Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University of Malawi
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 17/18
Antal dagar: 23
Namn: Christina Lundberg
E-postadress: christina.lundberg@bbstockholm.se

Boende

Vi blev mötta av en driver från KCN. Det tar lång tid att ta sig igenom kontrollen för Visum och det kostar 75 Dollar. Efter det är det väldigt bra att köpa ett abonnemang med Airtel på flygplatsen för att ha ett malajiskt telnr. Att handla på vägen från flygplats lite vatten och mat. Stanna för att ta ut Kwacha Malawisk valuta. ta ut max man kan ta ut det är ca 900 kr. Sedan blev vi körda till det ställe vi skulle bo på. 

Språk och kultur

Hela utbildningen i Malawi är på Engelska vilket var det språk vi använde. 

Fritid

Mumbo Island i Malawi lake. Fantastiskt ställe helt utan el. Ekologiskt. 

Övrigt

https://nouw.com/barnmorskaimalawi

Det har varit en helt fantastiskt meningsfull tid. Så tack för det förtroende ni gav mig att få åka. 
 


Annan verksamhet

Vi var en hel dag med dessa underbara studenter på ett Healthcenter utanför Dezde. Härlig dag. Även nästa dag besökte vi ett annat gäng studenter då på ett Community Hospital. 

Förberedelser

Förberedelsen har bestått i att fortsatt ha kontakt med Lärare från KCN. Här i mitt kök några dagar innan avresa. Mrs Martha Kamanga och Mrs Ursula Kalafulafula. Där vi pratar om projekt samt den tid vi ska ha i Malawi. 

Reflektioner

Här kan ni läsa om det vi gjort på den blogg jag startade förra året i Malawi. Håll till godo. 

https://nouw.com/barnmorskaimalawi

Med vänlig hälsning Christina Lundberg
 

Undervisning

Vi har genomfört fyra Workshop som har detta program. 

2      Dagars workshop Lilongwe Malawi

 

Implementera upprätta ställningar under förlossningen på Bwaila District Hospital

Start tid 08.30-09.00

·      7 grupper 20 stycken/grupp

 

·      Kvinnorna har sedan tre veckor tillbaka fått information om fördelarna med upprätta positioner under sina förlossningar på Antenatal klass som hålls varje torsdag Kl 07.30 under 30 minuter på Antenatal ward på Bwaila. Information om att detta projekt kommer att starta med datum 3 April.

·      Deltagarna arbetar alla på Bwaila district hospital i Lilongwe Malawi. De är utbildade Barnmorskor och har arbetat på förlossningen och kan komma att rotera dit under året eller bara komma och hjälpa till när belastningen är hög.. Det är nu ca 132-140 stycken. Planen är att alla ska få samma undervisning/utbildning. De ska alla ha genomgått samma träning. Då de alla kommer komma i kontakt med kvinnorna någonstans under tiden kvinnan är på Bwaila.

·      Även Bm Cheferna på Bwaila maternity ward är med om utbildningen

                              Schema


Undervisningen bestod av vara med och implementera upprätta ställningar på förlossningen på Bwaila District Hospital och att handleda barnmorskestudenten som gjorde sin VFU i 5v förlossning samt  eftervård.
 
Projektet om upprätta förlossningställningar 2-13/3-18. 
grupper ca 20 stycken/grupp 8.30-16 var schemalagd. 
Vi hade 4 grupper under våra veckor och därefter skulle lärarna självständigt undervisa dom resterande tre grupperna.
Första dagen utbildade vi lärarna i ämnet och övade med dom inför vår utbildning med barnmorskorna.
 
