Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universitetet i Bergen
Utbildningsprogram: Biomedicin
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 15/16
Antal dagar: 2
Namn: Lars-Arne Haldosen
E-postadress: lars-arne.haldosen@ki.se

Boende

Anlände sent och tog flygbuss till city. Bokade hotell långt i förväg då turistsäsongen i Bergen startat i juni. Svårt få billigt hotell. Kostnadsläge högt i Bergen. Hämtades vid hotellet påföljande morgon för färd till Biomedicinskt institut vid Haukelands universitetsjukhus.

Språk och kultur

Master i biomedicin i Begen är internationell och undervisning sker på engelska. Studenternas presentationer var på engelska. En efterföljande diskussion på engelska (internationell student) och en diskussion på norska/svenska.

Fritid

Universitetet ordnade med middag en kväll.

Övrigt

Inget mer rapportera än det skrivet under tidigare rubriker

Annan verksamhet

Övrig tid i Bergen ägnades åt att diskutera aktiviteter inom det nordiska nätverket, sommarkurs och planering av ansökan till Erasmus plus, Strategic partnership. Nätverksmedlem från Åbo universitet deltog även som extern sensor och deltog i dessa diskussioner.

Förberedelser

Masterprogrammet i biomedicin ingår i det nordiska nätverket för masters i biomedicin, NordBioMedNet. Inom nätverket stimulerar vi till lärarutbyte. I detta lärarutbyte agerade jag som extern sensor (extern examinator) vid redovisning av examensarbeten i deras masters. I Bergen gör studenterna ett 60hp examensarbete. Inför resan fick jag två examensarbeten vilka jag gick igenom.

Reflektioner

Jag har positiva erfarenheter av utbytet. Bra att få läsa examensarbeten från annat lärosäte - dels för att de är på 60hp och intressant se "kvantitet" i rapport - och dels för att se typ av projekt. Jag fick även översyn av andra examensarbeten och intressant se de valda projektområdena. Jag fick även möjlighet att diskutera betygssättning av examensarbeten och att berätta om vårt system med klart definierade betygskriterier.

Undervisning

Jag agerade extern sensor vid två presentationer av examensarbeten. Innan presentationen träffade jag intern sensor (lärare vid institutionen) och vi satte ett preliminärt betyg på examensarbetet baserat på den skrivna rapporten. I Bergen används skalan A-F. Betyget kan sedan höjas eller sänkas en grad baserat på studentens prestation vid presentation och efterföljande diskussion. Studenternas muntliga presentation var 30-40 minuter. Därefter vidtog diskussion med studenten. Jag var huvudansvarig för denna diskussion. Närvarande var även handledare men deltog inte i diskussion. Efter avslutad diskussion så lämnade studenten rummet och frågor ställdes till handledare om studentens självständighet, förmåga till reflektion, praktiska färdigheter osv. Därefter lämnade handledare rummet och slutgiltigt betyg sattes i samråd av mig och intern sensor. I allt tog detta upp emot 2.5 timmar. Vid KI är fler inblandade i att sätta betyg på examensarbetet - handledare, examinerande lärare (expert inom projektområdet), examinator och person som bedömer press-release som ska bifogas rapporten. Hos oss har vi också utarbetat noggranna betygskriterier för de olika delarna av examensarbetet att användas av de olika bedömarna. I Bergen finns inte skrivna betygskriterier utan bedömares erfarenhet anses tillräcklig för att sätta betyg.  


Undervisningstimmar

Inför resan till Bergen så avsattes minst 5 timmar för läsning av varje examensarbete. I Bergen minst 5 timmar för två examinationer.