Reserapport - utresande lärare
Trinity College Main Campus Front Square
Lärosäte: University of Dublin - Trinity College Dublin
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 16/17
Antal dagar: 6
Namn: Ellika Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Jag bodde på hotell som föreslagits av värduniversitetet (O'Callaghan Mont Claire, 125 euro för rum och frukost). Standard ok men möttes varje kväll av att dörren till mitt rum stod öppen efter städningen (drögt lås), trots att jag påpekade detta upprepade gånger. Tog mig till hotellet på egen hand och värdpartners mötte på universitetet. Gångavstånd till Trinity College - lätt att hitta.

Språk och kultur

All undervisning gavs på engelska. Tycker språkkunskaperna hos studenter som inte hade engelska som modersmål var bättre i studentgruppen än vid jag uppfattat vid tidigare liknande kurser och kommunikationen var relativt problemfri.

Fritid

Värduniversitetet ordnade en utflykt under kursveckan, deltog dock inte då jag i stället deltog i forskningsmöte under den dagen. Trinity College erbjuder en fantastiskt fin universitetsmiljö med väldigt vackert campus. I Dublin finns många museer och utflyktsmål och ett rikt utbud av restauranger och pubar (ofta med levande musik på kvällarna). Lätt att ta sig runt med spårvagn och bussar och uppfattade att centrala delarna av staden var relativt säkra.

Övrigt

Det kan ta litet tid att förbereda undervisningsutbyte, men jag tycker det är värt insatsen i alla avseenden. Att resa till andra lärosäten och träffa studenter och lärare med annan bakgrund och erfarenhet är både roligt och givande.

Annan verksamhet

En dag ägnades åt planeringsmöte för fortsatt samverkan inom ramen för sommarskolan i logopedi. Samarbetet kommer omfatta både fortsatta gemensamma undervisningsinsatser men möjlig samverkan i forskningsprojekt diskuterades också. Vidare fördes diskussion om student- och lärarutbyte även med representanter för andra lärosäten som deltog i samma sommarkurs.

Förberedelser

Utbytet skedde inom ramen för en internationell sommarkurs i logopedi som gavs vid Trinity College i Dublin. Studenter som deltog i kursen var från Trinity College, men kursen var även öppen för logopedstudenter från andra lärosäten i Europa, Asien och USA så gruppen var blandad. Utbytet hade förberetts genom mailkontakt med andra medverkande lärare (samt vid ett möte ett år tidigare).

Reflektioner

 Möjligheten att delta i lärarutbyte är väldigt värdefull! Jag har lärt känna många internationella kollegor på detta sätt och fått många tillfällen att diskutera undervisning och forskning vilket jag tror bidrar till mitt arbete vid KI. Det nätverk som initialt skapats genom undervisningskontakter kan i vissa fall utvidgas till forskningssamarbete och berikar både undervisning och forskning. Perspektiv på ämnet vidgas genom de internationella kontakterna och är betydelsefulla för arbetet.

Undervisning

Det är relativt stora likheter mellan logopedprogrammet vid Trinity college och KI vad gäller omfattning och innehåll. Uppfattade dock att praktiken är mindre omfattande vid TC. Kontakten mellan lärare/studenter något mer formell. I den aktuella kursen deltog också lärare från en rad andra universitet och det framkom stora skillnader i relationen mellan lärare och student, där den svenska traditionen snarast representerade den minst formella relationen och t ex Tyskland och USA har en mer formellt relation (tar sig uttryck i skillnader i tilltal, benägenhet att närma sig lärare för frågor och mod att ifrågasätta innehåll i undervisningen etc). Egna undervisningen vid utbytet bestod av introducerande föreläsning, deltagande i workshops och medverkan i efterföljande paneldiskussioner.

Undervisningstimmar

Deltog i ca 12 timmars undervisning varav ca 3 timmar var föreläsningar och övrig tid workshops och paneldiskussioner. Deltog därutöver i en heldags planeringsmöte (8 timmar) för kommande års kurs, samt närvarade vid andra lärares undervisning (ca 4 timmar) och sociala aktiviteter med lärare och studenter (ca 6 timmar).