Reserapport - utresande lärare
Vy över Angra
Lärosäte: University of Malawi
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 17/18
Antal dagar: 25
Namn: Maria Ahlbom
E-postadress: maria.ahlbom@ki.se

Boende

Vi blev hämtade av en chafför för skolan KCN 0 Kamuzo College of Nursing.
Vi hade bokat ett hotell som en av oss bott på tidigare.
Tyvärr visade sig att priset var nästan dubbelt så högt som förra året 100dollar/natt.
Kommer ej att bo där i framtiden pga det höga priset. 

Språk och kultur

Undervisningsspråket var engelska och detta fungerade väl i den miljön vi var i. 

Fritid

Värduniversitet anordnade inte aktiviteter för oss. Sista kvällen efter tre veckor blev vi bjudna hem på avskedsmiddag till projektledaren .
Fö anordnade vi själva en helg utflykt till Lake Malawi och en ö Mumbo Island. Där vi kunde bada, snorkla och paddla kajak.

Övrigt

Positiv upplevelse och kommer definitivt att vilja åka igen.
Boendet var dock mycket dyrt och nästa gång behöver man göra bättre research och viktigt att få prisförslag innan man tackar ja. 

Annan verksamhet

Projektet om upprätta förlossningställningar ingår i kommande avhandlingsarbete.
Vår undervisning av barnmorskor var ju en förutsättning för att projektet skulle gå att implementera. 

Förberedelser

Barnmorskeprogrammet har utbyte med Malawi sedan några 4år tillbaka.
Varje år åker två barnmorskestudenter på 10v utbyte. Därför ser vi det fördelaktigt att åka till studenten som gör sin VFU där att följa upp hen.
Dessutom fanns ett projekt om upprätta förlossningställningar inplanerad sedan tidigare och vi var två lärare som skulle vara delaktiga i undervisningen av detta. 
Vaccinationer som Gula febern, menigokock vaccin, stelkramp, kolera samt tyfoid rekommmenderades. Dessutom Malaria profylax. Visum behövdes ej för detta utbyte. Detta fick man betala vid ankomsten. 75 dollar.

Reflektioner


Malawi kallas för "Heart of Africa" och detta stämmer väl. Vänligt folk, hjälpsamma och trevliga överlag. Vi har känt oss väl mottagna och har inget att klaga på

Sammanfattningsvis kan vi säga att det varit positivt att arbeta med Barnmorskorna i Malawi men standarden på Barnmorskorna varierar väldigt. Förlossningsavdelningen är underdimensionerad, dålig hygien, mycket som är trasigt och inte fungerar. Stort behov av medicinsk utrustning samt kunnig persola som obstetriker och barnläkare. Kvinnorna samt deras sk ”Guardians” är mycket positiva till detta sätt att arbeta. Stöd delen i projektet samt involverandet av anhöriga stödpersoner har varit väldigt viktigt och givande.

Undervisning


Undervisningen bestod av vara med och implementera upprätta ställningar på förlossningen på Bwaila District Hospital och att handleda barnmorskestudenten som gjorde sin VFU i 5v förlossning samt  eftervård.


Projektet om upprätta förlossningställningar 2-13/3-18.

7 grupper ca 20 stycken/grupp 8.30-16 var schemalagd. Vi hade 4 grupper under våra veckor och därefter skulle lärarna självständigt undervisa dom resterande tre grupperna.

Första dagen utbildade vi lärarna i ämnet och övade med dom inför vår utbildning med barnmorskorna.


 Dag 1Teori samt KTC

Dagen börjades med  presentation av deltagarna

 Projektledaren introducerade projektet och gav lite bakgrunds fakta.

 Därefter inledde vi med diskussioner i bikupor om erfarenhet om upprätta ställningar.

Eventuella hinder till att använda sig av upprätta ställningar, samt hur de kan tänka sig motivera kvinnorna

att vilja röra sig upprätt.

 Nästa avsnitt var Stöd. Confident Birth (Trygghetsmodellen) Deltagarna fick öva praktiskt på varandra.

Därefter gick vi igenom  Upprätta ställningar i ”First stage of labor” och ”Second stage” tillsammans med

Perineal skydd  i dom olika ställningarna.

Eftermiddagen kl.13-15.30 tränades på ”skillslab” så kallat Kliniskt tränings centrum.

 Där vi gick igenom stödfunktion samt praktisk träning på förlossningspall, fyrfota samt sida.

 Fokus på ”huret” vad gäller med perineal skydd hur göra.

Alla fick pröva att vara stödperson, Patient och Barnmorska.  

 Efter det övades det på gynnsamma ställningar under öppningsskedet samt hands on träning med smärtlindring

i fokus.

 Kl 16-16.30 avslutning med sammanfattning av dagen


DAG 2 Klinisk träning på förlossningen på Bwaila.

10 Rum alla deltagarna arbetar och är ansvariga för varsitt rum. 2/rum. Fokus på lågrisk.

Information till kvinnorna som är på Antenatalrum och i latensfasrummet om fördelen med upprätta ställningar

  Supervisor" dvs lärare från KCN samt KI oftast fyra stycken ambulerade mellan rummen och hjälpte med

”hands on” tillsammans med deltagarna vid födseln. De födande fick information om möjligheten att välja om

de vill föda upprätt.

Fokus var mycket kring det praktiska tex hur skydda från blod fostervatten och hålla rent.

 Alla förlossningar dokumenterades inför utvärderingen.

 Dagen avslutas igen vid 16 tiden med muntlig avrundning samt skriftlig utvärdering av kursen. 


 Jag och Bm studenten hade ett pass gemensamt på Bwaila förlossning för att kunna handleda henne i hennes arbete. Vi bistod en födande kvinna och vi kunde på så vis ha en dialog kring dom olika momenten.


Undervisningstimmar

40 timmar/vecka. Ca 20 timmar teori och praktik på kliniskt tränings centrum samt 20 timmar praktisk handledning på förlossnings avdelning.