Reserapport - utresande lärare
kaffe och tobak: franska sjukvårdens bensin
Lärosäte: Burapha University
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 14/15
Antal dagar: 8
Namn: Lars Frelin
E-postadress: lars.frelin@ki.se

Boende

Mottagandet var mycket bra organiserat av universitetet. Transport mellan flygplatsen i Bangkok och hotellet bokades av universitetet i förväg och betalades kontant. Jag fick själv skriva kvitto som chauffören skrev under.

Boende bokades på hotell i närheten av Burapha University av personal vid universitetet. Hotellet som jag bodde på heter: The Tide Resort

http://www.thetide-resort.com

Kostnaden för boende betalades vid utcheckning. The Tide Resort ligger ca 2 km från Burapha University och är ett fint hotell med bra standard. Lättast tar man sig till universitetet med hjälp av minibuss som kostar 20 BHT (ca 5 SEK) per enkel resa eller genom att promenera. Då temperaturen var runt 30-35 grader så var det inte optimalt att gå till och från föreläsningar vid universitetet.

 

Under lärarutbytet träffade jag även representanter från Mahidol University för att diskutera eventuella framtida möjligheter till student- och lärarutbyten, men även gemensamma forskningsprojekt. Jag ordnade själv hotell i Bangkok som heter: Siam@Siam Hotel, Bangkok, http://www.siamatsiam.com

Hotellet ligger centralt i Bangkok. Det är ca 30-45 minuter bilresa från Mahidol University.

 

Mat och transport kostnader var generellt låga jämfört med i Sverige.

Språk och kultur

All undervisningen skedde på engelska språket vilket var en spännande och lärorik

erfarenhet. Att undervisa på engelska fungerade bra, jag har även vana av detta sedan

tidigare vid KI för internationella studenter samt vid tidigare lärarutbyten och vid internationella konferenser och möten. Jag upplevde att undervisningsmetoderna var

annorlunda vid Burapha University än vid KI. Det var mestadels katedrala föreläsningar

(e.g. mycket envägskommunikation) och så noterade jag att det var liten interaktion mellan studenter och lärare. Här finns mycket som lärarna kan jobba med för att få en bättre kommunikation mellan studenter och lärare. Vidare så behöver studenterna öva på att ställa frågor till lärarna samt att öva på kritiskt tänkande och ifrågasättande av kunskap.

 

Som utbyteslärare i Thailand fick jag ett mycket trevligt och vänligt bemötande. Lärarkåren var mycket mån om att allt skulle fungera bra under utbytet och de var väl förberedda. Att notera är de ekonomiska skillnader som finns mellan Sverige och Thailand. Är bra att ha detta i åtanke gällande sociala aktiviteter, t.ex. inte välja en för dyr restaurang vid middag och istället låta lärarna från universitetet välja restaurang vid gemensamma middagar.

Fritid

Burapha University (http://www.buu.ac.th/en) är beläget i Bangsaen, Chon Buri som ligger ca 80km öster om Thailand’s huvudstad Bangkok. Skolan grundades 1955 och är sedan 1990 ett universitet med mer än 30.000 studenter och upp emot 1000 lärare. Universitetet ligger nära kusten och är beläget centralt i staden. Inom universitetsområdet fanns en gratis buss "shuttle" som man kunde åka med för att komma till de olika byggnaderna. Kollegorna vid Burapha University ordnade med gemensamma middagar vid lokala restauranger i Bangsaen och sightseeing i närområdet.

I Bangsaen och vid universitetet är säkerheten bra. Störst säkerhetsrisken är att råka ut för en trafikolycka. Stor försiktighet bör iakttas när man är ute i trafiken. Övergripande är säkerheten god för besökande personer i Thailand. Se information från utrikesdepartementet gällande regioner, främst i södra Thailand som bör undvikas (http://www.regeringen.se/sb/d/3950/a/179098/fromdepartment/3950/pressitem/179098?utm_source=Regeringskansliet&utm_medium=RSS&utm_campaign=UD%20avr%C3%A5der%20fr%C3%A5n%20resor#anc179098).

I nuläget styrs landet av militären. Oroligheter blossar upp med jämna mellanrum framförallt i Bangkok.

