Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Biomedicin Master
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 3
Namn: Niklas Juth
E-postadress: niklas.juth@ki.se

Boende

Jag deltog i sommarkursen onsdag 12 augusti. Jag, tillsammans annan föreläsare, anlände till Åbo via flyg och fick taxitransport till ön Seili som ligger i Åbo skärgård. 

Boende och helpension var ordnat av Åbo universitet på Seili som tillhör universitetet - ett gammalt stort sjukhus som byggts om 

till forskningsstation och till att kunna ge kurser. Boendestandard bra.

Språk och kultur

All undervisning och diskussion med studenterna var på engelska vilket fungerade bra. Alla studenter bekväma i att prata engelska.

Fritid

Under vistelsen gavs möjligheter till att diskutera med andra lärare från de andra universiteten. 

Övrigt

Inget övrigt att tillägga till det skrivet under tidigare rubriker.

Annan verksamhet

Ingen annan verksamhet

Förberedelser

Jag deltog dels som föreläsare och dels som bollplank vid grupparbete vid 2nd NordBioMedNet Summer School - "Omics in Drug Screening and Discovery", hållen på Seili (Själö), The Archipelago Research Institute, tillhörande Åbo Universitet; 10 till 15 augusti, 2015.

NordBioMedNet är ett nordiskt nätverk för biomedicin masters utbildningar vid KI och universiteten i Bergen, Åbo, Kuopio och Köpenhamn som initierades 2013. Nätverket ska uppmuntra och ordna student och lärarutbyten samt på sikt bygga upp gemensamma utbildningsmoment. 

Inga särskilda förberedelser behövdes då min undervisning under denna kurs liknar aktiviteter jag har på KI för grundutbildnings- och forskarutbildningsstudenter.

Reflektioner

Deltagande i denna sommarkurs gav positiva erfarenheter - möjlighet att träffa masterstudenter och lärare från andra nordiska länder. 

Undervisning

Min uppgift under kursen var hålla i det etiska perspektivet på området. Under onsdagen gav jag en introducerande föreläsning på en timme med efterföljande frågestund. Studenterna fick därefter ett etiskt case att begrunda för att sedan gemensamt diskutera med mig och andra lärare. Studenterna arbetade sedan i grupper med ett nytt case och där de delades in i två grupper och där grupperna skulle inta diametralt olika ståndpunkter vg detta case och sedan framföra detta vid ett “Ethical battle”. Jag var också behjälplig som bollplank vg etiska reflektioner på studenternas projekt under senare delen av eftermiddagen och även vid studenternas fortsatta grupparbete efter middagen. 

Undervisningstimmar

Jag deltog i undervisningsaktiviteter under onsdag vilket totalt blev minst 8 timmar.