Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Hogeschool van Amsterdam
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 15/16
Antal dagar: 4
Namn: Johanna Ellung
E-postadress: johanna.ellung@ki.se

Boende

Jag blev väl mottagen av värduniversitetet. Lärargruppen som undervisade var både från Amsterdam och andra universitet i Europa. Jag hade fått tips på bra hotell som låg nära kommunikationer till Universitetet.

Språk och kultur

Engelska

Fritid

Värduniversitetet ordnade en middag för deltagande studenter och lärare en av kvällarna. Lärarkollegiet var oerhört generösa och bjöd på lunch, kaffe mm under dagarna. Jag mottogs väldigt vänligt under hela vistelsen.

Övrigt

Under mitt lärarutbyte anslöt också vår internationella studenthandläggare från KI till Amsterdam. Det är givande att kunna passa på att diskutera övergripande internationella samarbeten när man är på plats i en verksamhet.

Annan verksamhet

Jag fick under mitt utbyte också möjlighet att delta på KI studenters examination i kursen som de läste Minor Global Health. Det var oerhört inspirerande att lyssna på vad de lärt sig under sina veckor på utbyte och i kursen. Det gav också en bra kunskap om kursen som jag kan dela med mig av till studenter som funderar på att söka till Amsterdam i framtiden.

Förberedelser

Jag blev inbjuden att undervisa i en Short term Mobility week. Det  är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Hogeschool van Amsterdam och Zurich University of Applied Sciences. Studenter från hemuniversitetet och inkommande studenter och lärare deltar.

Reflektioner

Lärarutbytet var väldigt givande. Samarbetet med flera partneruniversitet kommer att fortgå. Att få träffas mer intensivt några dagar har varit mycket positivt. Jag har också fått ta del av några för mig nya pedagogiska grepp som användes i undervisningen. Arbetsterapeutprogrammet kommer att fortsätta arbeta med short term mobility i denna form.

Undervisning

Jag blev tilldelad arbetsuppgifter som kommunicerats med mig innan ankomsten till Amsterdam. Jag var gruppledare för 3 grupper tillsammans med en kollega. Fungerade som en facilitator. Kursen höll på i tre dagar och grupparbetet var schemalagd blandat med föreläsningar. Höll en timmas föreläsning för studenterna som en av fyra keynote speakers. Examinerade tillsammans med kollegor gruppernas arbete sista dagen. Vi hade också lärarmöten vid flera tillfällen under utbytet. Förutom att diskutera aktuella kursen så hade vi strategisk planering för framtida samarbete.

Undervisningstimmar

Föreläsning seminarier 50%

Grupphandledning 25%

Möten med lärarkollegiet 25%