Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Peking University
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 15/16
Antal dagar: 21
Namn: Helen Olt
E-postadress: helen.olt@ki.se

Boende

 Jag blev mött på flygplatsen av en förbeställd taxi som min kontaktperson hade ordnat. När jag kom fram till hotellet blev jag väl mött av min kontaktperson på Beijing University Nursing school och Changping Health school. Dessa båda såg till att jag kom tryggt in på mitt hotellrum och kunde koppla upp mig på Wiifi. Jag fick kontaktuppgifter så vi lätt kunde nå varandra. Vi kom fram till att Skype var det bästa. Det fanns även fungerande Wiifi på hotellet men eftermiddagarna försvann detta stundvis.

Hotellen hade jag bokat själv utifrån tips och råd från tidigare lärare som genomfört lärarutbyten och besök på universitetet. Då jag fick betydligt lägre pris då jag bokade detta själv valde jag att ha kvar dessa bokningar. Jag kontrollerade med vår upphandlade resebyrå vilket vi ska använda men kostnaden blev dubbelt så hög samt att de inte kunde finna att av hotellen då detta inte fanns i deras databaser. Standarden var mycket bra med egen kyl i båda boendena. Jag valde att inte ha frukost på Vision hotell utan att köpa detta själv i affärerna på stan. Från Vison hotell var gångavstånd ca 10-15  till campusområdet, ilket jag upplevde som en frihet då jag själv kunde gå till Universitets utbildningslokalerna.

Vision hotell Beijing University

https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294212-d1554337-Reviews-Vision_Hotel-Beijing.html


Changping health school. Bookade hotellet via plattformen Ctrip

https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g294212-d778531-Reviews-Auspicious_Business_Hotel-Beijing.html


Priser för mat i stan kunde variera betydligt beroende på vilken mat som serverade. Jag prövade kinesiska lokala matställen där kostnaden låg många gånger under svenskt förhållande. Det fanns även möjlighet att äta på restaurangen på hotellet.

 

Språk och kultur

  Undervisningen skedde på engelska. Studenterna satt med sina mobiltelefoner och slog upp ord som de inte förstod. Vissa studenter hade mycket god engelskakunskap.Vid Changping health school tolkades mina försläsningar från engelska till kinesiska.. Föreläsningarna sändes till tolken i förhand och vi gick igenom texten som hon hade frågor om innan föreläsningen.  Att föreläsa via tolk tog längre tid

Det finns en respekt för läraren i studentgrupperna och en mer återhållsam attityd till diskussioner och frågor. Det fanns ibland vissa svårigheter att få en dialog med studenterna under föreläsningarna. Studenter stod upp vid sin bänk då de svarade på frågor. Det är alltid spännande och försöka förstå andra förhållanden och människor i en annan kultur. Första veckan var största utmaningen i att förstå hur saker förhåller sig i både kommunikationen och hur studentgrupperna och relationen till lärarna fungerade.

Fritid

 Stora delar av min tid la jag på att anpassa föreläsningarna till grupperna jag skulle möta då dessa förändrades under mitt besök på universitetet. Min kontaktperson såg till att jag fick sällskap av studenter som följde med mig till olika delar i staden och viktiga platser. Dessa möten med studenterna uppskattade jag verkligen. Samtalen om att vara student och läsa till sjuksköterska hjälpte mig att förstå dem och mitt eget samanhang och kulturella perspektiv i landet.


Vi åkte tunnelbana och jag upplevde inga hot eller otrygg i dessa sammanhang. Själv rörde jag mig runt hotellet och gick långa promenader. Jag fann en fin park inte långt från hotellet där jag kunde promenera under träden vilket var skönt då trafiken och stora byggnaderna tar över staden. Bar alltid med mig telefonnummer till min kontaktperson på universitetet och adressen på kinesiska till hotellet.

Värduniversitetet bjöd mig på en fin  lunch på campusområdets matsal under deras lediga dag och som de betalade själv då det inte har pengar eller resurser för representationer.

Övrigt

 Jag vill riktat ett stort tack till Anita Berlin som projektansvarig för projektet och till alla andra på sektionen för omvårdnad som gjorde det möjligt för mig att genomföra utbytet.