Övrigt

Mina upplevelser från detta lärarutbyte har väckt ett större intresse för undervisning och att jag vågar prova olika undervisningsformer och lärandeaktiviteter. För mig var det viktigt att ha en bra dialog med Burapha University inför mitt lärarutbyte så jag kunde förbereda mig väl inför mina undervisningsmoment. Jag var noga med att planera vad jag ville uppnå med utbytet för att få ut maximalt av vistelsen. Mina mål med utbytet var utöver undervisning att diskutera samarbeten, möjligheter för utbyten i framtiden (lärare/studenter), besöka kliniskt laboratorium/sjukhus samt gemensamma forskningsprojekt. Avslutningsvis så känner jag inspiration att delta i andra lärarutbyten i framtiden för att ytterligare vidga mina vyer om hur undervisning kan gå till på olika platser.

Annan verksamhet

Förrutom att undervisa så hade vi diskussioner kring kommande student- och lärarutbyten inom det Linnaeus-Palme (LP) program som finns etablerat mellan Karolinska Institutet och Burapha University sedan några år tillbaka. Under lärarutbytet gjordes även ett studiebesök/kontaktbesök vid Chonburi hospital (3 timmar). Chonburi Hospital i Bangsaen ligger ca 15 km från Burapha University. Ändamålet med besöket var att diskutera den kommande kliniska placeringen av KI BMA-studenter vid sjukhuslaboratoriet. Samtal fördes med laboratoriechefen Prakit Yothipitak. Kliniska placeringar kommer erbjudas KI BMA-studenter inom ämnesområdena: microbiology, clinical chemistry and blood bank. KI-studenterna som åker till Thailand inom LP-programmet under 2015, åker i mitten av september 2015 och kommer vara placerade vid sjukhuslaboratoriet under 12 veckor.

 

Diskussion kring forskningssamarbete inom viral hepatit fördes och gemensamma forskningsprojekt har startats. Burapha University har fått anslag beviljat för att driva detta forskningsprojekt från myndigheterna i Thailand.

 

Sammanfattningsvis så finns bra förutsättningar för gemensamt forskningssamarbete samt goda möjligheter till intressanta och lärorika lärar- och studentutbyten.

Förberedelser

Syftet med detta lärarutbyte var att undervisa inom mikrobiologi vid Burapha University (BUU), Faculty of Allied Health Sciences på utbildningsprogrammet “Medical Technology” (MT) i Bangsaen, Chonburi, Thailand. MT-programmet är jämförbart med biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet. Ändamålet var även att jag ville bredda mina undervisningserfarenheter med undervisning i ett annat land och annan kultur. Jag var noga med att förbereda mina föreläsningar och de laborationsövningar som jag skulle deltaga i väl innan avresa. Väl på plats gick all tid åt att undervisa, vara handledare på laboratoriet och diskutera med kollegor och studenter vid universitetet. All undervisning skedde på engelska. Flera kvällar under lärarutbytet var planerade för olika sociala aktiviteter med lärarkollegiet såsom middagar och utflykter.

 

Anledningen till att lärarutbytet blev till Burapha University beror på att jag och kollegor vid biomedicinska analytikerprogrammet har initierat ett Linnaeus-Palme-program mellan Burapha University och Karolinska Institutet sedan några år tillbaka. Vidare så har vi under flera år haft ett forskningssamarbete med Burapha University under ledning av professor Somsak Pantuwatana (Burapha University) gällande japansk encefalit (JEV). I detta samarbete har bland annat två doktorander spenderat ca 1 år vid KI för forskarutbildningsstudier. Vidare så har flera lärare från Burapha University varit vid KI och undervisat de senaste 10 åren.


Viktigt att se till att vara hepatit A och B vaccinerad innan resa. Vara noga med
handhygien och undvik att äta mat som är sköljd i kranvatten för att slippa
magproblem. Jag rekommenderar att ta med receptfria läkemedel mot magproblem om detta skulle uppstå. Visum behövs om du ska stanna längre än 30 dagar i Thailand och det behöver sökas i Sverige i god tid innan avresa.

Reflektioner

Jag har tidigare varit på ett lärarutbyte (2011 och 2014) samt kontaktresa inom Linnaeus-Palme programmet (2013) vid Burapha University. Mina erfarenheter är att det finns goda förutsättningar för att både student- och lärarutbyte ska fungera bra mellan KI och Burapha University.

