Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universita degli studi di Padova
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18
Antal dagar: 6
Namn: Ellika Schalling
E-postadress: ellika.schalling@ki.se

Boende

Bostad (hotell) var ordnat av värduniversitetet. Hotellet (Majestic Toscanelli) var bra och kostade 99 euro/natt, vilket inkluderade en bra frukost. Hotellet låg bara ca 5 minuters promenad från de lokaler vid universitetet som användes under kursveckan, vilket också var värdefullt.

Språk och kultur

Undervisningen genomfördes på engelska, vilket fungerade bra. Studenterna hade litet varierande kunskaper, men i stort fungerade kommunikationen väl. Jag upplevde inga påtagliga kulturkrockar. Har vid liknade tillfällen tidigare upplevt större skillnader t ex hur studenter förhöll sig till tidspassning och förberedelser till undervisning, men vid årets kursvecka kom studenter i tid, medverkade med god aktivitet och kom förberedda till undervisningen.

Fritid

 Värduniversitet hade ordnat välkomstträff med gemensamma aktiviteter för studenterna. Man hade också en avskedsaktivitet då varje studentgrupp från respektive lärosäte hade förberett en aktivitet. En gemensam utflykt hade också ordnats en av kvällarna. Vi transporterades då med buss till Verona och gick på en operaföreställning på den gamla amfiteatern med anor från 30 år före Kristus. Det var en fantastisk upplevelse att sitta under bar himmel och njuta av operan Tosca. Trots att vi hade platser högt upp (som inte var så dyra) var akustiken fantastisk och det gick fint att höra sången.


I Padua finns också mycket att se. Det är en vacker stad, många trevliga piazzor med en mängd kaféer och restauranger. Även om programmet inte gav så mycket tid för ytterligare sight-seeing så är det en upplevelse att bara promenera i staden.

Övrigt

 Lärarutbyte är en väldigt positiv upplevelse som jag skulle önska att alla lärare fick tillfälle att vara med om.

Annan verksamhet

Utöver undervisningen deltog jag i ett flertal diskussioner med andra lärare, både om ämnesfrågor samt om pedagogiska metoder. En dag ägnades åt möte med representanter från alla lärosäten som var representerade vid kursen och ägnades åt utvärdering samt planering av kommande års kurs. Vidare hade jag flera möten med styrgruppen för nätverket där andra aktiviteter som forskning/utvecklingsarbete samt gemensamma pedagogiska aktiviteter inom nätverket diskuterades. Fortsatt samarbete planeras även framöver.

Förberedelser

Enheten för logopedi/logopedprogrammet deltar i ett internationellt nätverk som årligen anordnar en intensivkurs i logopedi där lärare från flera olika lärosäten gemensamt undervisar. Jag har tidigare deltagit som lärare på kursen och tyckt att det är väldigt givande - både att träffa studenter från så många olika lärosäten, men också att träffa kollegor från värduniversitetet samt även från andra lärosäten som också deltar i kursen. I år var jag ansvarig för en av dagarna på kursen vilket betydde en hel del förberedelser av föreläsning samt kontakt och samarbete med andra lärare för att förbereda workshops som också var en del av kursen. Kursen gavs på engelska vilket betydde att jag inte gjorde några särskilda förberedelser v g språket, men det var ändå rolig att försöka damma av några fraser på italienska med hjälp av Duolingo före avresan...

Reflektioner

Jag hade en mycket positiv upplevelse under detta lärarutbyte. Kollegorna vid värduniversitetet var så vänliga och hade ordnat ett fantastiskt fint mottagande. Samarbetet i detta nätverk har utvecklats det senaste året och har utökats till att försöka hitta former för gemensamma forsknings- eller utvecklingsprojekt och till att genomföra gemensamma collaborative on-line learning activities under kommande läsår. Jag har knutit/fördjupat flera kontakter med olika lärare/forskare inom nätverket, inklusive kollegor vid värduniversitetet.

Undervisning

 Logopedutbildningen vid Padua universitet är också fyraårig och har en hel del likheter med svensk logopedutbildning, Mitt intryck är dock att forskningsanknytningen inte är lika stark som t ex vid utbildningen på KI. Det är inte lika många lärare i logopedi som är disputerade eller bedriver egen forskning. Lärare i de medicinska ämnena är i högre utsträckning forskningsaktiva. Praktik förekommer men inte riktigt med samma bredd  v g olika ämnesområden som vid svensk logopedutbildning. Min egen undervisning på kursen bestod av att jag gav en översiktsföreläsning om neuromotoriska talstörningar för hela studentgruppen (106 studenter) under förmiddagen. Därefter genomfördes olika workshops med studenterna indelade i grupper och jag deltog i tre av dessa under eftermiddagen. Dagen avslutades med en återsamling för alla studenter där alla grupper återrapporterade arbetet i grupperna och det gavs tillfälle att ställa frågor. Utöver detta deltog jag i paneldiskussioner i samband med andra lärares undervisning under andra kursdagar

Undervisningstimmar

 8 timmar direkt undervisning (föreläsning och workshops), därutöver ca 30 timmar ytterligare tid vid lärosätet (deltagande i andra lärares undervisning, möten, planering av kommande års kurs mm).