Annan verksamhet

 Under den tid som jag genomförde besöket hade utbildningen precis startat upp och ett par dagar hade de även ledigt för höstlov. Jag fick en känsla av att lärarna hade mycket att göra och det var sällan jag träffade andra lärare förutom min kontaktperson. Detta  kan utvecklas i vårt samarbete inför framtiden. Jag upplevdet att lärartätheten är en annan än i svenska förhållenden och att lärare  är involverade i klinisk utbildning. Det finns en önskan om fortsatt samarbetet kring studentutbyten. Här behöver vi fundera vidare då det är olika förutsättningar för studenternas lärande i klinisk utbildning mellan de olika lärosätena i Sverige och Kina.


Under mitt besök deltog jag i undervisning av lättare massage och beröring. Här ser jag förutsättningar att ha ett fortsatt utbyte mellan lärosätena då denna del kan utvecklas i svenska utbildningen framförallt i vård av äldre.


En annan möjlighet kring vård av äldre kan vara att samarbeta kring en gemensam kurs och utbildning kring vård av äldre med demenssjukdomar. Den här patientgruppen kommer öka i båda våra länder och en ökad kunskap krävs vad gäller personcentrerad vård av äldre med demenssjukdom. I Kina vårdas framförallt äldre personer i hemmen men det finns även vårdhem för personer med demenssjukdomar. Under mitt besök hade jag samtal med sjuksköterskor som arbetade med demensvård och utifrån deras frågor identifierade jag kunskapsbehov kring omvårdnad av personer med demens och svåra beteenden. Vid hemkomst har en lärare som doktorerat  inom området konfusion identifierats och kommer att genomföra ett kortare besök under VT 2017. Här bedömer jag goda förutsättningar för fortsatt arbete.


Förberedelser

Efter att ha träffat fyra deltagare från lärosätena Beijing University och Changping Health School under vårens Palme- utbyte kom det fram att de önskade ett utbyte med lärare inom äldrevård. Jag är kursansvarig för två kurser i specialistprogrammet vård av äldre samt involverad i studenternas första kliniska placering i vård och omsorgboende

Under besöket resonerade vi kring olika förslag på  föreläsningar inom vård av äldre och diskussionen fortsatte därefter via email. Jag lämnade även förslag på studiebesök som jag var intresserade av. Några dagar i slutet av mitt utbyte planerades besök även på Changping Health School där vi tidigare haft ett långvarigt samarbete. 

Visum. Visum behövs till Kina. En inbjudan från Beijing University sändes till mig via email från min kontaktperson i Kina. Utskriften av inbjudan var tillräcklig vid visumansökan. Jag upptäckte att det fanns många företag som tog en avgift för att hjälpa till med visumförfarandet. Jag valde att göra detta själv genom att fylla i alla underlag via nätet och besöka CVS center AB på Karlavägen 108 tel. 08 122011 66 Ansökan lämnade jag in tillsammans med passet. Efter ca en vecka kunde jag hämta passet med Visum stämpel. http://www.visaforchina.org/STH_EN/aboutus/263503.shtml

Vaccination Vaccination lästa jag om via nätet men kunde inte finna att detta var nödvändigt.  


El kontakter. I Kina behövs en adapter med tre pinnar. Denna gick att låna på Vision Hotell i Peking och jag kunde också köpa den mot en liten avgift. På Auspicious Business Hotel i Changping fanns inte denna möjlighet.

Pengar. I landet används kontanter men det finns flera bankkontor där pengar kan tas ut via automater. Vissa var dock endast på Kinesiska och viss hjälp krävs.

Jag växlade en summa pengar i Sverige och ordnade även ett kort från Forex för att undvika alla avgifter för växlingskurser. Avgifter banker tar ut vid uttag i landet är ändå något som man får betala. OBS! Vid incheckning på alla hotellen krävs en summa runt ca 10.000:- svenska kronor på ett bankkort som de tar som garanti under vistelsen. Dessa pengar återlämnas vid utcheckning.

Fakta om Kina går att hämta på CIA hemsida https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html Jag tog även med länkar och bra information om Sverige.

