Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: RWTH Aachen Central University
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 15/16
Antal dagar: 3
Namn: Ellika Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Bostad ordnat av värduniversitetet (hotellrum för 70 euro/natt, god standard).

Språk och kultur

All undervisning på engelska, vilket fungerade utmärkt. Inga påtagliga kulturkrockar, programmet var välplanerat och genomfördes med punktlighet och uppmärksamhet även på detaljer.

Fritid

 Middag för medverkande lärare ordnades på kvällen. Vidare ordnades en utflykt med studenter och lärare. Aachen har en charmig äldre stadskärna med många kaféer och restauranter. Universitetssjukhuset var enkelt tillgängligt med buss från centrum. Det var också lätt att ta sig med buss t ex till järnvägsstationen. Uppfattade innerstaden som lugn och säker.

Övrigt

Positiv erfarenhet av utbytet, ff a då det gav tillfälle till kontakter med många andra lärare, både från värduniversitetet och från andra lärosäten.

Annan verksamhet

Jag deltog i andra lärares undervisning samt planeringsmöte. Samarbetet kommer att fortsätta (planerat för 2016 och preliminära planer för ytterligare fortsättning därefter finns).

Förberedelser

Lärarutbytet genomförs inom ramen för en intensivkurs som ges årligen vid något Europeiskt lärosäte. Förberedelser bestod av att planera undervisning och genom kontakter/samordning med andra lärare som skulle undervisa inom samma område.

Reflektioner

 Jag har odelat positiva erfarenheter av lärarutbyte. Det är väldigt givande att träffa studenter och lärare från andra lärosäten och det uppstod många tillfällen till samtal om både undervisning och ämnesmässiga frågor. Jag kommer ha fortsatt kontakt med värduniversitetet inom det nätverk som etablerats.

Undervisning

Vid RWTH i Aachen finns masterprogram i logopedi av god kvalitet. Utbildningen är förlagd vid universitetssjukhuset, vilket är en likhet med logopedprogrammet vid KI. Forskningsanknytningen förefaller god, flertalet lärare är aktiva inom forskningsprojekt, ofta med medicinsk anknytning. I kursen som lärarutbytet var del av medverkade flera lärare från RWTH, men även lärare/forskare från andra universitet kom för att medverka i kursen. Egen undervisning fokuserade på att belysa nya områden inom logopedisk verksamhet. Innehållet planerades och genomfördes i samverkan med andra lärare. Vidare deltog jag i lärarmöte för utvärdering av årets kurs och planering inför nästa intensivkurs 2016.

Undervisningstimmar

8 timmar undervisning (föreläsning/seminarium), 10 timmar övrig tid vid lärosätet