Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Hogeschool van Amsterdam
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 15/16
Antal dagar: 4
Namn: staffan josephsson
E-postadress: staffan.josephsson@ki.se

Boende


Amsterdam ligger 2 timmar från Stockholm med flyg. Jag hade ordnat med ett hotell i Amsterdam. 

Språk och kultur

Jag talade engelska. 

Fritid


Amsterdam är en intressant stad och jag passade på och gå på en konsert med kyrkomusik på lördag kväll. 

Övrigt

Ett givande lärarutbyte. 

Annan verksamhet

Jag deltog i ett lunchmöte med lärarkollegiet på arbetsterapeut-utbildningen med fokus på internationalisering och forskning. 

Förberedelser


Jag har samarbetat med Hogesschool van Amsterdam i mer än 15 år och detta utbyte var ett led i ett pågående samarbete. 

Reflektioner


Lärarutbytet är ett led i mitt arbete på KI med den skillnaden att jag inte får ersättning för arbetstid. 

Undervisning

Jag undervisade i kvalitativ metod. Utbildningarna vid HvA har stora likheter med utbildningarna vid KI.

Undervisningstimmar

Jag undervisade 4 timmar och hade 4 timmar handledning.