 

Reflektioner

 

Jag har fått med mig många fina möten med studenterna som givit mig mycket tankar från våra samtal om hur det är att studerat till sjuksköterska och leva i Kina. Något jag skulle vilja ha utvecklat mer var kontakter med andra lärare. Dessa tillfällen var betydligt färre och jag funderade mycket över detta. Min behållning är att jag fått utöka min förståelse än mer omkring kulturella perspektiv och synsätt i vården av hälsa och sjukdom. TCM har varit ett parallell system som jag fått mer kunskap om i samhället. Jag kommer hålla kontakt med min kontaktperson för att diskutera hur vi kan öka möjligheten för ett lärarutbyte till där lärarutbytet än mer är fokuserat på samarbete mellan lärare. Nästa APT möte kommer jag att berätta om mitt lärarutbyte till lärargruppen.

Redan nu har jag diskuterat min erfarenheter kring massage och beröring som jag deltog i under mitt besök på Changping health school. Vi planerar nu att lägga in det som ett moment i en KTC träning inför studenternas första VFU period för att öka kunskapen om beröring.

Undervisning

 

Beijings universitet har utbildning av sjuksköterskor och postgraduated utbildning för Master studenter. Utbildningen för sjuksköterskor är 4 år och klinisk utbildning går parallellt under dessa år. Masterstudenterna genomför sin utbildning under 3 år och skriver ett arbete. Det finns många olika sjuksköterskeutbildningar som gör det lite förvirrande att få en enhetlig bild av vilken nivå och innehåll de har. Changping Health schools utbildning ger en sjuksköterske- utbildning men tar in studenter med en lägre ålder. Utbildningen är en yrkesutbildning på 4 år där sista året är klinisk utbildning.


I en jämförelse av resurser vad gäller material och teknisk utrustning bedömer jag att vi ligger väl i linje med varandra. Detsamma gäller dokumentation vilken sker via datorer som finns på rullvagnarna. Patienterna identifieras genom id kontroll med koder som finns i armbandet kring patientens handled. Att arbeta som sjuksköterska i vården skiljer sig däremot om vi jämför med Svenska förhållande. All omvårdnad och mat distribution till patienter sker med hjälp av anhöriga. Om inte anhöriga finns så ordnas en vän eller hjälp på annat sätt. Sjuksköterskorna arbetar ensamma på en avdelning tillsammans med en läkare. De genomför endast ordinationer från läkare. Studenterna följer med sjuksköterskan och observerar samt blir tillsagda vad de ska göra på avdelningen.

Det finns två sjukvårdssystem som går parallellt.Västerländs sjukvård och den Traditionell kinesisk medicin, TCM. På vårdinrättningar och sjukhusen visar sig detta bla. med att det finns två olika separata apotek och separata mottagningar.

 Undervisningens pedagogik och attityder skiljer sig även åt. Studenter i Kina visar en ökad respekt för lärare som visar en annan auktoritet än vad jag är van vid. Pedagogiskt upplever jag att svensk undervisning har mer samtal och ett studentaktivit lärande.  


Den undervisning jag genomförde var utifrån följande innehåll

  • Presentation av sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningsprogrammet

  • Transkulturell vård och omvårdnad

  • Svensk sjukvård- och omsorg av vård av äldre

  • Kursplaner för vård av äldre

  • Handledning och lärande i klinisk utbildning. Bedömning och lärandemål

  • Översättning och validitet samt reliabilitet av bedömningsinstrument

     

    Undervisningen var framförallt i föreläsningsform där interaktion med studenter och lärare försökte genomföras med reflektion och samtal i bikupor. Andra undervisningsformer var övningar där studenter sammarbetar med varandra i praktiska övningar och diskussioner med mål att öka den kulturella medvetenheten

Undervisningstimmar

  Undervisningen genomfördes under totalt 12 tillfällen. Därutöver deltog jag i undervisning av studenter av TCM och undervisning på KTC aseptik av annan lärare. Utöver detta var jag på studiebesök på en vårdavdelning, vårdcentral, TCM mottagning vid två olika sjukhus samt besökte ett hem för äldre.

Föreläsning genomfördes med ca 9 timmar i veckan övrig tid lades på utvecklande samtal med sjuksköterkor och studenter. Andel av undervisningen var föreläsningar/seminarier ( 90%) och hur stor andel var individuell handledning/bedside (1%). Ange också antal timmar övrig tid vid lärosätet (9%).