Dag 1Teori samt KTC
·         Dagen börjades med  presentation av deltagarna 
·         Projektledaren introducerade projektet och gav lite bakgrunds fakta.
·          Därefter inledde vi med diskussioner i bikupor om erfarenhet om upprätta ställningar. Eventuella hinder till att använda sig av upprätta ställningar, 
                   samt hur de kan tänka sig motivera kvinnorna att vilja röra sig upprätt. 
·         Nästa avsnitt var Stöd. Confident Birth (Trygghetsmodellen) Deltagarna fick öva praktiskt på varandra. 
·         Därefter gick vi igenom  Upprätta ställningar i ”First stage of labor” och ”Second stage” tillsammans med Perineal skydd  i dom olika ställningarna.
·         Eftermiddagen kl.13-15.30 tränades på ”skillslab” så kallat Kliniskt tränings centrum. 
·         Där vi gick igenom stödfunktion samt praktisk träning på förlossningspall, fyrfota samt sida. 
·         Fokus på ”huret” vad gäller med perineal skydd hur göra. 
·         Alla fick pröva att vara stödperson, Patient och Barnmorska.  
·         Efter det övades det på gynnsamma ställningar under öppningsskedet samt hands on träning med smärtlindring i fokus.
·         Kl 16-16.30 avslutning med sammanfattning av dagen 
 
DAG 2 Klinisk träning på förlossningen på Bwaila
10 Rum alla deltagarna arbetar och är ansvariga för varsitt rum. 2/rum. Fokus på lågrisk. 
·         Information till kvinnorna som är på Antenatalrum och i latensfasrummet om fördelen med upprätta ställningar. 
·         Supervisor" dvs lärare från KCN samt KI oftast fyra stycken ambulerade mellan rummen och hjälpte med ”hands on” tillsammans med deltagarna vid födseln. De födande fick information om möjligheten att välja om de vill föda upprätt.
·         Fokus var mycket kring det praktiska tex hur skydda från blod fostervatten och hålla rent.

Deltagarna får också utvärdera i hur de själva ska hålla i det de har lärt sig i den höga belastning de har och vad de behöver göra själva för att komma framåt med kvinnorna framåt. Alla förslag tas i beaktning skrivs ned.

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att det varit positivt att arbeta med Barnmorskorna men standarden på Barnmorskorna varierar väldigt. Små resurser. Kvinnorna samt Guardians är mycket positiva till detta sätt att arbeta. Stöd delen i projektet samt involverandet av anhöriga som stödpersoner har varit väldigt viktigt.

Under hela arbetet har det varit Malawiska studenter som vi undervisat under tiden ute på kliniken.

 

  

         TRAINING PROGRAM ON UPRIGHT BIRTHING POSITIONS

DAY ONE  PROGRAM ON UPRIGHT BIRTHING POSITION

DATE

TIME

ACTIVITIES

RESPONSIBLE PERSON

3/4/18

8:30 AM

Opening prayer

VOLUNTEER

 

 

Open remarks, logistics,  introductions and registration

B.ZILENI

 

9:00AM

Brief background of the project on birthing position

B. ZILENI

 

9:15-9:45

Orientation on upright position used in the first stage of labour

 

 

9:45-10AM

Tea break

 

 

10-11 AM

Orientation to the use of lateral and all fours position in second stage

 

 

11-12 NOON

Orientation to the use of sitting and squatting position in second stage of labour

 

 

12-1 PM

Lunch break

 

 

1-2:30 PM

Practical sessions

 

 

2:3O-2:45PM

Tea break

 

 

2:45-4:00PM

Practical session

 

 

4:00-4:30PM

Formulation of team, closing remarks and closing players.

B.ZILENI

 

 

 

 

 

 

 

DAY TWO TRAINING PROGRAM ON UPRIGHT BIRTHING POSITION

DATE

TIME

ACTIVITY

RESPONSIBLE PERSON

4/4/18

8:30-8:45 AM

OPENING PRAYER AND REGISTRATION

 

 

8:45-10 AM

PRACTICAL SESSION

ALL

 

10-10:15

TEA BREAK

 

 

10:15-12 NOON

PRACTICAL SESSION

ALL

 

12-1PM

LUNCH BREAK

 

 

1-3:4:00PM

PRACTICALS

ALL

 

4-4:30PM

EVALUATION OF THE TRAINING

ALL

Undervisningstimmar

40h/vecka ca hälften undervisningstid på kliniken.