktiviteter under måndag och tisdag vilket totalt blev minst 8 timmar.