Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universita degli studi di Padova
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18
Antal dagar: 6
Namn: Kerstin Johansson
E-postadress: kerstin.johansson@ki.se

Boende

Bra! Välplanerade aktiviteter! Förslag på logi fanns, ett lite dyrare och ett mer budget Casa del Pellegrino (vilket var otroligt fräscht och centralt). Italien är inte nämnvärt billigare än Sverige, även om prisnivån varierar beroende på typ av vara eller tjänst.

Språk och kultur

Engelska. Fungerade för det mesta, men för en del studenter (inte bara vid värduniversitetet) kan språket ha varit en barriär.

Fritid

Flera, t ex utflykt till stad i närheten och till kulturevenemang. Mycket väl organiserat, prisvärt och trevligt. Uppskattar arbetet som ansvarig lärare på plats lagt ned p arrangemangen.

Övrigt

De flesta av studenterna som deltog i min workshop föreföll väl pålästa i sina ämnen. Genom att prata med de olika grupperna kunde man ana olikheter i fokus hos studenterna, men även att de respektive studenternas kursprogram också troligen hade många likheter med varandra. Studenterna valde workshops utifrån olika grunder - några ville veta mer, några ville förbereda sig inför kommande kurs vid det egna universitetet.

Annan verksamhet

Diskussioner med lärare från andra länder vilka resulterat i kommande forskningssamarbete och samarbete kring studentprojekt, såsom examensarbeten vilka kan göras bilateralt.

Ömsesidig information om kliniska riktlinjer och diskussioner om utveckling av behandlingsmetoder i kliniken, vilka troligen kommer att påverka mitt arbete med patienter med t ex Parkinsons sjukdom.

Förberedelser

 SLT Summer School är ett väldigt fin möjlighet för såväl logopedstudenter som lärare att mötas över gränserna, nätverka, och lära sig av varandra. Jag har haft förmånen att få undervisa vid två tidigare sommarskolor och upplevt det som ett stimulerande komplement till min vanliga undervisning på logopedprogrammet vid KI. I och med att undervisningen kanske går lite utanför gängse innehåll, ger det även möjlighet att läsa på och planera stoff som jag annars inte använder. Eller att genomföra något annorlunda läraktiviteter kring just ett ämne.

Reflektioner

Se övriga "flikar".

Undervisning

Workshop utifrån ett fall om differentialdiagnostik och målsättning vad gäller intervention. Inledning med kort föreläsning om hur vi för närvarande ser på den teoretiska basen för, och innehållet i, olika typer av intervention vid förvärvade talstörningar. Presentationen och studenternas grupparbeten skedde även utifrån ett ICF-perspektiv. Studenterna uppmanades att inte bara tänka på vad som skulle kunna hjälpa personen i det aktuella fallet, utan även vilka utfallsmått som kunde vara aktuella. Efter introducerande presentationen inklusive presentation av fallet med olika typer av kliniska data (akustiska, perceptuella och självskattning) fick studenterna diskutera i grupper om 3-5 studenter, därefter presenterade varje grupp sina interventionsplaneringar i stor grupp. Under gruppdiskussionerna fanns udt till hands för ytterligare information och hjälp med problematisering och reflektioner kring fallet.

Undervisningstimmar

60% var egenlett seminarium, 40% deltagande vid paneldebatt, introducerande föreläsning och diskussioner med andra lärare.