För mig så var lärarutbyte mycket lärorikt och inspirerande. Jag blev inspirerad att vilja undervisa mer både vid hem- och utbytesuniversitetet. Vidare så ser jag stor potential att utveckla pedagogiken vid Burapha University, som idag är ganska bristfällig jämfört med situationen på KI. Främst skulle jag vilja få till fler student aktiverande lärandemoment i undervisningen, samt en bättre interaktion och kommunikation mellan studenter och lärare. Jag uppfattade att studenterna främst var vana vid katedrala föreläsningar och ovana vid andra aktiviteter såsom diskussionsgrupper och bikupor. Det var därför mycket inspirerande att utforska andra aktiviteter med dessa studenter. Vid framtida lärarutbyten med Burapha University vill jag jobba med att introducera fler student aktiverade moment i min undervisning. På hemmaplan ser jag även möjligheter för mig att introducera fler lärandeaktiviteter i min undervisning.

 

Genom att Burapha University har en stor expertis inom tropisk medicin och parasitologi så kan jag som lärare inom mikrobiologi lära mig mycket ny kunskap inom detta område som kan överföras till kollegor och studenter. Här kan KI och biomedicinska analytikerprogrammet genom student- och lärarutbyten inhämta ny kunskap inom detta område. Vidare används till viss del fler manuella metoder inom de kliniska laboratorierna som KIs studenter har nytta av att lära sig.

 

Jag har informerat biomedicinska analytikerprogrammets internationella kommitté om mina erfarenheter under utbytet samt kollegor inom mikrobiologi, immunologi och infektion. Reserapporten kommer även att finnas tillgänglig för lärarkollegiet att läsa.

Undervisning

Burapha University har ett 4-årigt program inom “Medical Technology” (MT) vilket är jämförbart med biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) inriktning laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. MT-programmet har ett liknande upplägg som BMA-utbildningen vid KI med kurser och kliniska placeringar. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. En skillnad är att kurser läses parallellt under terminen vid BUU och inte i block som oftast sker vid KI. MT-programmet ger en B.Sc. i ”Medical Technology”. Kliniska placeringar görs i ett block om 18 hp där studenterna roterar inom olika kliniska discipliner såsom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, blood bank, hematologi och klinisk parasitologi.

Relationen mellan student och lärare upplevdes inte lika nära och jämlik som mellan student och lärare i Sverige och KI. Det är en betydligt mer hieratisk struktur i utbildningssystemet i Thailand jämfört med Sverige. Det var också tydligt att studenterna var försiktiga med frågor och ifrågasättande av fakta från lärare. Generellt så är det mycket katedral undervisning vid BUU och relativt lite student aktiverade övningar.

 

Under mitt lärarutbyte så undervisade jag för ca 40 studenter på kursen ”Medical Immunology” som ligger termin 4 (år 2). Jag genomförde katedral föreläsning samt deltog i olika laborativa metoder inom ”medical bacteriology”. Min undervisning inom mikrobiologi/immunologi var mycket uppskattad och ett starkt intresse fanns för ämnet hos MT-studenterna. Föreläsningen innehöll även korta avbrott för diskussioner kring undervisningsämnet. Jag fungerade även som handledare för studenter inom olika laborativa metoder (medical bacteriology – basic techniques tex. preparering av solid media for bacterial culture, utstryk av olika bakterier på plattor, gramfärgning och mikroskopering). Studenterna fick visa att de behärskade alla olika laborativa moment och att de utfördes på ett säkert sätt. Detta varvades med frågor kring metodiken och dess fördelar respektive nackdelar. Undervisningen utfördes på engelska vilket var en spännande erfarenhet och jag kunde se hur studenterna under utbytet blev mer och mer involverade i diskussioner. Sammantaget var utbytet mycket lärorikt och inspirerande. Utbytet har bidragit till min personliga utveckling som lärare och gjort mig mer nyfiken på olika sätt att lära ut kunskap.

Undervisningstimmar

Totalt genomfördes 10 undervisningstimmar under veckan vid Burapha University. Dessa timmar var fördelade enligt följande:

*föreläsning (3 tim)

*laboration/examination (7 tim)

 

Vidare så spenderades omkring 2 timmar på diskussion om forskningssamarbeten mellan KI och Burapha University. Jag höll även en informationsföreläsning om Sverige och KI (1 timme) för studenter som är intresserad av att åka på utbyte till Sverige och KI inom Linnaeus-Palme samarbetet.