Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Glasgow Caledonian University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 16/17
Antal dagar: 4

Boende

Jag genomförde detta utbyte tillsammans med en annan kollega från KI.  Jag/vi upplevde att vi mottogs av värduniversitet på ett trevligt och välorganiserat sätt. Vi hade tillgång till eget rum och trådlös uppkoppling samt material inför workshop som kunde skrivas ut på plats. Campus var lättillgänglig från flygplats och buss samt hotell. Det fanns flera restaurang möjligheter i närområdet. Standarden var bra och kostnaden var rimligt. 

Språk och kultur

Undervisning skedde på engelska och fungerade bra. Jag upplevde inte att vi hade kulturkrockar eller skillnader av tillräcklig relevans i detta sammanhang. 

Fritid

Säkerhet var bra och värduniversitet ordnade med bokning av bord till middag, dock till egen kostnad vid alla tillfällen. 

Övrigt

Inget utöver det jag skrivit i övriga fält. 

Annan verksamhet

Se "övrig verksamhet* under undervisning. 

Särskilt menar jag att jag deltog i ett forskningsnätverk:

"Internationellt nätverksmöte kring forskning inom området stroke prevention (INSsPIRE) = 8 timmar"

Möjligheter till fortsatt samarbete är goda.

Förberedelser

Utbytet med Glasgow Caledonian University är relativt nytt och ännu ej med genomfört student utbyte trots intresse vid både GCU och KI. Mot denna anledning var det för KI av intresse att träffas live och diskutera vilka hinder som ligger till grund för den låga aktiviteten och för att diskutera framtida möjligheter. Samtidigt arrangerades också ett europeiskt forskningsnätverk möte i samband med utbytet som möjliggjorde diskussioner som berörde både utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning och forskning. 

Inför detta utbyte handlade förberedelser framförallt om planering och design för en workshop riktad till studenter på grund- och avancerad nivå samt ett internationellt symposium öppet för flera program och utbildningsnivåer på campus. 

Reflektioner

Mina erfarenheter från detta utbyte är enbart positiva och ser också positivt på möjligheter att utveckla framtida utbyten för studenter och lärare. Konkret diskuterade vi att en av lärarna från GCU skulle kunna medverka i internationella veckan på KI nästa år. 

Undervisning

Utbildningens upplägg vid GCU upplevde jag liknande till den vid KI förutom att det också fanns möjlighet till att läsa till magister (entry-level). GCU programmet är också strukturerat på ett sätt som inte är flexibelt i tid, vilket är en av anledningar till att det är svårt för GCU studenter att resa till KI. Examinationsformerna är också annorlunda från det system vi har på KI. Däremot är innehåll och de teorier, praktiska moment, och kliniska placeringar liknande till det vi har på KI. GCU har vissa typer av placeringar som vi inte har i Stockholm och i Stockholm har vi vissa VIL platser som GCU inte har. Därför bör det finnas ett ömsesidigt värde i att verka för ett studentutbyte och aktivt hitta lösningar på den administrativa utmaningen som verkar vara schemateknisk i karaktär. Nedan är en översikt på engelska av dag 1 och 2:


Teaching Dag 1 (June 1, 8:30-13:00) - conducted together with the research network INSsPIRE

Introduction to symposia with panelists


Paper 1: Sign posting the way forwards: mapping the evidence for complex interventions addressing lifestyle risk factors after stroke 

Paper 2: Healthcare journey’s, technologies, and prevention: Lessons learned from qualitative studies 

Paper 3: The effect of moderate intensity aerobic exercise on haemodynamic health in patients with transient ischaemic attack and minor, non-disabling stroke’ 

Panel discussion 1


Paper 4: - High-intensity training in lacunar stroke - One to one nurse-led intervention for hypertension/translational research 

Paper 5: Mindfulness for well-being after stroke

Paper 6: An evaluation of Keeping Well: a free, online, family-centred, evidence-based, theory-informed, co-created, self-management resource for stroke risk reduction 

Panel discussion 2Teaching Dag 2 (June 2, 8:30-12:30) - conducted by Eric Asaba and Gunilla Eriksson

 8:30 Welcome & introductions Photo dialogue (ice breaking exercise)

 9:15 Part I – Incorporating voice

 9:35 Part II – Illustrations from photovoice

 Aging and migration & Return to work after SCI

 10:05 Break

 10:15 Part III – Photo treasure hunt

 10:45 Part IV – Illustrations from return to work after stroke

 Building on experiences to design an intervention

 11:15 Part V – Small group discussion

 11:45 Part VI – General discussion

 12:15 Review of day 

 12:30 Finish

Undervisningstimmar

Under utbytet var det 8 timmar undervisning varav följande andelar:

25% föreläsning
50% diskussion i symposia, panel, och workshop format
25% aktivt workshop samt diskussioner kring enskilda projekt

Övrig tid vid lärosätet innefattade:

Planerings möte kring Erasmus avtalet mellan KI-GCU = 2 timmar
Internationellt nätverksmöte kring forskning inom området stroke prevention (INSsPIRE) = 8 timmar
Förberedelser inför workshop och samverkan med lokala lärar/forskargruppen = 6 timmar
Sociala möten och nätverkande med mat under kvällarna (på egen kostnad)